Gazeta Shqip

  • 2022-01-01संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Gazeta Shqip
  • वेबसाइट का पता:www.gazeta-shqip.com
  • सर्वर आईपी:104.26.8.212
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.gazeta-shqip.comमूल्यांकन

के बारे में 1000~20000

डोमेन नाम:www.gazeta-shqip.comबहे

239

डोमेन नाम:www.gazeta-shqip.comअच्छा या बुरा

झोंगजी की संख्या। अग्रिम और पीछे हटना रूढ़िवादी जी

वेबसाइट:Gazeta Shqipतौल

2

वेबसाइट:Gazeta ShqipIP

104.26.8.212

वेबसाइट:Gazeta Shqipसामग्री

Kreu|GazetaShqipTëfunditTëpërfoluraNewsletterTëfunditTëpërfoluraAktualitetMeRëndësiBiznesInvestigimInteresiPublikKosovaBotaMendimiimKomentSportNdrysheArtiLifestyleHoroskopiTopAlbaniaRadioPodcastsLibraVideoKreuTëfunditTëpërfoluraLAJMIFUNDIT>>TrjediaefamiljesHoxhanëLushnjë!Babëebirqëhumbënjetën,sotkishinnisurpunën“Ufutnësallëneoperacionit”/ShefiiUrgjencëssëTraumëstregonsiparaqitetgjendjaedeputetit:Kadëmtime…FOTO/KyështëRolandHoxha,humbijetënngashpërthimibashkëmedjalinqësapoishtekthyerngaemigrimiQëlluanmearmëtëriundheendoqënpërtavrarë/ArrestohendytërinjtënëPogradec(EMRAT)TrjediaefamiljesHoxhanëLushnjë!Babëebirqëhumbënjetën,sotkishinnisurpunënSotishteditaeparëepunëspërtëdy,poratanukedininqëkjodotëishteedheefundit22:38|01/03/2024Amundtakonsumoniujinqëkaqëndruargjatënatës23:37|01Mars2024SaradheSilvisqarojnëmënëfundmarrëdhënienmestyrenëpranitëBardhit23:29|01Mars2024Sekretikundërplakjes?Sekretijanëkëtoushqime…23:07|01Mars2024BanorëteBBVimitojnënjëri-tjetrin,tëqeshurapafundnështëpi(Video)22:54|01Mars2024Kokainë,paradhearmë/ArrestohetshqiptarinëGjermani,siranëprangatepolicisëngadjaliipartneres22:31|01Mars2024MeRëndësiMeinicialetetijtëgdhendura,dhurataqëkryeministriRamaibëriZelensky-t10:07|28Shkurt2024VrasjaplotmisterenëfamiljenMeta,fabulakontradiktoreefëmijëvedhedyshimetmbibashkëshorten13:42|27Shkurt2024MetrenpërmesUkrainës:Njëudhëtimmbihistoritëe2viteveluftë18:11|24Shkurt2024DyviteluftëmeRusinë:SiehumbiUkrainadheZelenskyvëmendjenebotës10:05|24Shkurt2024AktualitetTrjediaefamiljesHoxhanëLushnjë!Babëebirqëhumbënjetën,sotkishinnisurpunën22:38|01Mars2024Kokainë,paradhearmë/ArrestohetshqiptarinëGjermani,siranëprangatepolicisëngadjaliipartneres22:31|01Mars2024Qëlluanmearmëtëriundheendoqënpërtavrarë/ArrestohendytërinjtënëPogradec(EMRAT)22:14|01Mars2024ShqipëriadoprodhojëarmëpërUkrainën,sarrezikohemingaRusia?Ngjela:Ataqëekanëmarrëpërsipër…21:52|01Mars2024InteresiPublikIkjapakthim/604mijëshqiptarëkanëmarrështetësinënënjëvendtëBE-sënë20vjet12:22|01Mars2024LAJMIMIRË!HiqenvizatpërshqiptarëtqëudhëtojnëdrejtAzerbajxhanit11:32|01Mars2024Planepërfundjën?Zbulonisidotëjetëmoti,meteorologu:Edieladotëketë…09:46|01Mars2024DivorcetnëShqipëri,okatjatregonsindahetpasuriatekçiftetnëvitin202308:57|01Mars2024Barraesëmundjeverritimportetefarmaceutikës,porpokonsumohenilaçemëtëlira!08:29|01Mars2024SondazhMendimiimKatibimEdisonYpiÇfarëpërfitojmëngaSamitiisotëm?FatosÇoçoli“Jeimadhvlla,tapaçaborxhvlla”/AnalizasatirikeeGjekmarkajt:QefaliaeShalsimedialogtëpasurgjuhësorronGjekmarkajLetrapublikeetë“mençurve”,kundër“budallenjve”nëtelevizione!MentorKikiaSerbiaeGreqiapolodhenkot.S’bëjnëdotgjëkundërçështjesshqiptareSpartakNgjelaPër8220;sharlatanët8221;tanëqëdalinnëmediadhepeticionineintelektualëveEnkelDemiRegjimetvrasinngadalë…LuçianoBoçiBlinkenivurikapakiluzionevesekaplanBapoCpërShqipërinë.OpozitadheSPAK…ArturZhejiTëfunditAmundtakonsumoniujinqëkaqëndruargjatënatës23:37|01/03/2024SaradheSilvisqarojnëmënëfundmarrëdhënienmestyrenëpranitëBardhit23:29|01/03/2024Sekretikundërplakjes?Sekretijanëkëtoushqime…23:07|01/03/2024BanorëteBBVimitojnënjëri-tjetrin,tëqeshurapafundnështëpi(Video)22:54|01/03/2024Kokainë,paradhearmë/ArrestohetshqiptarinëGjermani,siranëprangatepolicisëngadjaliipartneres22:31|01/03/2024Modeljae8220;Playboy8221;zbulon8220;sekretin8221;eLeonardoDiCaprio22:25|01/03/2024Psenukduhett’ihaniushqimetembeturanganjëditëmëparë?Çfarëndodhkureringrohni22:03|01/03/2024Gatoi‘hallvënevdekjes’përIlnisën,reonmotraeErjolës21:52|01/03/2024ShqipëriadoprodhojëarmëpërUkrainën,sarrezikohemingaRusia?Ngjela:Ataqëekanëmarrëpërsipër…21:52|01/03/2024KatyPerryfletpërbetejatefëmijërisëmevarfërinë21:34|01/03/2024Tëpërfolura“Duaedheunënjëburrë”/Eglabëndeklaratënepapritur“Futubrenda,babaipotëvret”/Vjehrrivretdhëndrinnësytëtëbijësdhenipit,mëpas8230;Horoskopipërditënesotme,1mars202414vitemëvonë,ish-fituesii“BigBrother”dot’ibashkohettështunënshtëpisëmëtëfamshmetëmomentitEMRI/IdentifikohetviktimangashpërthiminëLushnjë,pamjetngavendngjarja(FOTO)“MermajetënoZot”/EafërmjaebabëebirqëvdiqënnëLushnjëshpërthennëlot(VIDEO)TRJIKE/RëndohetbilancingashpërthiminëLushnjë,ndërronjetëedhedjaliiviktimëssëparëRrezikpërnjëtjetërshpërthim?MbërrinnëmazinënnëLushnjënjësiaanti-eksploziv,dyshohetse8230;Ledjonabëngativalixhetpërt8217;ularguarngashtëpiaDamianGjiknuriparaqitetnëSPAKLifestyleSaradheSilvisqarojnëmënëfundmarrëdhënienmestyrenëpranitëBardhitBanorëteBBVimitojnënjëri-tjetrin,tëqeshurapafundnështëpi(Video)Modeljae8220;Playboy8221;zbulon8220;sekretin8221;eLeonardoDiCaprioGatoi‘hallvënevdekjes’përIlnisën,reonmotraeErjolësInvestigimTëmiturve5dhe7vjeçrrezikont’ubjerë“taninëkokë”,babaimeproblemetëshëndetitmendorapelpërndihmëFenomeniindryshimittëmbiemreshqiptarë/Sipo“turqizohet”Prizrenipërpërfitime Ministrianukmiratonprojektinpërndërtimineshkollës/NxënësitnëRrajcëzhvillojnëmësimnëlokaledasmash!ZhvatjetmekreditëekëqijanëShqipëri/Institucionetqëmbledhinborxhetjapinkredipërtëlarëkreditë!BiznesKostojaefutjesnëlistënetëdyshuarvepërterrorizëmngaSHBAForumiEkonomikBotërorë,qindrakompanidotëraportojnëpërndikiminetyrenënatyrëAnkandiivalutës/BankaeShqipërisëbleu12milionëeurojënekaluarSektoriiindustrisënë8220;rrënim8221;,tëardhuratnërëniedyshifrorenë3-mujorinedytëBankaeShqipërisëbleu18milionëeurotëpremten,poreurorasërish!Adotëndryshojnëekuilibratekursittëkëmbimit?BotaKUJDESpamjet!PublikohetfotojaearkivolittëNalnyt,sotpërcilletpërnëbanesënefunditBE:SerbiadotëketëpasojapërmospërshtatjemepolitikëntonëtëjashtmeÇfarësynoitëarrinteMacronmeidenëedërgimittëtrupeGazeta ShqipperëndimorenëUkrainë?PutinkërcënonMacron-in:TrupatqëdoçoshnëUkrainëdovuajnënjësojsiushtriaeNapoleonit“Futubrenda,babaipotëvret”/Vjehrrivretdhëndrinnësytëtëbijësdhenipit,mëpas8230;KosovaDeputetiiPDK-sëpërmungesëneKurtitnëSamitinnëTiranë:Ipapërgjegjshëm!DotënahedhëhisyvesikurnukjanëprishurraportetmeSHBASapoishtekthyerngaZvicra/Gjendetipajetëshqiptarinënjëbodrum,kishtenëxhep8230;NëkërkimpërsulminnëBanjskë/VIDEO,Radoiçiçdhunon ish-kryetarineMitrovicëssëVeriut!VrasjaeLiridonaAdemajt/ZgjetetparaburGazeta ShqipgimipërNaimMurselindhebashkëpunëtorëtetijNdrysheAmundtakonsumoniujinqëkaqëndruargjatënatësSekretikundërplakjes?Sekretijanëkëtoushqime…Psenukduhett’ihaniushqimetembeturanganjëditëmëparë?ÇfarëndodhkureringrohniPërjuqëkenihumburdisakilogramëdheekenitëvështirëtëruanipeshënqëshumëkeniëndërruar!Studim/Rregullimidhetrajtimiiflokëverritvetëbesimin!ArtiKomedianiifamshëmndërronjetënëmoshën76-vjeçareRegjisorii“Titanik”-utzbulonnjesekrettëfilmitmëtështrenjtëtërealizuarndonjëherë!“MarinaAbramovic”ngaOssianWard.Kritikë.“Suits”ngadalëdhepatërsëllëmëukthGazeta Shqipyenënjëklasiktëtelevizionittëtëgjithakohëre.Kritikë.“Oppenheimer”kryesonmbi‘Barbie”,fiton7çmimeBAFTASportAtletishqiptarshkruanhistorinë,kualifikohetnëgjysmëfinaleneKampionatitBotëror“Nuklargohem,jamilumturkëtu”/27-vjeçaribesnikmeBarcelonënÇfarëndodhi?Ronaldobëngjestineturpshëmnëfushë(VIDEO)Udënuame4viteburg/DaniAlves“braktiset”dhengaBarcelona,klubiiheqstatusinelegjendësDalinnëshitjebiletatemiqësoresSuedi–ShqipëriGAZETASHQIPRrethneshMarketingNewsletterMundësiPunësimiKontaktTOPALBANIARADIONewsShowsVideoPodcastsMORETopChannelTimeOutTiranaTopMusicAwardsSocialNewsletterRegjistrohuPrivacyPolicyCookiePolicy

साइट:Gazeta Shqipरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट