Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA
  • वेबसाइट का पता:www.osvita.ua
  • सर्वर आईपी:104.26.9.83
  • स्थल का वर्णन:"Освіта.ua": новини освіти, іноземні мови, незалежне тестування, середня освіта, вища освіта, бізнес-освіта, освіта за кордоном, поради батькам та вчителям, освітній портал

डोमेन नाम:www.osvita.uaमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.osvita.uaबहे

310

डोमेन नाम:www.osvita.uaअच्छा या बुरा

उन्नीस नहीं है। व्यर्थ भयंकर

वेबसाइट:Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UAतौल

3

वेबसाइट:Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UAIP

104.26.9.83

वेबसाइट:Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UAसामग्री

ОсвітавУкраїнітазакордоном–Освіта.UA (window.globalAmlAds=window.globalAmlAds||[]).push(function(){//id=317-AdSenseнижнийHTMLбаннер+Admixermobile300x600globalAml.defineSlot({z:'cefdb8ff-cb52-479b-b3d6-c2252d7f1e49',ph:'admixer_cefdb8ffcbbb3d6c2252d7f1e49_zone__sect_226_site_226',i:'inv-nets',s:'e17bca10-7f29-4f06-a73e-461b0c7f614a',sender:'admixer'});//id=123-AdmixerбрендированиедесктопglobalAml.defineSlot({z:'8a539a08-2913-4fd9-807e-076bdffb13e4',ph:'admixer_8a539afd9807e076bdffb13e4_zone_3405_sect_226_site_226',i:'inv-nets',s:'e17bca10-7f29-4f06-a73e-461b0c7f614a',sender:'admixer',renderedCallback:function(slot){doBranding(slot.peBranding)}});//id=322-AdmixerбрендированиеmobileglobalAml.defineSlot({z:'fe-67d5-49f3-bae0-99af002',ph:'admixer_fe67d549f3bae099af002_zone__sect_226_site_226',i:'inv-nets',s:'e17bca10-7f29-4f06-a73e-461b0c7f614a',sender:'admixer'});//id=178-AdmixerCatFishдесктопglobalAml.defineSlot({z:'7b98aa89-284f-4b35-a32a-f6f3',ph:'admixer_7b98aaf4b35a32af6f3_zone_5891_sect_226_site_226',i:'inv-nets',s:'e17bca10-7f29-4f06-a73e-461b0c7f614a',sender:'admixer'});//id=323-AdmixerCatFishmobileglobalAml.defineSlot({z:'5fce274d-5435-45a5-b87f-69de1b4043c8',ph:'admixer_5fce274da5b87f69de1b4043c8_zone_5888_sect_226_site_226',i:'inv-nets',s:'e17bca10-7f29-4f06-a73e-461b0c7f614a',sender:'admixer'});globalAml.singleRequest("admixer");});(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':neОсвіта в Україні та за кордоном – Освіта.UAwDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WNSD3QR');//doBranding()длябаннераfunctiondoBranding(br){if(br){document.body.style.backgroundPosition='50%0%';document.body.style.backgroundRepeat='no-repeat';if(br.iu){document.body.style.backgroundIme='url('+br.iu+')';}//br.iu-ссылканакартинкуif(br.bg_color){document.body.style.backgroundColor=br.bg_color;}//Цветфонаif(br.top_margin){document.body.style.paddingTop=br.top_margin;}//Расстояниесверхудоконтентасайтаif(br.top_position){document.body.style.backgroundAttachment=br.top_position;}if(br.cu){document.body.style.cursor="pointer";document.body.setAttribute("onclick","onlyBodyClick(event||window.event)");window.onlyBodyClick=function(e){vart=e.target||e.srcElement;if(t==document.body){window.open(br.cu,'_blank');}}document.addEventListener('touchstart',function(event){vartouch=event.touches[0];vart=event.target||event.srcElement;if(t==document.body){window.open(br.cu,'_blank');}},false);}document.body.backgroundColor='white';}}(window.globalAmlAds=window.globalAmlAds||[]).push(function(){globalAml.display('admixer_8a539afd9807e076bdffb13e4_zone_3405_sect_226_site_226');});(window.globalAmlAds=window.globalAmlAds||[]).push(function(){globalAml.display('admixer_fe67d549f3bae099af002_zone__sect_226_site_226');}); ПроєктиУрок.ОСВІТА.UAЗНО-ОНЛАЙНВступ.ОСВІТА.UAФорум.ОСВІТА.UAРозвитокдитиниДовідники UARU Новини Блоги Середняосвіта Фах.мол.бакалавр ЗНО/НМТ Бакалавр Магістр Вища Закордоном Законодавство Перейтидопрофілю Вихід НовиниПідсумкитижнявосвіті:головніподіїПропонуємоперелікнайбільшзначнихподійтижня,щовідбулисявукраїнськійосвіті21.06.2024|НовиниКоледжізможутьсамівизначатипідставивступунаконтрактЗарішеннямзакладуосвітивступабітурієнтівможевідбуватисьнаосновііндивідуальноїспівбесіди21.06.2024|Фах.мол.бакалаврВизначеніномінаціїконкурсу«Учительроку–2025»Зареєструватисьдляучастівконкурсіпедагогизможутьз23вереснядо14жовтня2024року21.06.2024|СередняосвітаУчасникамНМТ18травняперезарахуютьбализматематикиУпроцесіаналізуінформаціїпроНМТ18травнябуловиявленотехнічніпомилки21.06.2024|ЗНО/НМТ ГоловнеШколирозпочнутьнавчальнийрікувересніМіністерствоосвітиінаукинеплануєрозпочинатинавчальнийріквукраїнськихшколахранішечерезнеобхідністьекономіїелектроенергії.ПроцесказавміністросвітиінаукипідчасгодинизапитаньдоурядууВерховнійРаді,повідомляєУНІАН.Міністртакожнаголосив,щовкрайніх... ІншіновиниосвітиЗдобувачамосвітивколеджахтапрофтехахнададутьпсихосоціальнупідтримкуПроєктохоплюєсімрегіонів:Миколаївську,Одеську,Полтавську,Сумську,Львівську,ЗакарпатськутаВолинськуобласті.52вишізапровадятьновуантикорупційнудисциплінуУніверситетивикладатимутьдисципліну«Антикорупціятадоброчесність»у2024/25навчальномуроцііБезбар’єрністьвизнаноновоюцінністюдляУкраїни,–дослідження УкраїнцірозуміютьнеобхідністьсоціальнихзмінтаінфраструктурнихвдосконаленьPROMOНаціональнаакадеміяуправліннявстановиларекорднайдовшоїлекціїНайтривалішубезперервну32-годинумотиваційно-освітнюлекціюприсвятили32-ійрічницізднязаснуванняакадеміїБлогиІннаСовсунДеякішкільнівчителіагресивнозахищаютьсвоєправонечитатикнижкиНазустрічі,присвяченійреформуваннюпредмета«ЗахистУкраїни»,ясказала,щореальнізмінивосвітівідбудуться,коливчителічитатимутьхочаб10книжокнарік.Адаліпочалосянеочікуване.Ні,вкоментаряхдовідеонепочалиобурюватися–яквиможете,мичитаємо…18.06.2024ТетянаСтусЯнепідтримуюзверхнійхейтучителівщодочитанняДлячитанняпотрібнівнутрішнісили,часізабезпеченібазовіжиттєвіпотреби20.06.2024АндрійБутенкоЖоднізмінинічогонезмінять,якщонавколосуцільнаімітаціяПокиімітаціянебудеотримуватиопіріпротидіюсередосвітянінауковців,жоднихпозитивнихзмінгодійочікувати18.06.2024СергійЗахарінЗакликидо«чисток»середосвітян–цекрокутемнеминулеЗвинувачуватикерівниківвишівутимчасовійвідсутностіуслужбовомукабінеті–неправильноінесправедливо18.06.2024ВасильДяківЧибудедержавазбюджетуфінансуватидодатковігодини?ЯкимдокументомМОНгарантує,щофінансуваннявсіхгодинбудездійснюватизарахунокдержавноїсубвенції?17.06.2024АктуальноТаблиціспіввіднесенняукраїнської12-бальноїсистемитаоцінок26країнМіністерствоосвітиінаукипропонуєшкалуспіввіднесенняоцінок26країнЄвропитасвітузукраїнською12–бальноюсистемою.Таблицібудутьвикористовуватидляперезарахуваннярезультатівнавчання,здобутихучнямившколахзакордоном....13.06.2024|СередняосвітаКвотиназарахуваннядозакладіввищоїосвітиКвотивстановлюютьдляприйомузадержзамовленнямокремихкатегорійвступників21.06.2024|ДорожнякартавступникаВступумагістратуру:зразкитестовихзавданьЄФВВонлайнОсвіта.uaпропонуєвступникаму магістратуру 2024рокуознайомитисьзізразками завданьєдиногофаховоговступноговипробуваннятавиконатиприкладитестовихзавданьонлайн.У2023роцірезультатипредметнихтестівЄФВВбули...11.06.2024|ТестиЄВІ/ЄФВВПрограмадляпідготовкидитинидошколи21.06.2024|ЗавданнядляучнівНУШКолиіякпроходитьтворчийконкурснабакалавратТворчийконкурс–цеформавступноговипробуваннядлявступудляздобуттяступенямолодшогобакалавра,бакалавранаосновіповноїзагальноїсередньоїосвіти,якапередбачаєочнуабодистанційну(зарішеннямзакладуосвіти)перевіркувмежах...14.06.2024|ДорожнякартавступникаУчнівтастудентівзапрошуютьвонлайншколуEUStudyDays–202418.06.2024|Новини ОбговоренняпрограмПропроєктоновленоїтиповоїосвітньоїпрограмидля5–9класівВидачадокументівЯкотриматидокументипроосвітувіддаленоабозакордономПсихологічнадопомогаУпровадженнямоделішколи,чутливоїдопсихічногоздоров’яLIFELONGLEARNРукописнеписьмо:застарілавимогачипотрібнанавичка?ОпитуванняЧивідоміВамвипадкинедоброчесностіучасниківНМТ?БерітьучастьвопитуванніОсвіта.uaщодосписуванняпідчасмультитестуПройтиопитуванняЧиочікуєтеВизбільшеннязарплатинайближчимчасом?БерітьучастьвопитуванніОсвіта.uaщодозапланованоїіндексаціїзаробітнихплатучителівПройтиопитуванняЧизабезпеченийВашзакладосвітигенератором?БерітьучастьвопитуванніОсвіта.uaщодозабезпеченнязакладівосвітигенераторамиПройтиопитуванняЧибудетеВивикористовуватиштучнийінтелектусвоїйроботі?БерітьучастьвопитуванніОсвіта.uaщодовикористанняштучногоінтелектууроботізішколярамиПройтиопитуванняПАНОРАМАПрезентованорейтингвишів«ТОП-200Україна2024»Оприлюдненорезультатищорічногоакадемічногорейтингуукраїнськихуніверситетів«ТОП-200Україна2024».РейтингвишіввісімнадцятийрікпоспільрозробляєЦентрміжнароднихпроєктів«ЄвроосвіОсвіта в Україні та за кордоном – Освіта.UAта&Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UAraquo;спільнозміжнародноюгрупоюекспертівIREGObservatoryonAcademicRankingandExcellence.Завизначеннямукладачіврейтингу,упроцесіскладанняцьогорічногорейтингуврахованосучаснітенденціїрозвиткувищоїосвіти,якаперебуваєвстаніглибиннихзмінуходіздійснюванихреформтазазнаєвеликихвтратврезультатіповномасштабноговоєнноговторгненняросіївУкраїну.ЕкспертибралидоувагиБерлінськіпринципи,затвердженіучасникамидругоїнарадиIREG,тарекомендаціїIREG.Спираючисьнависновкицихконференцій,авторирейтингу...ПідготовкадоНМТ2024:тренуйтесьувиконаннізавданьонлайнДляпокращеннярезультатівіспитукоженучасникНМТможещоднятренуватисьнасайтіЗНО-ОНЛАЙН РейтингишкілУкраїниТОП-200шкілУкраїнизарезультатамиНМТ2023рокуІнформаційнимосвітнімресурсомОсвіта.uaскладенийрейтингзагальноосвітніхшкілУкраїнизапідсумкамиНМТ2023рокуРейтингшкілКиєвазарезультатамиНМТ2023рокуРейтингкиївськихзагальноосвітніхзакладівзарезультатамиНМТ2023рокуРейтингобласнихцентрівзарезультатамиНМТРейтингобласнихцентрівзарезультатаминаціональногомультипредметноготесту2023рокуРейтингобластейзарезультатамиНМТРейтингобластейзарезультатаминаціональногомультипредметноготесту2023рокуКонсолідованийрейтингуніверситетівКонсолідованийрейтингвишівУкраїни2023рокуПідсумковатаблицяконсолідованогорейтингузакладіввищоїосвітиУкраїниНайкращікласичніуніверситетиУкраїни10найкращихкласичнихуніверситетівуконсолідованомурейтингузакладіввищоїосвітиУкраїниНайкращізакладивищоїосвітистолиціУкраїниНайкращістоличнівишівконсолідованомурейтингузакладіввищоїосвітиУкраїниНайкращіприватнізакладивищоїосвітиУкраїни10найкращихприватнихвишівуконсолідованомурейтингузакладіввищоїосвітиУкраїниПровіднізакладиосвітиЄвропейськийуніверситет(ЄУ) "Ykursi.ВсеукраїнськийцентрпідготовкидоЗНО" Одеськийколеджкомп'ютернихтехнологій"Сервер" Фінансово-правовийколедж Українсько-американськийуніверситетКонкордія Літера-ОсвітауСловаччині Postupai Київськийнаціональнийуніверситеткультуриімистецтв(КНУКіМ) СЛОВАЦЬКИЙДІМУКРАЇНА ФакультетсоціологіїіправаКПІім.ІгоряСікорського Університетекономікитаправа"КРОК" ЗіґмундФройдУніверситетУкраїна(ЗФУУ) Міжрегіональнаакадеміяуправлінняперсоналом(МАУП) Коледжекономіки,праватаінформаційнихтехнологій КиївськаАкадеміяприкладнихмистецтв COMESTUDY ФаховийколеджекономікитауправлінняНаціональноїакадеміїстатистики,облікутааудиту Київськийуніверситеткультури АкадеміяадвокатуриУкраїни(ААУ) Національнийуніверситет"Києво-Могилянськаакадемія"(НаУКМА) ТаврійськийнаціональнийуніверситетіменіВ.І.Вернадського(ТНУ) Академіяпраці,соціальнихвідносинітуризму(АПСВТ) Національнаакадеміястатистики,облікутааудитуДержавноїслужбистатистикиУкраїни(НАСОА) Державнийуніверситетінфраструктуритатехнологій Форум.ОСВІТА.UA Відгукнітьсяхтонавчається(вся)наденномув30+років 23.08.2023|Вищаосвіта Атестаціяу2023-24нр 02.09.2023|Середняосвіта|Атестація Чимможнакеруватисяприрозподілідодатковихгодинвчителям? 09.07.2023|Середняосвіта Доброгодня.Якотриматиоригіналсвідоцтвапросереднюосвіту 20.07.2023|Вищаосвіта|Вступнакампанія ЧимаютьправонеприйнятидокументипривступінаосновіБЗСО,якщовжеєатестатПЗСО? 08.07.2023|Вищаосвіта|Вступнакампанія Якщоученьнікудинепоступаєпісля9класу,чиєякісьнаслідки? 21.07.2023|Середняосвіта Чивізьмутьмененароботу 08.07.2023|Безрозділу Рейтинговийсписоктапріоритет 30.07.2023|Вищаосвіта|Вступнакампанія ОтриматиАтестатзвідзнакою 28.06.2023|Безрозділу Чиможливоотриматидругувищуосвіту? 03.07.2023|Вищаосвіта Зарахуваннядо1класудітейп'ятирічноговіку 13.09.2023|Безрозділу Підкажітьбудьласка,чиможнапіслядругогокурсуколеджуздавшинмтпоступитидобажаноговишу,тачибудутьякісьпроблемизцим? 16.01.2024|Вищаосвіта functionrenewLastComments(met){ varmetod='GET'; varnocache=Math.random(); varaction="/html/json/comments/last.json"+'?'+nocache; varmysend={}; if(met){ metod='POST'; action='/users/coments/getlast.php'; varmysend={ref:'/'}; } letxhr=newXML(); xhr.open(metod,action); xhr.responseType='json'; xhr.send(mysend); xhr.onload=function(){ letdata; if(xhr.readyState===xhr.DONE){ if(xhr.status===200&&xhr.responseType=='json'){ //получимответизxhr.response data=xhr.response; if(!data&&met){return;} if(data.error&&data.error==="error"){renewLastComments(1);} if(data.content){updateCommentsList(data.content);} } } return; }; xhr.onerror=function(){ console.log('xhr.status='+xhr.status); console.log('xhr.response='+xhr.response); };}functionupdateCommentsList(content){ document.getElementById("comm_last").innerHTML=content;}window.addEventListener("DOMContentLoaded",(event)=>{ renewLastComments(0);});НОВІКОМЕНТАРІКирило24.06.2024в09:58Доброгодня.Янавчавсявколеджіу2015році,у2016роціужовтнібуввідрахований.Чіможнапоновитисязаразнанавчання?ПерейтидостаттіМарія24.06.2024в09:57Доброгодня!Якщоуменедипломекономіста(магістр)іменінеобхіднадругавищаосвітазафахомпсихолог,якіумовидлявступу?ПерейтидостаттіАндрій24.06.2024в09:54ЩотакеконвертімаркиуспискудокументівщопотрібнозібратинавступдоПТУ?ПерейтидостаттіЦей24.06.2024в09:07Язгодензлюдиноюнижче,особистопрацююнацьомуциркукожногороку.ГоловнепокращенняцеSebбраузерякийпостійнозавершуєроботу,тазумдлявідеонаглядущобрцояодививсязанами.Длядітей-нічого....ПерейтидостаттіКусь24.06.2024в08:57Щонаприкладробити,коливстановленотакуплитунакухні,щоїїнетягнезвичайнийгенератор,якідлягалочкикупувалидляшкіл.Томуціопитуваннядодупи.Умовиякбулирізнітакіє....ПерейтидостаттіІрина23.06.2024в23:33Вменешок!Дитинанаписаламатематикуна159б.Дивилисьпоновійтаблиці.Усвогокласурезультати.Співпалианамукабінетприйшлине159а150.Цещознущаннянаддітьми?...ПерейтидостаттіАнтоніна23.06.2024в23:11Дужеприкровкраїнівійна,анашихдітейзмушуютьпідчастривогустресовійформіпроходитиНМТ,постійнепересуванняусховищепотімзновуповертаютьсядопроходженняНМТ,зновутривогиітакпоколу.Міністерствоосвіти,витамяксебепочуваєте?...ПерейтидостаттіСтудент23.06.2024в22:36Колибудедоступнийдемонстраційнийтестзінформаційниїтехнологій?ЧихочабиприкладизавданьПерейтидостаттіНаталія23.06.2024в21:33Доброгодня,чиєможливістьвступувійськовослужбовцюякийутравнізвільнивсязістроковоїслужбиінездавНМТ?ПерейтидостаттіВікторіяРоманова23.06.2024в20:52Доброгдня.Підскажіть,будьласка,чиможнавступитина(контракт)спеціальність053психологіязрейтинговимбалом140,48?Перейтидостатті АктуальнітемиУсепроіспитнаволодіннядержавноюмовоюдлядержслужбовцівМатеріалипроскладанняіспитузукраїнськоїмовидлявиконанняслужбовихобовʼязківУсепробезпекудітейіпідлітківвінтернетіМатеріалипробезпечнуповедінкуучнівумережіІнтернетУсепропочатковувійськовупідготовкувшколахМатеріалипровикладанняпредмета«ЗахистУкраїни»тавійськовупідготовкуучнівУсепроSTEM-освітувшколахУкраїніМатеріалипровикористанняміждисциплінарногопідходуувикладанніприродничихнаук,технологій,інженеріїтаматематикиНормативнідокументиПроучастьуЄВІ/ЄФВВПропроведеннявсеукраїнськогоконкурсу«Учительроку-2025»Прорезультатавсеукраїнськогоконкурсу«Учительроку-2024»ПровнесеннязмінуметодичнірекомендаціїщодоокремихпитаньздобуттяосвітивзакладахзагальноїсередньоїосвітивумовахвоєнногостанувУкраїніПропогодженняперелікуоб’єктівдляфінансуваннязарахуноксубвенціїздержавногобюджетумісцевимбюджетамнаоблаштуваннябезпечнихумовузакладах,щонадаютьзагальнусереднюосвіту,у2024році,зарезультатамидоборуПрозатвердженняперелікунаціональнихконтактнихпунктівПростабілізаціюроботиоб’єднаноїенергетичноїсистемиУкраїниДеякізаходищодостабілізаціїроботиоб’єднаноїенергетичноїсистемиУкраїниПровнесеннязміндоПорядкувикористаннякоштівдержавногобюджету,передбаченихФондурозвиткузакладівфаховоїпередвищоїтавищоїосвітиДеякіпитаннявідшкодуваннявартостіпослугиздоглядузадитиною“муніципальнаняня”наперіодвоєнногостанутапротягомтрьохмісяцівпісляйогоприпиненняабоскасуванняПровнесеннязміндоПорядкуведенняРеєструдержавнихсертифікатівпрорівеньволодіннядержавноюмовоюПросхваленняНаціональноїстратегіїрозвиткуінклюзивногонавчаннянаперіоддо2029рокутазатвердженняопераційногопланузаходівзїїреалізаціїна2024-2026рокиПрозатвердженняперелікумовнаціональнихменшин(спільнот)такоріннихнародівУкраїни,якимзагрожуєзникненняПроподаннякандидатівназдобуттяакадемічнихстипендійіменіГероївНебесноїСотніПронаданняроз’ясненьщодоформування1-хкласівз01.09.2024​тарозподілуосвітньоїсубвенціїЗавданнядляшколярівНашіпроєкти (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});(window.globalAmlAds=window.globalAmlAds||[]).push(function(){globalAml.display('admixer_cefdb8ffcbbb3d6c2252d7f1e49_zone__sect_226_site_226');}); Повнаабочастковарепублікаціяматеріалівсайтунаіншихресурсахможебутиздійсненазанаявностіпрямогогіперпосилання(відкритогодляпошуковихсистем)упершомуабзаціпублікації.Урок.ОСВІТА.UAЗНО-ОНЛАЙНВступ.ОСВІТА.UAФорум.ОСВІТА.UAРозвитокдитини© 2007–2024«Освіта.ua» Політикаконфіденційності Угодакористувача Рекламанасайті Контакти © 2007–2024«Освіта.ua» (window.globalAmlAds=window.globalAmlAds||[]).push(function(){globalAml.display('admixer_7b98aaf4b35a32af6f3_zone_5891_sect_226_site_226');});(window.globalAmlAds=window.globalAmlAds||[]).push(function(){globalAml.display('admixer_5fce274da5b87f69de1b4043c8_zone_5888_sect_226_site_226');});

साइट:Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UAरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट