Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.net

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.net
  • वेबसाइट का पता:www.muaban.net
  • सर्वर आईपी:172.67.15.78
  • स्थल का वर्णन:Báo Mua Bán trang đăng tin rao vặt miễn phí hiệu quả với hàng triệu tin rao vặt bất động sản, việc làm, ô tô, xe máy, đồ điện tử, gia dụng cập nhật liên tục 24h

डोमेन नाम:www.muaban.netमूल्यांकन

के बारे में 1000~20000

डोमेन नाम:www.muaban.netबहे

487

डोमेन नाम:www.muaban.netअच्छा या बुरा

जी झोंग बुराई लाता है। आगे रहना बेहतर है सौभाग्य बुराई की ओर ले जाता है

वेबसाइट:Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.netतौल

1

वेबसाइट:Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.netIP

172.67.15.78

वेबसाइट:Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.netसामग्री

MuaBánRaoVặtUyTínHiệuQuả,ĐăngTinMiễnPhí-Muaban.net*{border:0;box-sizing:inherit;-webkit-font-smoothing:auto;font-weight:inherit;margin:0;outline:0;padding:0;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;text-rendering:optimizeLegibility;-webkit-appearance:none;-moz-appearance:none;}/*!sc*/@-webkit-keyframespulse{30%{opacity:0.3;}100%{opacity:1;}}/*!sc*/@-webkit-keyframespulse{30%{opacity:0.3;}100%{opacity:1;}}/*!sc*/@keyframespulse{30%{opacity:0.3;}100%{opacity:1;}}/*!sc*/@-webkit-keyframesplaceholderMockup{0%{background-position:00;}100%{background-position:1200px0;}}/*!sc*/@keyframesplaceholderMockup{0%{background-position:00;}100%{background-position:1200px0;}}/*!sc*/:root{--lightest:#fff1eb;--lighter:#ffc7ad;--light:#ff9362;--default:#d;--dark:#cc4100;--darker:#7a2700;--darkest:#290d00;--rug-lightest:#ecf6fe;--rug-lighter:#b2dafa;--rug-light:#52abf4;--rug-default:#0671ca;--rug-dark:#0a5999;--rug-darker:#;--rug-darkest:#;--cement-lightest:#f5f7f9;--cement-lighter:#ecedef;--cement-light:#dadcdf;--cement-default:#b1b3b5;--cement-dark:#;--cement-darker:#;--cement-darkest:#;--state-white:#ffffff;--state-negative:#c8152b;--state-positive:#;--state-ehh-wait:#f8b027;--state-base:#fbfbfd;--solid-pink:#e;--solid-red:#ed6f67;--solid-orange:#f;--solid-yellow:#f7b64b;--solid-green:#56b786;--solid-turquoise:#2ecbbe;--solid-blue:#62b7ed;--solid-purple:#8384e3;}/*!sc*/html{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;min-height:100%;width:100%;box-sizing:border-box;font-size:16px;line-height:1.5;color:#a;padding:0;margin:0;-webkit-font-smoothing:auto;-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,'SegoeUI',Helvetica,Arial,sans-serif,'AppleColorEmoji','SegoeUIEmoji','SegoeUISymbol';}/*!sc*/body{box-sizing:border-box;width:100%;height:100%;overscroll-behior-y:none;-webkit-overflow-scrolling:touch;color:#;font-size:16px;margin:0;font-family:Arial;font-weight:400;line-height:22px;background:#FBFBFD;}/*!sc*/h1{font-size:24px;font-weight:400;line-height:24px;}/*!sc*/h2{font-size:20px;font-weight:400;line-height:22px;}/*!sc*/h3{font-size:18px;font-weight:400;line-height:22px;}/*!sc*/h4{font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;}/*!sc*/h5{font-size:16px;font-weight:400;line-height:22px;}/*!sc*/h6{font-size:18px;font-size:1.125rem;font-weight:400;line-height:24px;}/*!sc*/p{font-size:16px;font-size:1rem;line-height:22px;}/*!sc*/a{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;color:var(--cement-darkest);}/*!sc*/a:hover{color:var(--default);}/*!sc*/a,button,select{cursor:pointer;}/*!sc*/b{font-weight:bold;}/*!sc*/.mb-scroll{overflow-x:auto;-webkit-scrollbar-width:thin;-moz-scrollbar-width:thin;-ms-scrollbar-width:thin;scrollbar-width:thin;-webkit-scrollbar-color:#c1c1c1white;-moz-scrollbar-color:#c1c1c1white;-ms-scrollbar-color:#c1c1c1white;scrollbar-color:#c1c1c1white;}/*!sc*/.mb-scroll::-webkit-scrollbar{width:0px;height:0px;}/*!sc*/.mb-scroll::-webkit-scrollbar-track{background:white;}/*!sc*/.mb-scroll::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:#c1c1c1;border-radius:20px;border:3pxsolid#f1f1f1;}/*!sc*/.mb-scroll-y{overflow-y:auto;}/*!sc*/.mb-scroll-y::-webkit-scrollbar{width:5px;}/*!sc*/.mb-scroll-y::-webkit-scrollbar-track{background:var(--cement-light);border:2pxsolidvar(--state-white);}/*!sc*/.mb-scroll-y::-webkit-scrollbar-thumb{border-radius:10px;-webkit-box-shadow:inset006pxrgba(0,0,0,0.3);background-color:var(--cement-default);}/*!sc*/.mb-scroll-y::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background:#555;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.mb-scroll-x-mobile{overflow-x:auto;-webkit-scrollbar-width:thin;-moz-scrollbar-width:thin;-ms-scrollbar-width:thin;scrollbar-width:thin;-webkit-scrollbar-color:#c1c1c1white;-moz-scrollbar-color:#c1c1c1white;-ms-scrollbar-color:#c1c1c1white;scrollbar-color:#c1c1c1white;}.mb-scroll-x-mobile::-webkit-scrollbar{width:0px;height:0px;display:none;}.mb-scroll-x-mobile::-webkit-scrollbar-track{background:white;}.mb-scroll-x-mobile::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:#ffffff;border:0;}}/*!sc*/.flex-start{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:start;-webkit-justify-content:flex-start;-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start;}/*!sc*/.flex-center{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}/*!sc*/.flex-end{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:end;-webkit-justify-content:flex-end;-ms-flex-pack:end;justify-content:flex-end;}/*!sc*/.flex-middle{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/.hide{display:none;}/*!sc*/.hide-x{width:0px;overflow:hidden;margin:0px;padding:0px;}/*!sc*/.hide-y{height:0px;overflow:hidden;margin:0px;padding:0px;}/*!sc*/.block-spinner{position:relative;}/*!sc*/.block-spinner*{visibility:hidden;}/*!sc*/.block-spinner::after{visibility:visible;content:'';position:absolute;width:16px;height:16px;top:0;left:0;right:0;bottom:0;margin:auto;border:4pxsolidtransparent;border-top-color:var(--default);border-radius:50%;-webkit-animation:block-spinner-rotate1seaseinfinite;animation:block-spinner-rotate1seaseinfinite;}/*!sc*/@-webkit-keyframesblock-spinner-rotate{from{-webkit-transform:rotate(0turn);-ms-transform:rotate(0turn);transform:rotate(0turn);}to{-webkit-transform:rotate(1turn);-ms-transform:rotate(1turn);transform:rotate(1turn);}}/*!sc*/@keyframesblock-spinner-rotate{from{-webkit-transform:rotate(0turn);-ms-transform:rotate(0turn);transform:rotate(0turn);}to{-webkit-transform:rotate(1turn);-ms-transform:rotate(1turn);transform:rotate(1turn);}}/*!sc*/.block-skeleton{position:relative;overflow:hidden;}/*!sc*/.block-skeleton*{visibility:hidden;}/*!sc*/.block-skeleton::after{visibility:visible;content:'';position:absolute;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;height:100%;background-color:var(--cement-lighter);-webkit-animation:pulse1.5sease-in-out0.5sinfinite;-webkit-animation:pulse1.5sease-in-out0.5sinfinite;animation:pulse1.5sease-in-out0.5sinfinite;position:absolute;top:0px;left:0px;}/*!sc*/@media(min-width:768px){.mobile-only{display:none!important;}}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.pc-only{display:none!important;}}/*!sc*/iframe[scrolling="no"]{z-index:2003!important;}/*!sc*/.thumb-l{border-radius:8px;width:100%;height:100%;object-fit:cover;}/*!sc*/.lazyThumb,.lazyload,.lazyloading{opacity:0;}/*!sc*/.lazyloaded{opacity:1;}/*!sc*/.loading{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;position:absolute;width:24px;height:24px;border:3pxsolid#f5f5f5;border-radius:50%;border-top:3pxsolid#555;-webkit-animation:spin1slinearinfinite;-webkit-animation:spin1slinearinfinite;animation:spin1slinearinfinite;}/*!sc*/@-webkit-keyframesspin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg);}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);}}/*!sc*/@-webkit-keyframesspin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg);}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);-ms-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg);}}/*!sc*/@keyframesspin{0%{-webkit-transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg);}100%{-webkit-transform:rotate(360deg);-ms-transform:rotate(360deg);transform:rotate(360deg);}}/*!sc*/.mockup{position:absolute;left:-45%;height:100%;width:45%;background-ime:linear-gradient(toleft,rgba(251,251,251,.05),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.6),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.05));background-ime:-moz-linear-gradient(toleft,rgba(251,251,251,.05),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.6),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.05));background-ime:-webkit-linear-gradient(toleft,rgba(251,251,251,.05),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.6),rgba(251,251,251,.3),rgba(251,251,251,.05));-webkit-animation:mockupLoading1sinfinite;animation:mockupLoading1sinfinite;}/*!sc*/@-webkit-keyframesmockupLoading{0%{-webkit-transform:translateX(-45%);-ms-transform:translateX(-45%);transform:translateX(-45%);}100%{-webkit-transform:translateX(250%);-ms-transform:translateX(250%);transform:translateX(250%);}}/*!sc*/@keyframesmockupLoading{0%{-webkit-transform:translateX(-45%);-ms-transform:translateX(-45%);transform:translateX(-45%);}100%{-webkit-transform:translateX(250%);-ms-transform:translateX(250%);transform:translateX(250%);}}/*!sc*/@-webkit-keyframesfadeout{0%{opacity:1;}100%{opacity:0;}}/*!sc*/@keyframesfadeout{0%{opacity:1;}100%{opacity:0;}}/*!sc*/data-styled.g1[id="sc-global-eLTDVf1"]{content:"sc-global-eLTDVf1,"}/*!sc*/.slick-slider{width:100%;height:100%;position:relative;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;-webkit-touch-callout:none;-khtml-user-select:none;-ms-touch-action:pan-y;touch-action:pan-y;-webkit-tap-highlight-color:transparent;}/*!sc*/.slick-slider:hover.slick-prev,.slick-slider:hover.slick-next{-webkit-transform:scale(1.1)!important;-ms-transform:scale(1.1)!important;transform:scale(1.1)!important;-webkit-transition:all.2sease-in-out;transition:all.2sease-in-out;}/*!sc*/.slick-list{width:100%;height:100%;position:relative;display:block;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;overflow:hidden;margin:0;padding:0;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.slick-list{overflow-x:auto;-webkit-scrollbar-width:thin;-moz-scrollbar-width:thin;-ms-scrollbar-width:thin;scrollbar-width:thin;-webkit-scrollbar-color:#c1c1c1var(--state-white);-moz-scrollbar-color:#c1c1c1var(--state-white);-ms-scrollbar-color:#c1c1c1var(--state-white);scrollbar-color:#c1c1c1var(--state-white);}.slick-list::-webkit-scrollbar{width:0px;height:0px;}.slick-list::-webkit-scrollbar-track{background:var(--state-white);}.slick-list::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:var(--state-white);border:0;}}/*!sc*/.slick-list:focus{outline:none;}/*!sc*/.slick-list.drging{cursor:pointer;}/*!sc*/.slick-slider.slick-track,.slick-slider.slick-list{-webkit-transform:translate3d(0,0,0);-moz-transform:translate3d(0,0,0);-ms-transform:translate3d(0,0,0);-o-transform:translate3d(0,0,0);-webkit-transform:translate3d(0,0,0);-ms-transform:translate3d(0,0,0);transform:translate3d(0,0,0);}/*!sc*/.slick-track{position:relative;top:0;left:0;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;}/*!sc*/.slick-track:before,.slick-track:after{display:table;content:'';}/*!sc*/.slick-track:after{clear:both;}/*!sc*/.slick-loading.slick-track{visibility:hidden;}/*!sc*/.slick-slide{display:none;float:left;height:auto;min-height:1px;}/*!sc*/[dir='rtl'].slick-slide{float:right;}/*!sc*/.slick-slideimg{display:block;}/*!sc*/.slick-slide.slick-loadingimg{display:none;}/*!sc*/.slick-slide.drgingimg{pointer-events:none;}/*!sc*/.slick-initialized.slick-slide{display:block;}/*!sc*/.slick-loading.slick-slide{visibility:hidden;}/*!sc*/.slick-vertical.slick-slide{display:block;height:auto;border:1pxsolidtransparent;}/*!sc*/.slick-arrow.slick-hidden{display:none;}/*!sc*/.slick-loading.slick-list{background:#fffurl()centercenterno-repeat;}/*!sc*/.slick-prev,.slick-next{-webkit-flex:none;-ms-flex:none;flex:none;font-size:0;line-height:0;position:absolute;display:block;width:35px;height:35px;border:1pxsolid#ecedef;border-radius:50%;padding:0;cursor:pointer;color:transparent;outline:none;background:transparent;opacity:.85;background:url(muaban.net/imes/static/common.png)centerno-repeat;}/*!sc*/.slick-prev:hover,.slick-prev:focus,.slick-next:hover,.slick-next:focus{outline:none;opacity:1;background-color:#F7F8F9;}/*!sc*/.slick-prev.slick-disabled,.slick-next.slick-disabled{opacity:0;}/*!sc*/.slick-prev{left:-45px;background-position:-369px-236px;}/*!sc*/.slick-next{right:-45px;background-position:-322px-236px;}/*!sc*/.slick-dotted.slick-slider{margin-bottom:30px;}/*!sc*/.slick-dots{display:-webkit-box!important;display:-webkit-flex!important;display:-ms-flexbox!important;display:flex!important;width:100%;height:20px;position:absolute;bottom:5px;padding:0;margin:0;list-style:none;text-align:center;-webkit-flex:none;-ms-flex:none;flex:none;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}/*!sc*/.slick-dotsli{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;margin-right:10px;width:20px;height:20px;cursor:pointer;}/*!sc*/.slick-dotsli:last-child{margin-right:0;}/*!sc*/.slick-dotslibutton{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;width:20px;height:20px;cursor:pointer;color:transparent;border:0;outline:none;background:transparent;}/*!sc*/.slick-dotslibutton:hover,.slick-dotslibutton:focus{outline:none;}/*!sc*/.slick-dotslibutton:hover:before,.slick-dotslibutton:focus:before{opacity:1;}/*!sc*/.slick-dotslibutton:before{font-size:30px;line-height:20px;width:20px;height:20px;content:'•';text-align:center;opacity:.75;color:#fff;-webkit-font-smoothing:antialiased;-moz-osx-font-smoothing:grayscale;}/*!sc*/.slick-dotsli.slick-activebutton:before{opacity:.75;color:#000;}/*!sc*/data-styled.g2[id="sc-global-cXzrQq1"]{content:"sc-global-cXzrQq1,"}/*!sc*/.gXrCuJ{width:100%;margin:0auto;position:relative;padding:0;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.gXrCuJ{max-width:990px;}}/*!sc*/data-styled.g3[id="sc-11qpg5t-0"]{content:"gXrCuJ,"}/*!sc*/.eOWEYq{width:100%;background-color:#F5F7F9;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.eOWEYq{display:none;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.eOWEYq{height:8px;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;}}/*!sc*/data-styled.g7[id="sc-f5e146-0"]{content:"eOWEYq,"}/*!sc*/.fpHzhT{background-color:transparent;display:inline-block;background-ime:url('muaban.net/imes/static/common.png');}/*!sc*/data-styled.g27[id="sc-1vo1n72-0"]{content:"fpHzhT,"}/*!sc*/.euJmVS{position:absolute;background-ime:url(muaban.net/icons/common/common.svg);background-position:-48px-240px;top:8px;left:8px;width:28px;height:20px;}/*!sc*/.kCzykX{position:absolute;background-ime:url(muaban.net/icons/common/common.svg);background-position:-48px-192px;top:0px;left:5px;width:20px;height:20px;}/*!sc*/data-styled.g28[id="sc-1vo1n72-1"]{content:"euJmVS,kCzykX,"}/*!sc*/.fjImPV{position:absolute;width:24px;height:20px;color:var(--state-white);font-size:12px;text-align:center;background-ime:url(muaban.net/icons/common/common.svg);background-position:0px-242px;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.fjImPV{bottom:8px;right:8px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fjImPV{bottom:6px;right:6px;}}/*!sc*/data-styled.g31[id="sc-1vo1n72-4"]{content:"fjImPV,"}/*!sc*/.csPPf{z-index:90;position:absolute;top:0;right:0;width:36px;height:36px;cursor:pointer;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-ime:url(muaban.net/icons/common/common.svg);background-position:6px6px;}/*!sc*/.csPPf:hover{background-color:rgb(255,147,98,0.3);}/*!sc*/data-styled.g39[id="sc-1p2nuuk-1"]{content:"csPPf,"}/*!sc*/.hAIFiU{width:24px;height:24px;background-position:-282px-197px;}/*!sc*/.dqbOcP{width:24px;height:24px;background-position:-592px-152px;}/*!sc*/.gVZxfc{width:16px;height:16px;background-position:-20px-46px;margin-right:5px;}/*!sc*/.bGiBvb{width:16px;height:16px;background-position:-45px-46px;margin-right:5px;}/*!sc*/.jwAqbh{width:18px;height:18px;background-position:-462px-156px;}/*!sc*/.lmRelS{width:88px;height:88px;background-position:-636px-20px;}/*!sc*/.fIBWNW{width:136px;height:40px;background-position:-736px-70px;}/*!sc*/.fJFKcr{width:136px;height:40px;background-position:-736px-20px;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.cULebc{width:48px;height:48px;background-position:-893px-20px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.cULebc{width:32px;height:32px;background-position:-893px-78px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dtmCzb{width:48px;height:48px;background-position:-950px-20px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dtmCzb{width:32px;height:32px;background-position:-935px-78px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.NyMON{width:48px;height:48px;background-position:-1009px-20px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.NyMON{width:32px;height:32px;background-position:-977px-78px;}}/*!sc*/.kHrjmT{width:121px;height:24px;background-position:-779px-119px;}/*!sc*/.fcPgLG{width:132px;height:49px;background-position:-640px-121px;}/*!sc*/data-styled.g40[id="sc-1f1ueip-0"]{content:"hAIFiU,dqbOcP,gVZxfc,bGiBvb,jwAqbh,lmRelS,fIBWNW,fJFKcr,cULebc,dtmCzb,NyMON,kHrjmT,fcPgLG,"}/*!sc*/@media(min-width:990px){.kOWYhT{display:none;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.kOWYhT{width:100px;height:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;}}/*!sc*/data-styled.g42[id="sc-z4q3vq-1"]{content:"kOWYhT,"}/*!sc*/.hrbdzx{width:35px;height:35px;border:1pxsolid#ecedef;border-radius:50%;padding:0;cursor:pointer;opacity:0.75;background-position:-322px-236px;}/*!sc*/data-styled.g43[id="sc-z4q3vq-2"]{content:"hrbdzx,"}/*!sc*/.jcjRIv{width:100%;text-align:center;padding:16px0px;}/*!sc*/.jcjRIv.slick-slide:hover{background-color:#feffe6;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.jcjRIv.slick-slide{padding:0;border-left:1pxsolidvar(--cement-lighter);}.jcjRIv.slick-slide:first-child{padding-left:0;border-left:none;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.jcjRIv.slick-slide{padding:010px;border-left:1pxsolidvar(--cement-lighter);}.jcjRIv.slick-slide:first-child{border-left:none;}}/*!sc*/.jcjRIv.slick-prev,.jcjRIv.slick-next{position:absolute;z-index:1000;}/*!sc*/.jcjRIv.slick-track{margin:0;}/*!sc*/.jcjRIv.slick-track.slick-slide>div{height:100%;}/*!sc*/data-styled.g44[id="sc-z4q3vq-3"]{content:"jcjRIv,"}/*!sc*/.dRIcMQ{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;margin:0;text-align:left;position:relative;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dRIcMQ{width:198px;height:276px;padding:012px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dRIcMQ{width:144px;height:245px;}}/*!sc*/data-styled.g45[id="sc-z4q3vq-4"]{content:"dRIcMQ,"}/*!sc*/.gJhWZT{width:100%;display:block;border-radius:8px;position:relative;background-color:#f1f1f1;padding-top:75%;}/*!sc*/.gJhWZT>img{position:absolute;top:0;}/*!sc*/data-styled.g46[id="sc-z4q3vq-5"]{content:"gJhWZT,"}/*!sc*/.hffvsP{width:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;margin-top:4px;}/*!sc*/.hffvsP.price{margin:5px0;color:var(--default);min-height:24px;min-width:80px;font-weight:700;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hffvsP.price{font-size:16px;}}/*!sc*/.hffvsP.title{margin-bottom:0px;display:block;font-weight:400;line-height:24px;overflow:hidden;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hffvsP.title{font-size:16px;line-height:22px;}}/*!sc*/.hffvsP.title-ads{line-height:24px;}/*!sc*/.hffvsPa::after{content:"";position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;z-index:1;}/*!sc*/.hffvsPa:hover{color:var(--default);}/*!sc*/data-styled.g47[id="sc-z4q3vq-6"]{content:"hffvsP,"}/*!sc*/.dILrGQ{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;color:var(--cement-dark);font-size:14px;white-space:nowrap;overflow:hidden;width:100%;text-overflow:ellipsis;margin-top:5px;min-height:22px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dILrGQ{font-size:12px;margin-top:3px;}}/*!sc*/data-styled.g48[id="sc-z4q3vq-7"]{content:"dILrGQ,"}/*!sc*/.hTFTTr{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;}/*!sc*/.hTFTTrspan{display:inline-block;line-height:16px;}/*!sc*/data-styled.g49[id="sc-z4q3vq-8"]{content:"hTFTTr,"}/*!sc*/.fSQXUt{margin-right:5px;}/*!sc*/data-styled.g50[id="sc-z4q3vq-9"]{content:"fSQXUt,"}/*!sc*/.fTpPkspan{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;}/*!sc*/data-styled.g51[id="sc-z4q3vq-10"]{content:"fTpPk,"}/*!sc*/.gcJXSJ{margin-bottom:0px;min-height:20px;display:inline-block;color:var(--cement-dark);font-size:14px;font-size:0.875rem;}/*!sc*/data-styled.g52[id="sc-z4q3vq-11"]{content:"gcJXSJ,"}/*!sc*/.dhpoBv{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;margin-bottom:10px;white-space:nowrap;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dhpoBvh2{font-size:24px;font-weight:400;line-height:32px;padding-right:15px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dhpoBvh2{font-size:18px;line-height:24px;padding:010px;}}/*!sc*/data-styled.g53[id="sc-z4q3vq-12"]{content:"dhpoBv,"}/*!sc*/.eeXKla{cursor:pointer;position:relative;height:24px;scale:0.8;}/*!sc*/data-styled.g54[id="sc-z4q3vq-13"]{content:"eeXKla,"}/*!sc*/.kFMiyY{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;width:100%;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.kFMiyY>a{width:25%;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.kFMiyY>a{width:20%;height:140px;}}/*!sc*/data-styled.g122[id="sc-bljvhv-0"]{content:"kFMiyY,"}/*!sc*/.aIqxF{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/.aIqxF>div{text-align:center;line-height:22px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.aIqxF{font-size:14px;height:110px;}.aIqxFspan{display:block;overflow:hidden;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:1;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.aIqxF{font-size:15px;height:140px;}.aIqxFspan{display:inline-block;padding-right:5px;}}/*!sc*/.aIqxF:hover{opacity:0.6;}/*!sc*/data-styled.g123[id="sc-bljvhv-1"]{content:"aIqxF,"}/*!sc*/.giUXdY{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.giUXdY{padding:32px016px0;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.giUXdY{padding:16px0;}}/*!sc*/data-styled.g124[id="sc-bljvhv-2"]{content:"giUXdY,"}/*!sc*/.kHCbkG{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;background-color:#2ecabd;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.kHCbkG{border-radius:50%;width:96px;height:96px;margin-bottom:10px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.kHCbkG{border-radius:12px;width:60px;height:60px;margin-bottom:8px;}}/*!sc*/.bIcTez{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;background-color:#B2D9F9;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.bIcTez{border-radius:50%;width:96px;height:96px;margin-bottom:10px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.bIcTez{border-radius:12px;width:60px;height:60px;margin-bottom:8px;}}/*!sc*/.kZAnxE{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;background-color:#ffc7ad;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.kZAnxE{border-radius:50%;width:96px;height:96px;margin-bottom:10px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.kZAnxE{border-radius:12px;width:60px;height:60px;margin-bottom:8px;}}/*!sc*/data-styled.g125[id="sc-bljvhv-3"]{content:"kHCbkG,bIcTez,kZAnxE,"}/*!sc*/.kinNPk{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-20px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.kinNPk{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.kinNPk{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png');}}/*!sc*/.dcdmPN{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-135px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dcdmPN{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dcdmPN{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png');}}/*!sc*/.hDjaiB{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-250px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hDjaiB{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.hDjaiB{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png');}}/*!sc*/.cWvdLi{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-365px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.cWvdLi{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.cWvdLi{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png');}}/*!sc*/.EZOnX{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-485px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.EZOnX{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.EZOnX{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png');}}/*!sc*/.ducfTb{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-595px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.ducfTb{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.ducfTb{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png');}}/*!sc*/.gFJqoN{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-715px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.gFJqoN{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.gFJqoN{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png');}}/*!sc*/.cDKJMQ{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-835px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.cDKJMQ{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.cDKJMQ{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png');}}/*!sc*/.fMYGMy{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-950px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fMYGMy{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.fMYGMy{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png');}}/*!sc*/.jUmBXk{width:100%!important;height:100%!important;padding:0!important;margin:0!important;border-radius:50%;background-repeat:no-repeat;background-color:transparent;display:inline-block;background-position:-20px-1065px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.jUmBXk{border-radius:12px;background-ime:url('/imes/static/categoryhome-mobile.png');}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.jUmBXk{background-ime:url('/imes/static/categoryhome-desktop.png');}}/*!sc*/data-styled.g127[id="sc-bljvhv-5"]{content:"kinNPk,dcdmPN,hDjaiB,cWvdLi,EZOnX,ducfTb,gFJqoN,cDKJMQ,fMYGMy,jUmBXk,"}/*!sc*/.gWqQgQ{background-color:var(--cement-lightest);display:none;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.gWqQgQ{display:block;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.gWqQgQ{display:block;}}/*!sc*/data-styled.g129[id="sc-10czn8h-0"]{content:"gWqQgQ,"}/*!sc*/.jokpKT{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-user-Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.netselect:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;width:100%;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.jokpKT{-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;padding:32px10px64px10px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.jokpKT{-webkit-flex-direction:row;-ms-flex-direction:row;flex-direction:row;padding:32px064px0;}}/*!sc*/data-styled.g130[id="sc-10czn8h-1"]{content:"jokpKT,"}/*!sc*/.edpszH{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-flex:5;-ms-flex:5;flex:5;}/*!sc*/data-styled.g131[id="sc-10czn8h-2"]{content:"edpszH,"}/*!sc*/.hJWFTW{max-width:60%;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hJWFTW{max-width:100%;}}/*!sc*/data-styled.g132[id="sc-10czn8h-3"]{content:"hJWFTW,"}/*!sc*/.hrTnHe{padding-bottom:12px;}/*!sc*/.hrTnHeimg{vertical-align:middle;}/*!sc*/.hrTnHep{font-size:14px;line-height:20px;text-transform:uppercase;color:var(--cement-darkest);padding-top:20px;}/*!sc*/data-styled.g133[id="sc-10czn8h-4"]{content:"hrTnHe,"}/*!sc*/.bqnvIJ{padding-bottom:12px;}/*!sc*/.bqnvIJspan{margin-right:8px;font-size:18px;font-weight:600;vertical-align:middle;color:var(--default);}/*!sc*/data-styled.g134[id="sc-10czn8h-5"]{content:"bqnvIJ,"}/*!sc*/.kSnhSB{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;}/*!sc*/.kSnhSBp{font-size:14px;padding:8px0px;}/*!sc*/.kSnhSBp>span{font-weight:700;}/*!sc*/.kSnhSBp>a{color:var(--rug-default);}/*!sc*/.kSnhSBa.link-email{-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;color:var(--cement-darkest);}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.kSnhSBp{font-size:12px;}}/*!sc*/data-styled.g135[id="sc-10czn8h-6"]{content:"kSnhSB,"}/*!sc*/.ybMSh{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-flex:7;-ms-flex:7;flex:7;}/*!sc*/@media(max-width:1199.8px){.ybMSh{padding-top:30px;}}/*!sc*/data-styled.g136[id="sc-10czn8h-7"]{content:"ybMSh,"}/*!sc*/.gcHWhy{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;padding-bottom:20px;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;}/*!sc*/data-styled.g137[id="sc-10czn8h-8"]{content:"gcHWhy,"}/*!sc*/.kdooCd{width:33.333%;}/*!sc*/.kdooCdp{font-size:14px;font-weight:700;padding-bottom:12px;}/*!sc*/.kdooCd.img-qr-mobi{display:none;}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.kdooCd{padding-bottom:28px;}.kdooCd.img-qr-mobi{display:block;margin-top:4px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.kdooCd{width:50%;padding-bottom:30px;}}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.kdooCdp{font-size:12px;}}/*!sc*/data-styled.g138[id="sc-10czn8h-9"]{content:"kdooCd,"}/*!sc*/.lpiYDo{list-style:none;}/*!sc*/data-styled.g139[id="sc-10czn8h-10"]{content:"lpiYDo,"}/*!sc*/.gHJVAl{padding-bottom:8px;}/*!sc*/.gHJVAla{font-size:14px;line-height:20px;}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.gHJVAl{padding-bottom:6px;}.gHJVAla{font-size:12px;line-height:16px;}}/*!sc*/data-styled.g140[id="sc-10czn8h-11"]{content:"gHJVAl,"}/*!sc*/.gkttI{-webkit-flex:auto;-ms-flex:auto;flex:auto;margin-top:24px;border-top:1pxsolidvar(--cement-lighter);}/*!sc*/.gkttIp{font-size:14px;font-weight:700;padding-bottom:14px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.gkttI{width:50%;margin-top:0px;border-top:none;}}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.gkttIp{font-size:12px;padding-bottom:0px;}}/*!sc*/data-styled.g141[id="sc-10czn8h-12"]{content:"gkttI,"}/*!sc*/.koYonm{padding-top:20px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.koYonm{padding-top:0px;}}/*!sc*/data-styled.g142[id="sc-10czn8h-13"]{content:"koYonm,"}/*!sc*/.ePOSeI{list-style:none;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.ePOSeIli{padding-bottom:18px;}.ePOSeIli.order-1{-webkit-order:1;-ms-flex-order:1;order:1;}.ePOSeIli.order-2{-webkit-order:2;-ms-flex-order:2;order:2;}.ePOSeIli.order-3{-webkit-order:3;-ms-flex-order:3;order:3;}}/*!sc*/@media(min-width:990px)and(max-width:1199.8px){.ePOSeI{-webkit-box-pack:start;-webkit-justify-content:flex-start;-ms-flex-pack:start;justify-content:flex-start;}.ePOSeIli{margin-right:14px;}}/*!sc*/@media(max-width:767.8px){.ePOSeI{-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;}.ePOSeI.img-qr{display:none;}}/*!sc*/data-styled.g143[id="sc-10czn8h-14"]{content:"ePOSeI,"}/*!sc*/.cfierS{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;}/*!sc*/data-styled.g144[id="sc-10czn8h-15"]{content:"cfierS,"}/*!sc*/.fTyfOH{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;}/*!sc*/.fTyfOHa{margin-right:20px;}/*!sc*/.fTyfOHa:last-of-type{margin-right:0px;}/*!sc*/@media(max-width:1199.8px){.fTyfOHimg{width:32px;height:32px;}}/*!sc*/data-styled.g145[id="sc-10czn8h-16"]{content:"fTyfOH,"}/*!sc*/.enlsbI{margin-top:10px;}/*!sc*/data-styled.g146[id="sc-10czn8h-17"]{content:"enlsbI,"}/*!sc*/.hQoNeb{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;width:100%;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hQoNeb{height:50px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.hQoNeb{height:48px;}}/*!sc*/data-styled.g147[id="sc-1onxl1x-0"]{content:"hQoNeb,"}/*!sc*/.iphP{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:start;-webkit-justify-content:start;-ms-flex-pack:start;justify-content:start;height:100%;}/*!sc*/.iphPimg,.iphPa{width:160px;height:24px;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.iphP{-webkit-flex:3;-ms-flex:3;flex:3;}.iphPimg{width:240px;height:36px;}}/*!sc*/data-styled.g148[id="sc-1onxl1x-1"]{content:"iphP,"}/*!sc*/.bXoHQx{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;left:0px;top:45px;width:100%;height:auto;z-index:100;background:var(--state-white);}/*!sc*/@media(min-width:990px){.bXoHQx{-webkit-flex:1;-ms-flex:1;flex:1;position:relative;height:unset;top:unset;margin-top:10px;padding-top:0px;}}/*!sc*/data-styled.g163[id="sc-8sshey-4"]{content:"bXoHQx,"}/*!sc*/.dkwUEy{width:100%;outline:none;background-color:var(--state-white);border:1pxsolidvar(--cement-lighter);border-radius:24px;color:var(--cement-darkest);font-weight:normal;z-index:100;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dkwUEy{font-size:15px;box-shadow:0px0px0px2px#f5f7f9;height:40px;padding-right:72px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dkwUEy{height:36px;padding-right:34px;font-size:16px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dkwUEy{padding-left:14px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dkwUEy{padding-left:8px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dkwUEy{padding-right:34px;}}/*!sc*/data-styled.g164[id="sc-8sshey-5"]{content:"dkwUEy,"}/*!sc*/.dkCEqR{position:relative;width:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;z-index:101;max-width:460px;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.dkCEqR{height:40px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dkCEqR{padding:0px6px;background:var(--state-white);height:50px;}}/*!sc*/.dkCEqR.sc-8sshey-5:focus{border:1pxsolidvar(--default);}/*!sc*/data-styled.g165[id="sc-8sshey-6"]{content:"dkCEqR,"}/*!sc*/.dfGAzM{cursor:pointer;position:absolute;z-index:100;right:14px;width:20px;height:20px;background-position:-175px-20px;}/*!sc*/data-styled.g169[id="sc-8sshey-10"]{content:"dfGAzM,"}/*!sc*/.ifZktZ{-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.ifZktZ{padding:06px00;position:absolute;top:0;right:0;width:200px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.ifZktZ{height:50px;-webkit-align-items:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;}}/*!sc*/@media(max-width:360px){.ifZktZ{width:160px;}}/*!sc*/data-styled.g171[id="sc-1y7y4ai-0"]{content:"ifZktZ,"}/*!sc*/.fHbDzZ{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;list-style:none;-webkit-flex-basis:240px;-ms-flex-preferred-size:240px;flex-basis:240px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fHbDzZ{display:none;}}/*!sc*/data-styled.g172[id="sc-1y7y4ai-1"]{content:"fHbDzZ,"}/*!sc*/.Dvrok{position:relative;padding:024px;height:24px;}/*!sc*/.Dvrok:first-child{padding-left:0;border-right:solid1pxvar(--cement-lighter);}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.Dvrok{font-size:0.875rem;}}/*!sc*/.Dvroka{display:block;height:22px;width:100%;}/*!sc*/data-styled.g173[id="sc-1y7y4ai-2"]{content:"Dvrok,"}/*!sc*/.dXIRWo{-webkit-flex-basis:160px;-ms-flex-preferred-size:160px;flex-basis:160px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.dXIRWo{display:none;}}/*!sc*/.dXIRWobutton{cursor:pointer;float:right;width:160px;height:40px;line-height:40px;background-color:var(--default);border-radius:24px;box-shadow:0px1px3px0pxrgba(0,0,0,0.2);display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;font-size:16px;}/*!sc*/.dXIRWobutton:hover{background:radial-gradient(50%993.84%at50%50%,var(--light)0%,var(--default)100%);-webkit-transition:all1sease;transition:all1sease;}/*!sc*/.dXIRWobutton>span{color:var(--state-white);margin-right:6px;}/*!sc*/data-styled.g174[id="sc-1y7y4ai-3"]{content:"dXIRWo,"}/*!sc*/.lkLzZd{background:var(--state-white);border-bottom:1pxsolidvar(--cement-lighter);}/*!sc*/@media(min-width:768px){.lkLzZd{padding-bottom:10px;width:100%;}}/*!sc*/data-styled.g175[id="sc-1c06ay3-0"]{content:"lkLzZd,"}/*!sc*/.fDSyYI{display:none;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.fDSyYI{display:block;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fDSyYI{display:block;}}/*!sc*/data-styled.g176[id="sc-1c06ay3-1"]{content:"fDSyYI,"}/*!sc*/.hccjDd{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;position:relative;overflow:hidden;width:100%;background-color:#f1f1f1;}/*!sc*/.hccjDd.slick-list{overflow:hidden!important;}/*!sc*/.hccjDd.slick-track{height:100%;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hccjDd{height:180px;}}/*!sc*/@media(min-width:990px){.hccjDd{border-radius:12px;height:250px;}}/*!sc*/data-styled.g178[id="sc-6ue5vj-1"]{content:"hccjDd,"}/*!sc*/.kjMqYG{width:100%;height:100%;}/*!sc*/.kjMqYG>a{display:block;}/*!sc*/.kjMqYGimg{width:100%;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.kjMqYGimg{border-radius:12px;height:250px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.kjMqYGimg{height:180px;}}/*!sc*/data-styled.g179[id="sc-6ue5vj-2"]{content:"kjMqYG,"}/*!sc*/.bZShuU{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-wrap:wrap;-ms-flex-wrap:wrap;flex-wrap:wrap;border:1pxsolidvar(--cement-lighter);border-bottom:0;margin-right:-1px;margin-bottom:16px;}/*!sc*/@media(max-width:575.8px){.bZShuU{border:0;border-top:1pxsolidvar(--cement-lighter);}}/*!sc*/data-styled.g501[id="sc-hbndou-0"]{content:"bZShuU,"}/*!sc*/.fQYwT{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;position:relative;background:var(--rug-lightest);border-radius:24px;cursor:pointer;color:#0671CA;font-size:15px;font-weight:700;line-height:22px;margin:0auto;max-width:300px;height:40px;}/*!sc*/.fQYwT:after{position:absolute;content:"";right:20px;top:10px;width:20px;height:20px;background:url(muaban.net/imes/static/common.png)centerno-repeat;background-position:-462px-20px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.fQYwT{width:80%;padding:12px100px;}}/*!sc*/data-styled.g502[id="sc-hbndou-1"]{content:"fQYwT,"}/*!sc*/.bxUdMa{width:100%;overflow:hidden;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.bxUdMa{margin-top:16px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.bxUdMa{margin-top:12px;}}/*!sc*/data-styled.g505[id="sc-hbndou-4"]{content:"bxUdMa,"}/*!sc*/.eBdnVE{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;text-align:left;position:relative;border-right:1pxsolidvar(--cement-lighter);border-bottom:1pxsolidvar(--cement-lighter);}/*!sc*/.eBdnVE:hover{background-color:#feffe6;}/*!sc*/@media(min-width:990px){.eBdnVE{width:20%;height:285px;padding:12px;}}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.eBdnVE{width:50%;max-width:234px;padding:10px;}}/*!sc*/data-styled.g506[id="sc-hbndou-5"]{content:"eBdnVE,"}/*!sc*/.cNvmCR{width:100%;display:block;border-radius:8px;position:relative;background-color:#f1f1f1;padding-top:75%;}/*!sc*/.cNvmCR>img{position:absolute;top:0;}/*!sc*/data-styled.g507[id="sc-hbndou-6"]{content:"cNvmCR,"}/*!sc*/.hmxQUL{width:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;}/*!sc*/.hmxQUL.price{margin:5px0;color:var(--default);min-height:24px;min-width:80px;font-weight:700;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hmxQUL.price{font-size:16px;}}/*!sc*/.hmxQUL.title{maĐăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.netrgin-top:4px;margin-bottom:0px;display:block;font-weight:400;overflow:hidden;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2;font-size:16px;line-height:22px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.hmxQUL.title{line-height:22px;}}/*!sc*/.hmxQULa::after{content:"";position:absolute;top:0;right:0;bottom:0;left:0;z-index:1;}/*!sc*/.hmxQULa:hover{color:var(--default);}/*!sc*/data-styled.g508[id="sc-hbndou-7"]{content:"hmxQUL,"}/*!sc*/.bQjwuT{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;colorĐăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.net:var(--cement-dark);font-size:14px;white-space:nowrap;overflow:hidden;width:100%;text-overflow:ellipsis;margin-top:5px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.bQjwuT{font-size:12px;}}/*!sc*/data-styled.g509[id="sc-hbndou-8"]{content:"bQjwuT,"}/*!sc*/.jRm{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:flex-end;-webkit-box-align:flex-end;-ms-flex-align:flex-end;align-items:flex-end;}/*!sc*/.jRmspan{display:inline-block;line-height:16px;}/*!sc*/data-styled.g510[id="sc-hbndou-9"]{content:"jRm,"}/*!sc*/.kdpBWc{margin-right:5px;}/*!sc*/data-styled.g511[id="sc-hbndou-10"]{content:"kdpBWc,"}/*!sc*/.cWGEaEspan{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;}/*!sc*/data-styled.g512[id="sc-hbndou-11"]{content:"cWGEaE,"}/*!sc*/.bfVrWb{margin-bottom:0px;min-height:20px;display:inline-block;color:var(--cement-dark);font-size:14px;font-size:0.875rem;}/*!sc*/data-styled.g513[id="sc-hbndou-12"]{content:"bfVrWb,"}/*!sc*/.chizDk{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;margin-bottom:10px;white-space:nowrap;}/*!sc*/.chizDkh2{font-size:24px;font-weight:400;line-height:32px;margin-right:10px;}/*!sc*/@media(max-width:989.8px){.chizDk{padding-left:10px;}.chizDkh2{font-size:18px;}}/*!sc*/data-styled.g514[id="sc-hbndou-13"]{content:"chizDk,"}/*!sc*/TrangchủBấtđộngsảnĐăngtinBấtđộngsảnViệclàmÔtôXemáyDịchvụĐồđiệntửĐiệnmáy,ĐồgiadụngSởthích,MặthàngkhácThờitrang,MỹphẩmĐốitác,Cộngđồng1234TinđăngnổibậtPrevious3TUYỂNGẤP10NỮLÀMSPAMASSEKHỎE,LƯƠNG30TRIỆUBAOĂNỞ40.000.000đ-60.000.000đ/thángHômnayQuận1,TP.HCMCầnbánnhàliềnkềkhuHDMonHàmNghi,HàNội,sổđỏ,96m2,7tầng96m²  33tỷHômnayPhườngMỹĐình2,QuậnNamTừLiêm5SANGSHOPNGUYÊNCĂNMẶTTIỀNSẦMUẤTLÊVĂNSỸPHÚNHUẬN70m²  105.000.000đHômnayPhường10,QuậnPhúNhuậnCôngtyTNHHDươngThuỳDươngtuyển5nhânviênGiaoHàng15.000.000đ-15.000.000đ/thángHômnayQuậnTânBình,TP.HCMCầntuyển:láixe,phụxebốchàng,láixenâng,đilàmngayHômnayQuậnHoàngMai,HàNộiNextTinđăngmới5HOTHOT!BánnhàmớiđẹpHXHNơTrangLong,P.12.DT4mx11m,4tấm42m² - 3PN - 4WC  6tỷ500triệuHômnayPhường12,QuậnBìnhThạnhCầnbánnhàliềnkềkhuHDMonHàmNghi,HàNội,sổđỏ,96m2,7tầng96m²  33tỷHômnayPhườngMỹĐình2,QuậnNamTừLiêmCtyTPHEROcầntuyển1vịtríthủkho,phụkhoHômnayQuậnThanhXuân,HàNội9Bánnhàchínhchủ153xyzNguyễnThượngHiền,Phường05,BìnhThạnh5PN - 5WC  7tỷ240triệuHômnayPhường5,QuậnBìnhThạnhCầntuyểngấp01giáoviêndạydạymôntoán,tạinhàHômnayQuận1,TP.HCM8BáncănhộB4-14,tòaB,chungcưAnLộc,NguyễnOanh,GòVấp,65m265m² - 2PN - 1WC  2tỷ200triệuHômnayPhường17,QuậnGòVấpTuyểnnhânviêntạpvụtoànhàVănphòng,tạitoànhàTiếnPhú,HM,HNTừ6.000.000đ/thángHômnayQuậnHoàngMai,HàNộiCầntuyểngấp5thợnữgộiđầunam,tiệmlâunămđôngkhách40.000.000đ-40.000.000đ/thángHômnayQuậnBìnhTân,TP.HCM2Bánnhàsố78ngõ225PhốNguyễnĐứcCảnh,P.TươngMai,HoàngMai,HN280m² - 1PN - 1WC  33tỷ600triệuHômnayPhườngTươngMai,QuậnHoàngMaiCẦNBÁNNHÀXƯỞNGANLẠC,MẶTTIỀN636KINHDƯƠNGVƯƠNG,Q.BÌNHTÂN1.922m²  125.000.000đHômnayPhườngAnLạc,QuậnBìnhTânXemthêmCôngtycổphầnmuabán19006868MST:10,cấpngày10/08/2007Trụsởchính:Số28-30Đườngsố2,khuphốHưngGia5,phườngTânPhong,Quận7,TP.HồChíMinhEmail:trogiup@muaban.netmuaban.netcótráchnhiệmchuyểntảithôngtin.Khôngchịubấtkỳtráchnhiệmnàotừcáctinnày.XemchitiếtđiềukhoảnVềchúngtôiGiớithiệuĐiềukhoảnsửdụngQuychếhoạtđộngMuahàngantoànLiênhệHỗtrợmuabánBáogiáquảngcáoGóinạpthànhviênHỗtrợđăngtinHướngdẫnthanhtoánCâuhỏithườnggặpTintức&KhuyếnmãiThôngtinmuabánCẩmnangMuabánMôigiớibấtđộngsảnGiánhàđấtỨngdụng&Kếtnối

साइट:Đăng Tin Rao Vặt Miễn Phí, Hiệu Quả - Muaban.netरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट