Zbiornik

  • 2022-01-07संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Zbiornik
  • वेबसाइट का पता:www.zbiornik.com
  • सर्वर आईपी:145.239.3.241
  • स्थल का वर्णन:Strona tylko dla dorosłych. Kamery na żywo, filmy, zdjęcia, zweryfikowane profile. Swingersi.

डोमेन नाम:www.zbiornik.comमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.zbiornik.comबहे

336

डोमेन नाम:www.zbiornik.comअच्छा या बुरा

पूल में ड्रैगन। सफलता अपेक्षित है

वेबसाइट:Zbiornikतौल

6

वेबसाइट:ZbiornikIP

145.239.3.241

वेबसाइट:Zbiornikसामग्री

window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--11');Zbiornikwindow.apiURL=null;varrepass={};varrepassError=false;ZBIORNIK.comPROFESJONALNYPORTALDLADOROSŁYCHZBIORNIKMAJUŻ21LAT,9MIESIĘCYi29DNIPOMOCYZapamiętajWpuśćZałóżkontoNiepamiętamhasłavarcheckNickTo;functionsorter(a,b){return(a.name.localeCompare(b.name));}functionyobChange(sb){$(sb).removeClass('ok');if(sb.value)$(sb).addClass('ok');czekoll();}functionaccChange(sb){varv=parseInt(sb.value);varcouple=(v==3||v==4||v==5);if(couple)couple=[(v==4)?2:1,(v==5)?1:2];if(v){$(sb).addClass('ok');$('#e1').show();if(couple)$('#e2').show();else$('#e2').hide();$('#yob1,#yob2').empty();$('#yob1,#yob2').removeClass('ok');vara=[l('reglog/yob'),l('reglog/yob1'),l('reglog/yob2')];$('#yob1').append(''+(couple?a[couple[0]]:a[0])+'');if(couple)$('#yob2').append(''+a[couple[1]]+'');vary=newDate().getFullYear()-18;for(vari=y;i>(y-80);i--){$('#yob1').append(''+i+'');$('#yob2').append(''+i+'');}}else{$(sb).removeClass('ok');$('#e1,#e2').hide();}czekoll();}functionnickChange(inp){varv=inp.value;$(inp).removeClass('ok');$(inp).removeClass('err');$('#nick-zabrali').hide();if(v.length>2){if(!/[^a-zA-Z0-9_]/.test(v)){clearTimeout(checkNickTo);$('#regmejl').show();checkNickTo=setTimeout(function(){$.getJSON(balancer.getAjaxPath()+'/ajax/',{command:'checkNick',nick:v},function(resp){if(resp&&resp.ok){$(inp).addClass('ok');}else{$(inp).removeClass('ok');$('#nick-zabrali').show();$(inp).addClass('err');}czekoll();}).error(function(){$(inp).removeClass('ok');$('#nick-zabrali').show();$(inp).addClass('err');czekoll();});},500);}else$(inp).addClass('err');}czekoll();}functionemailChange(inp){varv=inp.value;$(inp).removeClass('ok');if(v.indexOf('@')>0){$(inp).addClass('ok');//$('.regpass').show();if(!$('#kauntry').is(':visible'))setCountries();$('#regcoun').show();}czekoll();}/*functionpassChange(){$('#tajne1,#tajne2').removeClass('ok');varh1=$('#tajne1').val();varh2=$('#tajne2').val();if(isPassOK(h1)){if(h1.length>=6&&lol.indexOf(h1)==-1&&h1!=$('#nik').val()){$('#tajne1').addClass('ok');if(h1==h2){$('#tajne2').addClass('ok');setCountries();$('#regcoun').show();}}}czekoll();}*/varregions=[];functioncountryChange(sb){varv=sb.value;varinp=$('#kauntry');inp.removeClass('ok');$('#ridzyn').removeClass('ok');$('#regcit').hide();$('#siti').removeClass('ok');$('#sitinejm').removeClass('ok');$('#sitinejm').val('');if(v){inp.addClass('ok');if(!regions[v]){$('.loc').prop('disabled',true);$.getJSON(balancer.getAjaxPath()+'/ajax/?command=getRegions&country='+v,function(resp){if(resp&&resp.ok){resp.regions.sort(sorter);regions[v]=resp.regions;setRegions(v);}$('.loc').prop('disabled',false);});}elsesetRegions(v);}else{$('#regreg,#regcit').hide();}czekoll();}varcities=[];functionregionChange(sb){varv=sb.value;varinp=$('#ridzyn');inp.removeClass('ok');$('#siti').removeClass('ok');if(v){inp.addClass('ok');if(!cities[v]){$('.loc').prop('disabled',true);$.getJSON(balancer.getAjaxPath()+'/ajax/?command=getCities®ion='+v,function(resp){if(resp&&resp.ok){if(resp.cities&&resp.cities.length){resp.cities.sort(sorter);cities[v]=resp.cities;setCities(v);$('#siti').show();$('#sitinejm').hide();}else{$('#siti').hide();$('#sitinejm').show();}}$('#regcit').show();$('.loc').prop('disabled',false);});}elsesetRegions(v);}else$('#regcit').hide();czekoll();}functioncityChange(sb){varv=sb.value;$('#siti').removeClass('ok');if(v){$('#siti').addClass('ok');$('#regtermz').show();$('#rodotermz').show();$('#rododesc').show();}czekoll();}functioncityNameChange(sb){varv=sb.value;$('#sitinejm').removeClass('ok');if(v.length>1){$('#sitinejm').addClass('ok');$('#regtermz').show();$('#rodotermz').show();$('#rododesc').show();}czekoll();}functionsetCountries(){varsb=$('#kauntry');varcountries=getCountries();sb.empty();sb.append(''+l('reglog/country')+'');varlng=nigator.langue.substring(0,2).toUpperCase();countries.forEach(function(a){sb.append(''+(a[1]?a[1]:'--')+'');});sb.trigger('change');}functionsetRegions(id){varsb=$('#ridzyn');sb.empty();sb.append(''+l('reglog/region')+'');regions[id].forEach(function(o){sb.append(''+o.name+'');});$('#regreg').show();}functionsetCities(id){varsb=$('#siti');sb.empty();sb.append(''+l('reglog/city')+'');cities[id].forEach(function(o){sb.append(''+o.name+'');});}functiontermzChange(sb){czekoll();}functionrodoChange(sb){czekoll();}functionczekoll(){vartest=function(){if(!$('#akounttajp').hasClass('ok'))returnfalse;if(!$('#yob1').hasClass('ok'))returnfalse;varv=parseInt($('#akounttajp').val());if(v==3||v==4||v==5)if(!$('#yob2').hasClass('ok'))returnfalse;if(!$('#nik').hasClass('ok'))returnfalse;if(!$('#imejl').hasClass('ok'))returnfalse;//if(!$('#tajne1').hasClass('ok'))returnfalse;//if(!$('#tajne2').hasClass('ok'))returnfalse;if(!$('#kauntry').hasClass('ok'))returnfalse;if(!$('#ridzyn').hasClass('ok'))returnfalse;if(!$('#siti').hasClass('ok')&&!$('#sitinejm').hasClass('ok'))returnfalse;if(!$('#taktak').is(':checked'))returnfalse;if(!$('#rodotaktak').is(':checked'))returnfalse;returntrue;};$('#zbiornik-register').prop('disabled',!test());}functionjupijupi(){vardata={};data.='aHR0cDovL3d3dy5iYWlkdS5jb20v';data.token='d0hiSlFGNmhhck8yVEFPZnpLSi9hQXcxY21ZWmt3MnA0Q0swdUdSWG1USlZpa0FRMEMvV1lkOEhrRW9uNzdSUXl1a3JOa0x1QVlTNUFtL296UDN1Y1F1NHNXcWVuNZbiornik3JxNW5mVkZVelo1RVFLcFpRRE1zTjhacFFxU1diTGs0bzl6a2JSb1hPd0dCdXlPU0k2elJHODRmNjdzZlBPdktCUHJJQzNzWklDNnRVPQ==';data.accType=$('#akounttajp').val();data.e1=$('#yob1').val();data.e2=$('#yob2').val();data.nick=$('#nik').val();data.email=$('#imejl').val();data.countryId=$('#kauntry').val();data.regionId=$('#ridzyn').val();data.cityId=$('#siti').val();data.cityName=$('#sitinejm').val();data.command='createAccount';varbtn=$('#zbiornik-register');btn.text('Czekamy');btn.prop('disabled',true);$.ajax({url:balancer.getAjaxPath()+'/ajax/?'+$.param(data),xhrFields:{withCredentials:true},data:{format:'json'},dataType:'json',success:function(resp){if(resp&&resp.ok){$('#zbiornik-account-created').show();$('#zbiornik-new-account').hide();}else{if(resp&&resp.errors){if(resp.errors.email){if(resp.errors.email=='invalid')alert('Błędnyadresemail');if(resp.errors.email===true)alert('Twóje-mailjestjużzarejestrowany');$('#imejl').removeClass('ok');}}else{alert('Błąd');}btn.text('Rejestruj');btn.prop('disabled',false);}},error:function(resp){alert('Błąd');},});/*$.getJSON(balancer.getAjaxPath()+'/ajax/',data,function(resp){if(resp&&resp.ok){$('#zbiornik-account-created').show();$('#zbiornik-new-account').hide();}else{if(resp&&resp.errors){if(resp.errors.email){if(resp.errors.email=='invalid')alert('Błędnyadresemail');if(resp.errors.email===true)alert('Twóje-mailjestjużzarejestrowany');$('#imejl').removeClass('ok');}}else{alert('Błąd');}btn.text('Rejestruj');btn.prop('disabled',false);}});*/}Udałosię.NaTwóje-mailzostałwysłanylinkpotwierdzający.Idźikliknijweń.TypkontaMężczyznaKobietaParaParaKKParaMMTS/TV/TGZastanówsiękimjesteś.Typukontazmienićbędzieniesposób.Niebędziemożliwościzmiany.Gdyżtorzeczniezmiennawszak.Literyicyfry(bezogonków,spacji,etc.)TennickjestjużzajętySpokojnie.Niespamujemy,nieudostępniamyinnym.PaństwoPrzeczytałemiakceptujęRegulaminWyrażamzgodęnaprzetwarzaniedanychosobowych,zgodniezUstawąoochroniedanychosobowych.RejestrujAnulujAdministratoremdanychosobowychjestspółkaTUDEMUNSp.zo.o.zsiedzibąwDąbrowieGórniczej,ul.Żeglarska8.DaneosobowebędąprzetwarzanewceluwykonaniaumowyzawartejzTobą,możliwościrealizacjiusługdrogąelektroniczną,korzystaniazserwisuzbiornik.com,atakżezapewnieniabezpieczeństwawtrakcieużytkowania.Gwarantujemyprawodocofnięciazgodywdowolnymmomencie.Brakwyrażeniazgodyuniemożliwirejestracjęwserwisie,acozatymidziezawarciaumowy,realizacjiusługikorzystaniazserwisu.Więcejinformacjinatematprzetwarzaniadanychmożnauzyskaćczytającpolitykęprywatności.functionresEmailChange(inp){varv=inp.value;$(inp).removeClass('ok');$('#zbiornik-reset-button').prop('disabled',true);if(v.indexOf('@')>0){$(inp).addClass('ok');$('#zbiornik-reset-button').prop('disabled',false);}}functionresetPass_submit(){$('#zbiornik-reset-button').prop('disabled',true);varv=$('#resemail').val();if(v.indexOf('@')>0){varerr=function(){$('#zbiornik-reset-button').prop('disabled',false);};$.ajax({dataType:"json",url:balancer.getAjaxPath()+'/ajax/?command=passReset&email='+v,timeout:10*1000,success:function(resp){if(resp&&resp.ok)Zbiornik{alert(l('reglog/link_sent'));$('#resemail').val('');}else{alert(l('reglog/err_email_404'));err();}},error:function(){alert(l('global/err_connection'));err();}});}returnfalse;}Podajswójemail.Dostaniesznańwiadomośćzespecjalnymlinkiem.WyślijAnulujfunctioncreateCookie(name,value,days){varexpires;if(days){vardate=newDate();date.setTime(date.getTime()+(days*24*60*60*1000));expires=";expires="+date.toGMTString();}else{expires="";}document.cookie=encodeURIComponent(name)+"="+encodeURIComponent(value)+expires+";paZbiornikth=/";}functionreadCookie(name){varnameEQ=encodeURIComponent(name)+"=";varca=document.cookie.split(';');for(vari=0;i

साइट:Zbiornikरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट