«Дебет-Кредит»

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
«Дебет-Кредит»
  • वेबसाइट का पता:dtkt.ua
  • सर्वर आईपी:104.26.11.223
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:dtkt.uaमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:dtkt.uaबहे

364

डोमेन नाम:dtkt.uaअच्छा या बुरा

मिश्रित उतार-चढ़ाव। सौभाग्य के बाद दुर्भाग्य आता है सौभाग्य से दुर्भाग्य आता है

वेबसाइट:«Дебет-Кредит»तौल

1

वेबसाइट:«Дебет-Кредит»IP

104.26.11.223

वेबसाइट:«Дебет-Кредит»सामग्री

«Дебет-Кредит»-УкраїнськийбухгалтерськийпорталСпробуватибезкоштовноОформитипередплатуКонтактиНапишітьнам(044)3915192(067)6727215(095)8709209info@dtkt.uaКлуббухгалтерів«Дебет-Кредит»ПроредакціюГоловнаВсірозділиВажливітеми🇺🇦Воєннийстан⚡️Податковізміни-2024💔Перелікокупованихтериторій«Головне...»за10-16червня❌УсепроблокуванняПН/РК☀️Щонасчекаєучервні?📘ПодатковийкодексУкраїниМій«Дт-Кт»КурсивалютEUR43.23PLN10.00USD40.45Базовіставки2024МЗП8000грн.ЄСВ1760грн.ПМ3028грн.ПСП1514грн.Індексінфляції100,6%ГоловніновиниУсіголовні«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза17-23червняЗмінидоПКУчереззапровадження«клубубілогобізнесу»;новіправиларозглядускаргнавідмовувреєстраціїПН/РК;зміниуПорядкузаповненняєдиноїзвітності–призвітуваннізаІІквартал;QR-кодвійськово-обліковогодокумента:йогозмісттаскількидійснийСьогодні08:301160QR-кодвійськово-обліковогодокументу:якиййогозмісттаскількибудедійсним?УрядомвнесенозмінидоПорядкуоформлення(створення)тавидачівійськово-обліковогодокументадляпризовників,військовозобов’язанихтарезервістів.ЦізмінистосуютьсявикористанняQR-кодувійськово-обліковогодокументутапочалидіятиз18червня20.06.202427343З1липнядіятимутьЗаконипрозмінидоПКУтаМКУщодоекспортусільгосптоварівтановоїформиПН20червняв"ГолосіУкраїни"опублікованоЗакони№3706та№3707щодоборотьбиз«чорнимзерном»танеповерненнямвалютноївиручки.Законом№3706такожпередбаченоскасуванняштрафівзанеподаннязвітівщодоКІКтавпровадженняновихреквізитівПН20.06.20243593УВАГА!ЗмінидоПорядкущодоєдиноїзвітностізПДФО,ВЗтаЄСВслідзастосовуватиприподаннізаІІкварталЗокрема,новіознакидоходів:210(допомогапочастковомубезробіттю),211(компенсаціязапошкодженунерухомістьпідчасвійни),атакожредакційніправкищодоознакдоходів–111,112,156,189,193слідвикористовуватипризвітуваннізаІІквартал2024року20.06.2024158063ЗмінидоПКУчереззапровадженняклубубілогобізнесу:прийнятоЗаконВРУприйнялауІІчитаннітавціломузаконопроєкт№проособливостіподатковогоадмініструванняпідчасвійнидляплатниківзвисокимрівнемдобровільногодотриманняподатковогозаконодавства19.06.2024530510Новіправилаліцензуванняпідакцизнихтоварів:прийнятозакон18червняВРУприйнялауІІчитаннізаконопроєкт№.Згіднознимспрощуєтьсяпроцедураотриманняліцензійдляпідакцизнихтоварівтазапроваджуєтьсяе-формаліцензійнапідакцизнітовари19.06.20242884ЯкрозглядатимутьсяскаргинавідмовувреєстраціїПН/РКуформівідеоконференції:аналізпостановиКМУЗ16червняплатникПДВ,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень.Звернітьувагу:формискаргоновлено!17.06.20241536«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза10-16червняПорядоке-бронюваннячерез«Дію»;новийобов’язокдляроботодавців–інформуватиПФУпрорухпрацівників;оновленіпорядкипризовунавійськовуслужбутаведеннявійськовогообліку;нюансиіндексаціїзарплатиучервніталипнітазниженняобліковоїставкиНБУ17.06.2024432520червня–останнійденьподанняподатковоїзвітностізатравеньНагадуємо,щочетвер,20червня,єграничнимтерміномдляподаннязвітностізатравеньдоДПС.Алевиконатисвійобов39;язокможнайпіслявійни,якщопокищонемаєтакоїможливості17.06.20243039До20червнясліднадатидоТЦКданіпроавтотранспортКомуізсуб’єктівгосподарюванняпотрібноповідомлятиТЦКпронаявнийунихавтотранспорт,акомуцьогонетребаробити?Чичекатиштрафівзанеповідомлення?17.06.20244935243З16червнядіютьправкидоПорядкурозглядускаргнарішенняпровідмовувреєстраціїПН/РКУрядвнісправкидоПостанови№1165.Так,платникподатку,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень.Ціноваціїдіютьз16червня17.06.20243483Нацбанквстановивновуобліковуставку–нарівні13%НБУухваливрішеннящодозменшеннярозміруобліковоїставкиз14червня2024рокудорівня13%.Відповіднерішеннябулоприйнято13червня2024року.Докладнішепроце–уновині13.06.20241186До10липняслідвідзвітуватищодозаброньованихпрацівників!До10липняпідприємствамаютьподатиорганудержавноївлади,іншомудержавномуоргану,органумісцевогосамоврядуваннязвітпрочисельністьвійськовозобов’язаних,якізаброньованістаномна1липня13.06.20245989Уроботодавцівприбронюваннізʼявитьсяновийобовʼязок–інформуватиПФУпрорухпрацівниківЗапостановою№650ПФУмаєреалізуватипослугущодоподанняпідприємствами,якібронюютьпрацівників,данихпроприйняття,переміщення(переведення),звільнення,поновленнянароботітаприпинення/відновленнядіїтрудовогодоговору12.06.2024151611Запровадженняе-бронюваннячерез«Дію»:аналізпостановивідКМУКабмінпостановоювід05.06.2024р.№650оновивПорядокбронюванняпрацівниківізатвердивПорядокїхбронюваннязадопомогоюпорталу«Дія».Щозмінилосядляроботодавцівупроцедурібронювання?Якимисталикритеріївизнанняпідприємствакритичними?11.06.202440712Індексінфляціїзатравеньстановить100,6%ЗаданимиДержстату,інфляціянаспоживчомуринкуутравні2024р.порівняноізквітнем2024р.становила0,6%,зпочаткуроку–2,0%.Зокрема,цінинапродуктихарчуваннятабезалкогольнінапоїзрослина0,9%10.06.20241820«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза3-9червняДо20червнясліднадатидоТЦКданіпроавтотранспорттаподатиподатковузвітністьзатравень.НезабаромуформіПНз’являтьсяновіобов’язковіреквізити,ауПКУ-правиланаданняінформаціїбанкамипрограничністрокирозрахунківуЗЕД10.06.20243659Увага!З8червнядіютьзмінидоПорядкубронюваннявійськовозобовʼязанихпрацівниківПрацівникипідприємствоборонно-промисловогокомплексутаенергетикизможутьбронюватидо100%працівників.Адлякритичнихпідприємствтермінбронюваннязбільшеновід6до12місяцівідозволенобронювативійськовозобов’язанихіздефіцитнимиспеціальностями10.06.20247275БронюваннявійськовозобовʼязанихпрацівниківчерезДію:УрядухваливПостановуКМУзатвердивПостановупродеякіпитаннябронюваннявійськовозобов’язанихпідчасВС.ЗгіднознеюнапершомуетапібронюваннявДіїпрацюватимедлякритичноважливихпідприємствітих,якізабезпечуютьпотребиСилоборони.Даліперелікрозширюватиметься10.06.20243608Автопродовженнястрокудіїбронюваннявідмобілізаціїнатримісяцізамістьодного:дієПостановаКМУКабінетМіністрівпродовживнатримісяцідіювідстрочоквідпризовунавійськовуслужбупідчасмобілізації,наданихвійськовозобов’язанимрішеннямиМінекономіки,якібуличинністаномна7травня.Постанова№642набралачинностіз6червня06.06.20241129310УсіголовніОстанніновиниУсіновиниЯкийрозмірщорічноїплатизаліцензіюнароздрібнуторгівлютютюном?Длямісцьторгівлі,якірозташованізамежамитериторіїмістобласногопідпорядкуваннянавідстанідо50кмтаякімаютьторговельнізалиплощеюпонад500кв.м,платазаліцензіюнароздрібнуторгівлютютюномстановить2000грннакожнемісцеторгівліСьогодні11:125ЗмінидоПравилорганізаціїстатистичноїзвітностіНБУ:проєктпостановиМетазміндоПравил–приведенняїхувідповідністьдовимогчинногозаконодавстватазабезпеченняможливостіотриманнязвітностівідреспондентівдляздійсненняконтролюзадотриманнямнимицихвимогСьогодні10:458З16липнядіятимутьзмінищодозастосуванняукраїнськоїмовиудрукованихмедіаЗ16липнявсідрукованімедіавУкраїнімаютьвидаватисядержавноюмовою.Друкованімедіаможутьвидаватисяіншими,ніждержавна,мовамизаумови,щоодночаснозвідповіднимтиражемвиданняіноземноюмовоювидаєтьсятиражцьоговиданнядержавноюмовоюСьогодні10:0226Невиплатазарплатиувстановленітерміни–підособливоюувагоюДержпраціМетоюперевіркибуловиявленняможливихпорушеньзпитаньоплатипрацівчастинідотриманнястроківтапершочерговостівиплатизаробітноїплати.ОсобливуувагуприділиливипадкамневиплатизаробітноїплатиувстановленізакономтерміниСьогодні09:46791липня–останнійденьсплатиподатківзатравеньЗаданимиДПС,1липняєграничнимтерміномсплатиподатковихзобов’язаньзатравень2024року.Алеті,хтопокищонемаєможливостісплатитиподаткитапідтвердилице,зможутьсплатитипіслязакінченнявійниСьогодні09:2227ЩонетакзрозглядомскаргнавідмовувреєстраціїПН/РКуформівідеоконференції?Запозицієюбізнесу,строкрозглядускаргу30к.дн.уразівиявленнябажаннявзятиучастьурозглядіскаргиєнеобгрунтованимiфактичнопризведедовідмовиплатниківподатківвідучастіурозглядіскаргурежимівідеоконференціїСьогодні09:04386НБУуточнивпроцедурупозаплановихперевірок«обмінників»вперіоддіївоєнногостануЗапровадилиобов’язокпредставниківінспекційноїгрупитимчасовозупинятиздійсненняпозаплановоїперевіркиуразіоповіщеннясигналу«Повітрянатривога!»натериторіїобмінниківтаскладативідповіднийактСьогодні08:484«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза17-23червняЗмінидоПКУчереззапровадження«клубубілогобізнесу»;новіправиларозглядускаргнавідмовувреєстраціїПН/РК;зміниуПорядкузаповненняєдиноїзвітності–призвітуваннізаІІквартал;QR-кодвійськово-обліковогодокумента:йогозмісттаскількидійснийВажливоСьогодні08:301167СкількитриватимеперезавантаженняБЕБ:деталівідГетманцеваБюроекономічноїбезпекибудеперезавантаженопротягом18місяців,аледоцьогозадвамісяцімаєбутистворенокомісіюдляпереатестаціїспівробітниківівиборуглавиБЕБСьогодні08:25172Яквідбуваєтьсяпоновленняреєстраціїюрособи-«єдинника»?УразіприйняттяДПСабосудомрішеннянакористьюрособи,якимскасованоанулюванняреєстраціїплатникаЄП,ДПСсамостійновноситьзмінидоРеєструщодоанулюваннядативиключення.ТакаособавважаєтьсяплатникомЄП,ут.ч.заперіодоскарженняСьогодні08:0619Особливостівиправленняпомилокуграфах6або7ПННадатувиявленняпомилкиплатникподаткускладаєРКдоПН,утабличнійчастиніякогозізнаком«-»відображаєпоказникищодоусіхзазначенихуПНтоварівзкодомпричиникоригування«103».ОкремослідскластиновуправильнуПНСьогодні07:5961СГнеможевизначитифункціональнепризначеннянерухомості:якзаповнитидекларацію?Якщоуправовстановлюючихдокументахнаоб’єктнерухомостінезазначенокодзгіднозКласифікатором,тозКласифікатораобираєтьсякод,якийнайбільшевідповідаєтипунерухомості,щозазначенийуправовстановлюючихдокументахСьогодні07:3318НюансиотриманняДовідкипровідсутністьзаборгованостізплатежів:відповідівідДПСПодатківцінавеливідповідінапоширенізапитаннящодоотриманняДовідкипровідсутністьзаборгованостізплатежів,контрользасправляннямякихпокладенонаДПССьогодні07:0451ЯкобратикреативнийподарунокнаДеньбухгалтера?Щорокунастаємомент,колимишукаємоідеальнийподарунокдляколеги,співробітникачипростоважливоїлюдинидляпривітаннязпрофесійнимсвятомРекламаСьогодні07:0073Післяподаннядеклараціїфізособазміниламісцепроживання:кудисплачуватиПДФО?Фізичнаособа,якапісляподаннядекларації«Дебет-Кредит»доДПСзасвоєюподатковоюадресоюзміниламісцепроживаннятаподаладозаявузаф.№5ДР,повиннасплатитизадекларованусумуПДФОдобюджетузановоюподатковоюадресою23.06.2024215НовийЗаконпро«автоцивілку»сприятимерозвиткуринкутазахиступравспоживачів,–НБУЗасловамиРожкової,Національнийбанкпровівдетальніобговоренняноваційзринкомінадаліготовийдодіалогудляуспішногонаближеннядоцивілізованихєвропейськихправил23.06.202492НБУвпроваджуєзаборонунавикористаннякредитнихкоштівдляучастівазартнихіграхЗ22червня2024рокувпроваджуєтьсязаборонанапроведенняплатіжнихопераційклієнтівнарахункиорганізаторівазартнихігордляучастівазартнихіграхзарахуноккоштів,отриманихнаумовахкредиту23.06.202420МіноборонивідповілонаголовнізапитанняпроТЦКіповісткиЧимаютьпредставникиТЦКправозатримуватиосібтадоставлятиїхдоТЦКтаСПдляоновленнявійськово-обліковихданих?Яківидисповіщеньвійськовозобов39;язанізможутьотриматипоштою?23.06.2024820Яквизначитиобов’язковийвідсотокплатежуприпризначеннісубсидії?Розміробов’язковоговідсоткаплатежузажитлово-комунальніпослугивизначаєтьсядлякожноїсім’їіндивідуальноізалежитьвідрозмірусередньомісячногосукупногодоходудомогосподарстванаоднуособу23.06.2024121КлієнтиПриватБанкууприфронтовихрегіонахотримуватимутьбанківськіпослугичерезмобільнібанкоматиЯкповідомивчленправлінняПриватБанкузпитаньроздрібногобізнесуДмитроМусієнко,крімвидачіготівки,ресайкл-модельбанкоматадозволяєотримуватимайжевсідоступнібанківськіпослуги22.06.202413Усіновини30днiвпередплатибезкоштовно!Оберiтьсвiйпакетвiд«Дебету-Кредиту»намiсяцьбезкоштовно!СпробуватиОстанніконсультаціїУсіконсультацііПрипиненнятрудовихвідносинузв’язкузісмертюпрацівниказавідсутностіродичівПрацівникневийшовнароботу,нателефонідзвінкитаповідомленняневідповідав.Оскількивінпроживаводин,інформаціяпрородичіввідсутня,булонаправленододомукомісію,яканамісцівстановила,щопрацівникпомердома,сусідивикликалиполіцію,якадоставилатілодоморгу.Євеликавірогідність,щородичінезнайдуться,томуможутьбутипроблемизотриманнямсвідоцтвапросмертьтапохованням.Якутакомувипадкуприпинититрудовівідносинизпомерлимпрацівником?ОбліктаоподаткуванняприімпортіелектроенергіїВиробничепідприємство(Споживач)маєнамірукластиугодунапридбанняімпортноїелектроенергіїуСловаччинічиРумунії.Якіособливостірозрахунківзаспожитуімпортнуелектроенергію?Особливостіоблікутаоподаткування?Правонадніщорічноївідпусткизаперіодвідпусткибеззбереженнязарплатидотапісля24.12.2023рокуЧимаєпрацівникправоначерговувідпусткузаперіод,коливінперебувавувідпустцібеззбереженнязарплативзв’язкузбойовимидіямиіперіодомокупації?Чиєподатковіризики,якщотовароплатилаоднафізособа,аотрималаінша?Вінтернет-магазиніпередплатунабанківськийрахунокзатоварзробилаоднафізособа,аотрималаінша.Чиєякісьподатковіризики?РозрахунковийперіоддлякомпенсаціївідпусткипризвільненніпідчасвідпусткидлядоглядузадитиноюПрацівниця,якаперебуваєувідпустцідлядоглядузадитиноюдотрьохроків,звільняєтьсяучервні2024р.За2024р.маєневикористанувідпустку2к.д.Працівницяпрацювалау2023таусічні2024рр.,злютого2024р.зновупішлаувідпусткудлядоглядузадитиноюдотрьохроків.Розрахунковийперіод:червень2023–травень2024рр.Чипотрібнозрозрахунковогоперіодувиключатиднівідпусткидлядоглядузадитиною?УсіконсультацііВажливідокументиУсідокументиПодатковийкодексУкраїниВерховнаРадаУкраїни|КодексУкраїни,Кодекс,Законвід02.12.2010№2755-VIКодексУкраїнипроадміністративніправопорушення(статті1-212-21)ВерховнаРадаУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки|КодексУкраїни,Кодекс,Законвід07.12.1984№8073-XЦивільнийкодексУкраїниВерховнаРадаУкраїни|КодексУкраїни,Кодекс,Законвід16.01.2003№435-IVКодексзаконівпропрацюУкраїниВерховнаРадаУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспубліки|КодексУкраїни,Кодекс,Законвід10.12.1971№322-VIIIКримінальнийкодексУкраїниВерховнаРадаУкраїни|КодексУкраїни,Закон,Кодексвід05.04.2001№2341-IIIПрозбіртаоблікєдиноговнескуназагальнообовязковедержавнесоціальнестрахуванняВерховнаРадаУкраїни|Законвід08.07.2010№2464-VIУсідокументиПопулярнібланкиУсібланкиПодатковадеклараціяплатникаєдиногоподатку–фізичноїособи-підприємцяПодатковадеклараціязподаткунаприбутокпідприємстваФінансовийзвітсуб39;єктамалогопідприємництва.Форми№1-м,2-мБаланс.Форма№1ПодатковадеклараціязподаткунадоданувартістьУсібланкиБазовіставкиУсіставкиМінімальназаробітнаплата(з01.04.2024р.)8000грн.РозмірЄСВ(з01.04.2024р.)1760грн.Прожитковиймінімум(з01.01.2024р.)3028грн.Податковасоціальнапільга(у2024р.)1514грн.Індексінфляції(травень2024р.)100,6%УсіставкиТиповіформиУсітиповіформиПервиннітазведеніобліковідокументи58ПодаткованакладнаРозрахуноккоригуваннякількіснихівартіснихпоказниківдоподатковоїнакладноїЗвітпровикористаннякоштів/електроннихгрошей,виданихнавідрядженняабопідзвіт...таще55формТрудовівідносинитазарплата92ЗаяванавідпусткуНаказпровідрядженняГрафікнаданнявідпусток(прикладформи)...таще89формДоговори101Договірнаствореннятавикористанняоб’єктаправаінтелектуальноївласностіДоговірпроствореннязазамовленнямівикористаннястаттіДоговіртоварногофранчайзингу...таще98формЗаяви30ЗаявапрозастосуванняспрощеноїсистемиоподаткуванняЗаявапровідмовувідзастосуванняспрощеноїсистемиоподаткуванняРеєстраційназаяваплатникаподаткунадоданувартість(форма№1-ПДВ)...таще27формБільшетиповихформУсітиповіформиКориснісервісиУсісервісиКалькуляторіндексаціїзаробітноїплатионовлено12.02.2024Калькулятортермінувідпусткионовлено01.04.2019Строкивстановленнявоєнногостанутакарантинуоновлено10.05.2024Індексінфляції(індексспоживчихцін)вУкраїніоновлено10.06.2024Все,щопотрібнознати«спрощенцям»оновлено05.06.2024Довідникипільг№123/1та№123/2оновлено27.03.2024ПДВ:віднарахуваннядозвітностіоновлено05.06.2024Усепровідрядження(поУкраїніізакордон)оновлено27.05.2024Зарплататакадрионовлено05.06.2024УсісервісиВоєннийстанУсіновинизатемоюКлієнтиПриватБанкууприфронтовихрегіонахотримуватимутьбанківськіпослугичерезмобільнібанкоматиЯкповідомивчленправлінняПриватБанкузпитаньроздрібногобізнесуДмитроМусієнко,крімвидачіготівки,ресайкл-модельбанкоматадозволяєотримуватимайжевсідоступнібанківськіпослуги22.06.202413QR-кодзамістьвійськовогоквитка:оновленоРезерв+УзастосункуРезерв+длявійськовозобовʼязанихз39;явивсяQR-код.Цеозначає,щоелектроннийвійськово-обліковийдокументотримавтакусамуюридичнусилу,якіпаперовий22.06.2024301СкількичасузайматимебронюванняпрацівниківчерезДію:відповідьвідМінцифриЗасловамизаступникадиректораДиректоратурозвиткуелектроннихпослугМінцифри,всіпроцесивідбуватимутьсяпротягомгодини.Яктількикерівникпідприємстваподастьпрацівниканабронювання,будутьпроведенівсінеобхідніперевірки20.06.20241710БізнеспроситьПрезидентадозволитизапровадитиекономічнебронюванняФункціонуванняпідприємствпідчасВСєважливимдляпродовженняроботиекономіки,збереженнянадходженняподатків,якідопомагаютьфінансуватиЗСУ.ТожбізнеспроситьПрезидентадозволитипрацюватищеефективнішеідопомогтизробитиекономікущебільшсильною20.06.2024417БізнеспропонуєУрядуекстренереагуваннядлязабезпеченнястійкостіенергосистемиУкраїниБізнесвважає,щоіснуючаенергосистемапотребуєтрансформації–ізрозвиткомдецентралізованихсистем,доскладуякихвходятьоб’єктирозподіленоїгенераціїмалоїпотужності(до20МВткожний)19.06.20241109Доступнікредитиможнабудеотриматинабудівництвотаоблаштуваннягенераційнихустановок,–ШмигальЗасловамиШмигаля,Уряд18червняухваливпостанову,якоюрозширивсферудіїпрограми«Доступнікредити5-7-9%.Кредитиможнабудеотриматинабудівництвотаоблаштуваннягазотурбінних,газопоршневихтабіогазовихгенераційнихустановок19.06.2024190Спеціальнийзбірзабронюванняпрацівника:з39;явивсящеодинваріантвіднардепівАльтернативнимизаконопроєктамипропонуєтьсядозволитибронюванняпрацівниканапідприємстві,якщойогосередньомісячназарплатастановитьнеменшеніжгрн,апідприємствонемаєборгівзісплатиподатківівиплатизарплат18.06.20241891Використаннягенераторівтазаряднихстанційу2024році:якіобліковінюансиврахувати?Електрогенераторидаютьможливістьпродовжуватироботу,незважаючинавідсутністьелектроенергіївмережі.Розглянемоїхобліктаоподаткування18.06.20244541Сертифікатпрофорс-мажорніобставинивідТППєпідставоюдляненарахуванняЗЕД-штрафів:нагадуваннявідДПСДлязвільненнявідштрафівзапорушенняграничнихстроківЗЕД-розрахунківнеобхіднообґрунтуватинеможливістьвиконанняіноземноюкомпанієюпостачаннятоварупісляперерахуванняавансутаотриматисертифікатпронаявністьфорс-мажорнихобставинвідТПП17.06.2024115ДокументальнеоформленнящорічнихвідпустокЯкоформитидокументальнонаданнящорічнихвідпусток?Якийобов’язковийперелікдокументівмаєбути?Чомунезавждипотрібназаяванавідпусткувідпрацівника?17.06.20242026Нюансибронюванняагропрацівників:позиціяМіністерстваЗасловамив.о.міністраагрополітики,щодопевнихпрофесій,наприкладтрактористи,агрономи,ветеринарнілікарі,єможливістьбронюватитукількістьпрацівників,якакритичнонеобхідна,прицьомуотримуючипогодженнявідвійськових17.06.2024367До20червнясліднадатидоТЦКданіпроавтотранспортКомуізсуб’єктівгосподарюванняпотрібноповідомлятиТЦКпронаявнийунихавтотранспорт,акомуцьогонетребаробити?Чичекатиштрафівзанеповідомлення?17.06.20244935943Вякихгалузяхнайвищісереднізарплатитаяквонизмінилисяпідчасвійни?ВУкраїнізновузросласереднязарплата:уІкварталівонастановила18,9тисячігривень,щона22,5%вищеніжминулогороку.Щоправда,удоларовомуеквівалентівонавсеодноєнижчою,ніждоповномасштабноївійни15.06.2024230ПільгизЄПдля4групинатериторіяхактивнихбойовихдій,наякихфункціонуютьдержавніе-ресурсиЗаоб’єктиоподаткування,розташованінатериторіїактивнихбойовихдій,наякихфункціонуютьдержавніелектронніінформресурси,ЄП4групиненараховуєтьсятанесплачуєтьсяпочинаючиз01.05.2024додатизавершеннянатакихтериторіяхактивнихбойовихдій14.06.202431ПідприємствамтаФОПамусферіавтотранспортухочутьдозволитибронюватипрацівників:законопроєктЗаконопроєктом№пропонуєтьсядозволитинелишепідприємствам,айфізичнимособам-підприємцям,щоздійснюютьсвоюдіяльністьусферіавтомобільноготранспорту,бронюватисвоїхвійськовозобов’язанихпрацівників14.06.202416872Мікро-тамалийбізнесможевзятиучастьугрантовійпрограміЗаявкиприймаютьсявідпідприємств,якігеографічнорозташованіуСумській,Київській(окрімКиєва),Чернігівській,Дніпропетровській,Миколаївській,Львівській(окрімЛьвова)таЧернівецькійобластях13.06.2024116До10липняслідвідзвітуватищодозаброньованихпрацівників!До10липняпідприємствамаютьподатиорганудержавноївлади,іншомудержавномуоргану,органумісцевогосамоврядуваннязвітпрочисельністьвійськовозобов’язаних,якізаброньованістаномна1липня13.06.20245990Україна,ЄСтаЛитвазапускаютьпроєктдляукраїнцівзакордономПідчасМіжнародноїконференціїзвідновленняУкраїниURC-2024запустилипілотнийпроєкт«CreateUkraine»,якийстворюєумовидляповерненняукраїнськихфахівців,щониніперебуваютьзакордоном13.06.2024143ЗʼявиласяКонсультативнарадабізнесудлязміцненняінвестиційногокліматувУкраїніПредставникипровіднихсвітовихкомпанійтабізнес-асоціаційзСША,Канади,ВеликоїБританії,Норвегії,країнЄСтаУкраїни,якізацікавленіінвестувативукраїнськуекономіку,створилиКонсультативнурадубізнесу(BusinessAdvisoryCouncil)13.06.202438Увага!УВРУзареєстрованозаконопроєктпроекономічнебронюванняНаталухатанизкаіншихдепутатівзареєструвализаконопроєктпровнесеннязміндоПКУщодоособливостейсплативоєнногозборузабронюваннявійськовозобов’язаних13.06.20242888УсіновинизатемоюПДВУсіновинизатемоюЩонетакзрозглядомскаргнавідмовувреєстраціїПН/РКуформівідеоконференції?Запозицієюбізнесу,строкрозглядускаргу30к.дн.уразівиявленнябажаннявзятиучастьурозглядіскаргиєнеобгрунтованимiфактичнопризведедовідмовиплатниківподатківвідучастіурозглядіскаргурежимівідеоконференціїСьогодні09:04386Особливостівиправленняпомилокуграфах6або7ПННадатувиявленняпомилкиплатникподаткускладаєРКдоПН,утабличнійчастиніякогозізнаком«-»відображаєпоказникищодоусіхзазначенихуПНтоварівзкодомпричиникоригування«103».ОкремослідскластиновуправильнуПНСьогодні07:5961Чирозблокуютьподатковунакладнупісляврахуваннятаблиці?Перевіряємо!Порядок№1165передбачаєвичерпнийперелікумов,якімаютьвиконуватисьдляавтоматичноїреєстраціїподатковихнакладних21.06.2024222З1липнядіятимутьЗаконипрозмінидоПКУтаМКУщодоекспортусільгосптоварівтановоїформиПН20червняв"ГолосіУкраїни"опублікованоЗакони№3706та№3707щодоборотьбиз«чорнимзерном»танеповерненнямвалютноївиручки.Законом№3706такожпередбаченоскасуванняштрафівзанеподаннязвітівщодоКІКтавпровадженняновихреквізитівПН20.06.20243598НовіформискаргнавідмовувреєстраціїПН/РК–воновленому«Єдиномувікні»Податківціоновили«Єдиневікно»доверсії1.32.7.0станомна17.06.2024.ДоданоновіформискаргнавідмовувреєстраціїПН/РК,проневрахуваннятаблиціданихплатникаПДВтарішенняпровідповідністьплатникаПДВкритеріямризиковості20.06.20241019ДПСпідчасперевіркивиявилапомилкуусумівідʼємногозначеннязПДВ:якінаслідки?ЯкщозарезультатамиперевіркиДПСвиявляєпомилкупризаповненнідодатка2додеклараціїзПДВ,якасвідчитьпрозаниженняабозавищеннявід’ємногозначенняПДВ,ДПСмаєсамостійновизначитицісуми19.06.2024132НовіправиларозглядускаргнарішенняпровідмовувреєстраціїПН/РК:інфографікаДПСЗ16червняплатникПДВ,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень.Територіальніподатківцінавелицізміниусвоїйінфографіці19.06.20241344НюансикоригуванняподатковогокредитуприповерненніавансуВідсутністьзареєстрованоговЄРПНРКнасумупопередньоїоплати,якаповертаєтьсяпокупцю,нескасовуєобов’язкупокупцящодокоригуванняПК,якийсформованийнапідставіПН,складеноїнасумутакогоавансу19.06.2024284ЯкудеклараціїзПДВвідобразитикоригуванняранішенарахованихкомпенсуючихПЗ?КоригуванняПЗ,нарахованихвідповіднодоп.198.5ПКУзаопераціями,щооподатковуютьсязаосновноюставкою,відображаєтьсяурядку4.1.1деклараціїПДВ;заставкою7%–урядку4.2.1;заставкою14%–урядку4.3.119.06.2024118ЯкотримативитягзреєструплатниківПДВ:розʼясненнявідДПСЗапитпроотриманнявитягузреєструплатниківПДВподаєтьсязаформою№1-ЗВР.Усірозділизапитупідлягаютьзаповненню.Запитобов’язковомаєбутипідписанийзаявникомiззазначеннямдати19.06.2024151ЯкеобладнаннядляенергетичноїінфраструктурихочутьзвільнитивідПДВтамита:законопроєктиУРадізметоюстимулюванняшвидкоговідновленняенергетичноїінфраструктуриУкраїнишляхомзапровадженнякороткостроковихстимулюючихподатковихтамитнихпільгзареєстрованозаконопроєкти№та№18.06.2024145НюансиреєстраціїРКдоПНназменшенняпіслярозблокуванняДляРКназменшенняПЗзПДВумовоюдляреєстраціївЄРПНєнаявністьнадатунабраннячинностірішеннямпрореєстраціюРКреєстраційноїсумиупокупця18.06.2024179ДПСанулювалафізособі-«єдиннику»реєстраціюплатникаПДВ:щозіставкоюЄП?Фізособа-«єдинник»ІІІгрупи,якійДПСанульовалареєстраціюплатникаПДВвостанніднікварталу,перебуватименаставці3%протягомтакогокварталутанаступногокварталу,вякомутакійособінеобхідноувизначеніПКУстрокиподатизаявудляпереходуна5%18.06.202462ЯкрозглядатимутьсяскаргинавідмовувреєстраціїПН/РКуформівідеоконференції:аналізпостановиКМУЗ16червняплатникПДВ,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень.Звернітьувагу:формискаргоновлено!17.06.2024153620червня–останнійденьподанняподатковоїзвітностізатравеньНагадуємо,щочетвер,20червня,єграничнимтерміномдляподаннязвітностізатравеньдоДПС.Алевиконатисвійобов39;язокможнайпіслявійни,якщопокищонемаєтакоїможливості17.06.20243039З16червнядіютьправкидоПорядкурозглядускаргнарішенняпровідмовувреєстраціїПН/РКУрядвнісправкидоПостанови№1165.Так,платникподатку,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень.Ціноваціїдіютьз16червня17.06.20243484Продажнерухомогомайна:наякудатусліднараховуватиПЗзПДВ?УпродавцяприпродажунерухомогомайнаПЗзПДВвиникаютьнадатуподії,щосталасяраніше:абонадатузарахуваннякоштіввідпокупця,абонадатускладеннядокумента,щозасвідчуєфактпереходуправавласностінатакунерухомість14.06.2024112Бухоблікзворотноїтари:аналітикавідредакціїУгосподарськійдіяльностіпідприємствавикористовуєтьсязворотнатара.Розглянемовційстаттіособливостіоблікуйоподаткуванняопераційзтакоютарою13.06.202493ПодатковітаобліковіаспектиремонтуавтопісляДТПНалежнийпідприємствуавтомобільпотрапивуДТП.Якіособливостісписаннязбалансу,ремонту,отриманнявідшкодуваннязбитків?Якіподатковінаслідкичекаютьнапідприємство?12.06.2024103ПорядокоподаткуванняПДВмедичнихпослуг:розʼясненнявідДПСЗвільняютьсявідПДВопераціїзпостачанняпослугзмедичногообслуговуваннянаселення(медпослуга)закладамиохорониздоров’я,щомаютьліцензіюнапостачаннятакихпослуг,крімокремихвидів12.06.2024109УсіновинизатемоюФізособи-підприємціУсіновини«Дебет-Кредит»затемоюПродажвласноїпродукціїФОПом:щозРРО?Продажвласновирощеної,відгодованоїчивиготовленоїпродукціїФОПами,незалежновідобраноїсистемиоподаткування,зазагальнимправиломмаєздійснюватисьіззастосуваннямРРО/ПРРО21.06.20241109ПравилавідмовивідЄПдляФОПів:нагадуваннявідДПСДлявідмовивідспрощеноїсистемиоподаткуваннясуб’єктгосподарюваннянепізнішеніжза10календарнихднівдопочаткуновогокалендарногокварталу(року)подаєдоконтролюючогоорганузаяву20.06.202486ДоякогооргануДПСмаєправозвернутисяФОПдляотриманнядовідкипродоходи?ФОПможеотриматизаписьмовимзверненнямдоДПСзамісцемсвоєїподатковоїадресидовідкупродоходинапідставіподаноїподатковоїдеклараціїзабудь-якийперіодздійсненняпідприємницькоїдіяльності,зазначенийузаяві19.06.202475Відмовитисявід«спрощенки»зІІІкварталуможнадо20червняЗаявупровідмовувідЄПфізособи-«єдинники»повинніподатидотериторіальногооргануДПСзамісцемподатковоїадресинепізнішеніжза10к.дн.допочаткуновогокварталу(тобтодо20червня)19.06.2024742ДПСанулювалафізособі-«єдиннику»реєстраціюплатникаПДВ:щозіставкоюЄП?Фізособа-«єдинник»ІІІгрупи,якійДПСанульовалареєстраціюплатникаПДВвостанніднікварталу,перебуватименаставці3%протягомтакогокварталутанаступногокварталу,вякомутакійособінеобхідноувизначеніПКУстрокиподатизаявудляпереходуна5%18.06.202462Нюансиподаннясамозайнятоюособоюзаявизаф.№5-ОППве-форміФізичнаособа,якамаєнамірпровадитинезалежнупрофдіяльність,приподаннізаявизаф.№5-ОППве-виглядіможенеприєднуватисканованікопіїпаспорта,оскількинакладенийЕЦПідентифікуєїїякавторатапідписувачае-документа17.06.202432ПризмініЕЦПуПРРОневідображаєтьсяісторіярозрахунковихоперацій:якідіїСГ?ЯкщопризмініЕЦПуПРРОневідображаєтьсяісторіярозрахунковихоперацій,тосуб’єктугосподарюванняслідоновитиверсіюпрограмногозабезпеченняПРРО14.06.202441Самозайнятаособанеотримуваладохідпротягомроку:чиподаватидекларацію?Якщоособа,якапровадитьнезалежнупрофесійнудіяльність,протягомзвітногоперіодунеотримуваладохідвідтакоїдіяльності,тообов’язкуподанняДекларації,утомучислідодаткаФ2,зазначенаособанемає14.06.2024109«Фізособи-підприємці»№05(74)|14.06.2024р.Сімдесятчетвертийлисттематичноїрозсилки«Дебету-Кредиту»,присвяченийдіяльностіфізосіб-підприємцівназагальнійтаспрощенійсистемах14.06.202424ПриватБанкпропонуєпідприємцямпродаватитовариурозстрочкучерезтелеграм-ботаПідприємці-клієнтиПриватБанкудляоформленняоплатитоварівурозстрочкуз«Оплатоючастинами»можутьвиставитимиттєвийрахунокклієнтупрямозкомпьютерачисмартфонапродавцячерезTelegram-бота13.06.2024104Якаадресавизнаєтьсяподатковоюадресоюфізособи-«єдинника»?Податковоюадресоюфізособи-«єдинника»визнаєтьсяадресаїїмісцезнаходження,зазначенавЄДР,заякоювонаберетьсянаоблікякплатникподатківуконтролюючомуоргані13.06.2024146ВідтеперможнавідкритирахунокФОПауПриватБанкучерезсервісе-ПідприємецьуДіїВідтеперФОПиможутьвідкритивласнийбанківськийрахунокуПриватБанкутаотриматицифровукарткуMastercardПриватБанкубезвідвідуваннявідділеньбанку13.06.2024107«Єдинийподаток»№09(140)|13.06.2024р.Стосороковийлисттематичноїрозсилки«Дебету-Кредиту»,присвяченийвиключноспрощенійсистеміоподаткування13.06.202411НапорталіДіяз39;явиласьновакомплекснапослугае-ПідприємецьЗаінформацієюМінцифри,е-Підприємець–сервісдляспрощенняведеннябізнесу.Відтеперможнаоформитионлайн10послугзаоднієюзаявоючерезпорталДія12.06.202420371Чиможефізособа-«загальник»включитидовитратвартістьпридбаногоПЗдляведеннягосподарськоїдіяльності?Фізособа-«загальник»маєправовіднестидоскладувитратамортизаціюзвартостіпридбанняПЗ,щовикористовуєтьсядляведеннягоспдіяльності,витратинапридбанняякогопідтвердженідокументальнозвідповіднимведеннямокремогооблікувитрат12.06.2024120Розрахункифізособи-«загальника»черезWISEабоPAYONEER:чибудедохід?Якщокошти,щоотриманівідздійсненняЗЕД,зарахованінарахунок,відкритийусистемахPayoneerіWISE,тавподальшомуперераховуютьсянарахунки,відкритіубанкахвУкраїнідляздійсненняпідприємницькоїдіяльності,тотакікоштивключаютьсядодоходуФОПа12.06.2024120ЯкідоходиФОПавключаютьсядорозрахункудоходівзапопереднійкалендарнийрікуразіпереходунаЄП?Прирозрахункудоходузапопереднійкалендарнийрік,щопередуєрокупереходунаспрощенусистемуоподаткування,включаютьсядоходи,відображеніуТиповійформі.АледодоходуневключаютьсясумиПДВ07.06.2024110ЧиможеФОПнаЄПторгуватиавтокранами?Фізособамаєкількаавтокранів,яківикористовувалаупідприємницькійдіяльності.Тепервиниклапотребаїхпродати.Тачинепризведецедовтратистатусу«єдинника»?06.06.2024103ВеденняоблікудоходівуФОПів–платниківЄП1–3групбезПДВОблікдоходівуФОПів–платниківЄП1–3групбезПДВможнавестиудовільнійформі.Розповімопроцедокладніше05.06.2024376УякомувипадкуплатникиЄПзвільняютьсявідсплатиземельногоподатку?«Єдинники»І-ІІІгрупзвільняютьсявідобов’язкунарахування,сплатитаподаннязвітностіізподаткунамайновчастиніземельногоподаткузаземельніділянки,щовикористовуютьсянимидляпровадженнягоспдіяльності05.06.2024120УсіновинизатемоюПодаткованакладнаУсіновинизатемоюЩонетакзрозглядомскаргнавідмовувреєстраціїПН/РКуформівідеоконференції?Запозицієюбізнесу,строкрозглядускаргу30к.дн.уразівиявленнябажаннявзятиучастьурозглядіскаргиєнеобгрунтованимiфактичнопризведедовідмовиплатниківподатківвідучастіурозглядіскаргурежимівідеоконференціїСьогодні09:04386Особливостівиправленняпомилокуграфах6або7ПННадатувиявленняпомилкиплатникподаткускладаєРКдоПН,утабличнійчастиніякогозізнаком«-»відображаєпоказникищодоусіхзазначенихуПНтоварівзкодомпричиникоригування«103».ОкремослідскластиновуправильнуПНСьогодні07:5961Чирозблокуютьподатковунакладнупісляврахуваннятаблиці?Перевіряємо!Порядок№1165передбачаєвичерпнийперелікумов,якімаютьвиконуватисьдляавтоматичноїреєстраціїподатковихнакладних21.06.2024222З1липнядіятимутьЗаконипрозмінидоПКУтаМКУщодоекспортусільгосптоварівтановоїформиПН20червняв"ГолосіУкраїни"опублікованоЗакони№3706та№3707щодоборотьбиз«чорнимзерном»танеповерненнямвалютноївиручки.Законом№3706такожпередбаченоскасуванняштрафівзанеподаннязвітівщодоКІКтавпровадженняновихреквізитівПН20.06.20243598НовіформискаргнавідмовувреєстраціїПН/РК–воновленому«Єдиномувікні»Податківціоновили«Єдиневікно»доверсії1.32.7.0станомна17.06.2024.ДоданоновіформискаргнавідмовувреєстраціїПН/РК,проневрахуваннятаблиціданихплатникаПДВтарішенняпровідповідністьплатникаПДВкритеріямризиковості20.06.20241019НовіправиларозглядускаргнарішенняпровідмовувреєстраціїПН/РК:інфографікаДПСЗ16червняплатникПДВ,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень.Територіальніподатківцінавелицізміниусвоїйінфографіці19.06.20241344НюансикоригуванняподатковогокредитуприповерненніавансуВідсутністьзареєстрованоговЄРПНРКнасумупопередньоїоплати,якаповертаєтьсяпокупцю,нескасовуєобов’язкупокупцящодокоригуванняПК,якийсформованийнапідставіПН,складеноїнасумутакогоавансу19.06.2024284НюансиреєстраціїРКдоПНназменшенняпіслярозблокуванняДляРКназменшенняПЗзПДВумовоюдляреєстраціївЄРПНєнаявністьнадатунабраннячинностірішеннямпрореєстраціюРКреєстраційноїсумиупокупця18.06.2024179ЯкрозглядатимутьсяскаргинавідмовувреєстраціїПН/РКуформівідеоконференції:аналізпостановиКМУЗ16червняплатникПДВ,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень.Звернітьувагу:формискаргоновлено!17.06.20241536З16червнядіютьправкидоПорядкурозглядускаргнарішенняпровідмовувреєстраціїПН/РКУрядвнісправкидоПостанови№1165.Так,платникподатку,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень.Ціноваціїдіютьз16червня17.06.20243484«Податокнадоданувартість»№09(144)|12.06.2024р.Стосорокчетвертийлисттематичноїрозсилки«Дебету-Кредиту»,якаприсвяченавиключноподаткунадоданувартість12.06.20240Поверненнятоварупокупцем:щозкоригуваннямПЗзПДВ?Уразіповерненняпокупцемтоварів,коштизаякібудутьповернутіпокупцю,постачальникнадатутакогоповерненнятоварівскладаєРК.ПостачальникмаєправозменшитиПЗнапідставітакогоРКпісляйогореєстраціївЄРПНпокупцем10.06.20242206ЯкплатникуПДВделегуватискладаннятареєстраціюПНсвоїмфіліям?ДляделегуванняповноваженьщодоскладаннятареєстраціїПНплатникПДВповиненкожнійфіліїтакожномуструктурномупідрозділуприсвоїтиокремийцифровийномер,прощомаєписьмовоповідомитиДПСзамісцемйогореєстраціїякплатникаПДВ10.06.202463БізнесскаржитьсяназбільшеннякількостіблокуванняПНтаРКдонихБізнесскаржитьсяназбільшеннякількостівипадківблокуванняподатковихнакладних,щоможесвідчитипроспробичинититискнаньоготапроситьвладупровестинезалежнийаудитроботиСМКОР07.06.2024174СервісДПСдляобміну«мінусових»РКміжконтрагентами:яккористуватися?Наразієможливістьобмінуміжконтрагентами(продавцемтапокупцем)РКдоПНназменшеннясумикомпенсаціївартостітоварів/послугзвикористанняме-сервісуДПС–SingleWindowofElectronicDocuments(SWinED)07.06.20242858Адміноскарженнярішеннякомісійщодоневрахуваннятаблиціданих:щотребазнатиплатникуПДВ?УразіподанняскаргинарішеннякомісіїрегіональногорівняплатникПДВмаєправододатидоскаргипроневрахуваннятаблиціданихплатникаПДВпоясненнятакопіїдокументів,якіпідтверджуютьінформацію,зазначенуутаблиціданих05.06.2024144Особа,уповноваженанапідписанняПН/РК,звільнилася:якінаслідки?Уразізвільненняособи,уповноваженоїпідписуватиПН,їхняреєстраціяздійснюєтьсязнакладеннямЕЦПголовногобухгалтера(бухгалтера)абоЕЦПкерівника(уразівідсутностіупостачальникапосадибухгалтера)04.06.2024167Увага!УформіПНз’являтьсяновіобов’язковіреквізити:аналізЗакону№3706УформіПНз’являтьсяновіобов’язковіреквізити:дататаномермитноїдеклараціїтадататаномердоговору(контракту).Їхслідбудезаповнюватизаопераціямизекспортутоварів.ТакізмінипринесеЗакон№3706післяйогопідписаннятанабраннячинності03.06.202485262ЯкскластиПНнавідшкодуваннявартостівідпущенихліківзапрограмою«Доступніліки»?УтакихПНуграфі«Отримувач(покупець)»зазначається«Неплатник»,аурядку«Індивідуальнийподатковийномеротримувача(покупця)»–«0000»,рядок«Податковийномерплатникаподаткуабосерія(занаявності)таномерпаспорта»незаповнюється31.05.202427ВідлікстрокудавностідляштрафівзанесвоєчаснуреєстраціюабовідсутністьреєстраціїПН:розʼясненняДПСВідлікстрокудавностідлязастосуванняштрафівзанесвоєчаснуреєстраціюабовідсутністьреєстраціїПНтаРКдоподатковоїнакладноївЄРПНпочинаєтьсязднявчиненнявідповідногоправопорушення31.05.202440844УсіновинизатемоюТрудовівідносиниУсіновинизатемоюНевиплатазарплатиувстановленітерміни–підособливоюувагоюДержпраціМетоюперевіркибуловиявленняможливихпорушеньзпитаньоплатипрацівчастинідотриманнястроківтапершочерговостівиплатизаробітноїплати.ОсобливуувагуприділиливипадкамневиплатизаробітноїплатиувстановленізакономтерміниСьогодні09:4679БізнесвУкраїністикаєтьсязгостримдефіцитомкваліфікованихкадрівУбізнес-середовищіУкраїнитриваєскороченнякількостіпрацівниківтапоглиблюєтьсяпроблемапошукукваліфікованихкадрів,щоможестатиключовимфакторомдляекономікиунайближчімісяці22.06.2024213ФОПизнайманимипрацівниками:кримінальнавідповідальністьЯкщоФОПкеруєколективомпрацівників,визначаєвиробничізавданнятарозмірзарплати,товінможенестикримінальнувідповідальністьзач.1ст.367ККУякслужбоваособа21.06.2024182Звільненнятаприйняттянапосадуводиндень–безвихідноїдопомоги!Звільненняпрацівниказнаступнимпризначеннямнапосадунацьомусамомупідприємствіводинденьнеєпідставоюдлявихідноїдопомогизаст.44КЗпП21.06.202416631З19червнядієоновленаформаРішенняпроштрафзапорушеннязаконодавствапрорекламуМінекономікивиклалоуновійредакціїформуРішенняпронакладенняштрафузапорушеннязаконодавствапрорекламу.Новаформарішеннябудеміститиправилащодойоговиконаннятанабраннячинності.З19червнядієноваформа21.06.2024787НюансипризначеннястраховоївиплатипотерпіломувнаслідокнещасноговипадкунавиробництвіЩомісячнастраховавиплатапризначаєтьсяпотерпіломузднявстановленняМСЕКступенявтратипрофесійноїпрацездатностівнаслідокнещасноговипадкунавиробництвіабопрофесійногозахворювання21.06.202441ПорядокатестаціїлабораторійнапроведеннягігієнічнихдослідженьфакторіввиробничогосередовищаАтестаціялабораторійєскладовоюсистемизабезпеченняконтролюзаякістюпроведенняатестаціїробочихмісцьзаумовамипрацітаздійснюєтьсядлязабезпеченняефективностідослідженняфакторіввиробничогосередовищадляатестаціїробочихмісць21.06.202432Наданнянеоплачуваноївідпусткибатькамабітурієнтів:деталівідДержпраціПрацівникам,дітиякихвікомдо18роківвступаютьдонавчальнихзакладів,розташованихвіншіймісцевості,вобов39;язковомупорядкунадаєтьсянеоплачуванавідпусткатривалістю12к.дн.20.06.202474СкількичасузайматимебронюванняпрацівниківчерезДію:відповідьвідМінцифриЗасловамизаступникадиректораДиректоратурозвиткуелектроннихпослугМінцифри,всіпроцесивідбуватимутьсяпротягомгодини.Яктількикерівникпідприємстваподастьпрацівниканабронювання,будутьпроведенівсінеобхідніперевірки20.06.20241710ПозаплановіперевіркиДержпраціщодомобінгупідчасВС:прийнятоуІчитаннізаконопроєктВРУприйнялазаосновузаконопроєкт№зметоюрозблокуванняпроведенняпозаплановихперевірокДержпрацізазаявоюпрацівникаабопрофспілкизпитаньвчиненнямобінгупідчасвійни19.06.2024221Правилабудівництванапідприємстві:розʼясненнявідДержпраціУразівиконанняробітмобільнимибудівельнимипідрозділамивпольовихумовахдлятимчасовогопроживанняробітниківнеобхідновлаштовувативахтовімістечка,якіслідпередбачатипідчасрозробкипроєктіворганізаціїбудівництва19.06.2024110Зарплататакомпенсаціязавідпустку:правапрацівниканастягненняПрацівникизпозовамипростягненнязарплати,ут.ч.простягненнякомпенсаціїзаневикористанувідпустку,звертаютьсядосудубезобмеженнябудь-якимстрокомтазвільняютьсявідсплатисудовогозбору19.06.2024795Спеціальнийзбірзабронюванняпрацівника:з39;явивсящеодинваріантвіднардепівАльтернативнимизаконопроєктамипропонуєтьсядозволитибронюванняпрацівниканапідприємстві,якщойогосередньомісячназарплатастановитьнеменшеніжгрн,апідприємствонемаєборгівзісплатиподатківівиплатизарплат18.06.20241891ОблікробочогочасузаданимиРРОВСвважає,щоконтролюючийорганбезпідставновикориставданіщодочасуроботиРРОдлянарахуваннязаробітноїплатипрацівників.Йогодонарахуванняневідповідаютьчинномузаконодавствутаєпротиправними18.06.2024179ДокументальнеоформленнящорічнихвідпустокЯкоформитидокументальнонаданнящорічнихвідпусток?Якийобов’язковийперелікдокументівмаєбути?Чомунезавждипотрібназаяванавідпусткувідпрацівника?17.06.20242026Заходибезпекипідчасроботиуспеку:розʼясненнявідДержпраціОптимальнітадопустиміпоказникимікрокліматуєрізнимидлярізнихкатегорійробітзапоказникамиважкості,алеверхньоюмежеютемпературинапостійнихробочихмісцяхєтемпература+28ºС17.06.2024188Відпусткабеззбереженнязарплатизамістьщорічноїпідчасвійнинеконституційна:ОмбудсмензвернувсядоКСУКСУперевіритьконституційністьокремихприписівЗаконуУкраїни«Проорганізаціютрудовихвідносинвумовахвоєнногостану».Зокрема,щодозаміничастинищорічноїосновноївідпусткинеоплачуваною17.06.20242519Скороченняштату:чиможнаскасувативсуді?Визначенняштатногорозпису,складаннянаказупрозмінуворганізаціївиробництваіпраці,скороченнячисельностіабоштатупрацівниківєвиключноюкомпетенцієюроботодавцятанеможебутиоскарженопрацівникамивсуді14.06.202455Новіправилабезпекитаздоров’япрацівниківнароботі:рекомендованоприйнятизаконопроєктзаосновуЗаконопроєкт№спрямованийнаформуванняновоїсистемизапобіганняпрофесійнимризикамшляхомвпровадженняризик-орієнтованогопідходуусферіорганізаціїбезпекитаздоров’япрацівників.Відповіднонароботодавцівчекаютьновіштрафи14.06.2024180Порушеннястроківбудівництва:чибудепеня?ВСвважає,щостягненнязпродавцямайновихправнаквартирупеніурозмірі3%вартості,щопередбаченоЗакономпрозахистправспоживачівзапорушенняумовдоговору,неможливе14.06.202450УсіновинизатемоюЗвітністьУсіновинизатемоюЗмінидоПравилорганізаціїстатистичноїзвітностіНБУ:проєктпостановиМетазміндоПравил–приведенняїхувідповідністьдовимогчинногозаконодавстватазабезпеченняможливостіотриманнязвітностівідреспондентівдляздійсненняконтролюзадотриманнямнимицихвимогСьогодні10:458СГнеможевизначитифункціональнепризначеннянерухомості:якзаповнитидекларацію?Якщоуправовстановлюючихдокументахнаоб’єктнерухомостінезазначенокодзгіднозКласифікатором,тозКласифікатораобираєтьсякод,якийнайбільшевідповідаєтипунерухомості,щозазначенийуправовстановлюючихдокументахСьогодні07:3318НюансиотриманняДовідкипровідсутністьзаборгованостізплатежів:відповідівідДПСПодатківцінавеливідповідінапоширенізапитаннящодоотриманняДовідкипровідсутністьзаборгованостізплатежів,контрользасправляннямякихпокладенонаДПССьогодні07:0451Місцевавладаприйняларішенняпро0%ставкузплатизаземлю:якінаслідки?Уразіприйняттяорганоммісцевогосамоврядуваннярішенняпровстановленняставкиземельногоподаткуврозмірі0%напевнийперіод2024р.(наприклад,заквітень-червень2024р.)платникиземельногоподаткумаютьправонасамостійнеуточненняузгодженихПЗ21.06.202467QR-кодвійськово-обліковогодокументу:якиййогозмісттаскількибудедійсним?УрядомвнесенозмінидоПорядкуоформлення(створення)тавидачівійськово-обліковогодокументадляпризовників,військовозобов’язанихтарезервістів.ЦізмінистосуютьсявикористанняQR-кодувійськово-обліковогодокументутапочалидіятиз18червня20.06.202427403ЧиможефізособазастосовуватидлязвітуванняЕЦП,отриманийякпосадоваособа?ВособистомукабінетіфізичноїособиреалізованоможливістьподаннядеклараціїпромайновийстанідоходизвикористаннямЕЦП,отриманогопосадовоюособоююридичноїособи20.06.2024165Зякогоперіодувеликимплатникамслідподаватитиповіподатковіперевірочніфайливе-форматіSAF-T?З1січня2025рокувеликіплатникиподатківобов’язковоповинніподаватитиповіподатковіперевірочніфайливелектронномуформатіSAF-T,аз1січня2027року-обов’язковеподанняSAF-TзвітностідлявсіхплатниківПДВ20.06.2024114НюансиподаннядовіренимиособамиавансовихзвітівФізичніособи–довіреніюридичнихосіб,якіодержалиготівкузрахункуіззастосуваннямплатіжногоінструменту,подаютьдобухгалтеріїЗвітразомізпідтверднимидокументамипровикористаннякоштівзапризначенням20.06.20241240ЧиможеюрособазанаявностіЕЦПвідІДДДПСотриматидодатковийЕЦПдляПРРОбезвідвідуванняАЦСК?ОтриматиЕЦПдляПРРОбезвідвідуваннявідокремленогопунктуреєстрації(ут.ч.згенеруватиповторно)можнавиключнодляюридичнихосіб(керівникаабопосадовоїособи)занаявностічинногоЕЦПзадопомогоюпрограмногозабезпеченняІІТКористувачЦСК20.06.202453НовіформискаргнавідмовувреєстраціїПН/РК–воновленому«Єдиномувікні»Податківціоновили«Єдиневікно»доверсії1.32.7.0станомна17.06.2024.ДоданоновіформискаргнавідмовувреєстраціїПН/РК,проневрахуваннятаблиціданихплатникаПДВтарішенняпровідповідністьплатникаПДВкритеріямризиковості20.06.20241019ЯкподативитягзтехдокументаціїпронормативнугрошовуоцінкуземліпризвітуваннідоДПСве-вигляді?Уразіподаннявитягузоцінкиземельноїділянкивелектроннійформі,утомучислічерезЕ-кабінет(меню«ЛистуваннязДПС»),усупровідномулистізпоясненнямизазначаютьномертадатуДекларації,доякоїподанотакийвитяг19.06.2024149Щоєпідтвердженнямвключенняфізособи-благодійникадоРеєструволонтерів?Підтвердженнямвключенняфізособи-благодійникадоРеєструволонтерівєквитанція,вякійповідомляєтьсяпровключеннядоРеєстру,аболистізданимипровключеннядоРеєстру19.06.202465Земельнаділянкапридбанаівідчуженавмежаходногомісяця:чиподаватидекларацію?Якщоюрособоювмежаходногокалендарногомісяцяпоточногорокубулапридбанаівідчуженаземельнаділянка,товонаподаєДекларацію,вякійвизначаєПЗізземельногоподаткузафактичнийперіодперебуванняунеїземельноїділянкиувласностіупоточномуроці19.06.202472ЯкудеклараціїзПДВвідобразитикоригуванняранішенарахованихкомпенсуючихПЗ?КоригуванняПЗ,нарахованихвідповіднодоп.198.5ПКУзаопераціями,щооподатковуютьсязаосновноюставкою,відображаєтьсяурядку4.1.1деклараціїПДВ;заставкою7%–урядку4.2.1;заставкою14%–урядку4.3.119.06.2024118ДоякогооргануДПСмаєправозвернутисяФОПдляотриманнядовідкипродоходи?ФОПможеотриматизаписьмовимзверненнямдоДПСзамісцемсвоєїподатковоїадресидовідкупродоходинапідставіподаноїподатковоїдеклараціїзабудь-якийперіодздійсненняпідприємницькоїдіяльності,зазначенийузаяві19.06.202475Правилазаповненняграфи30звітупроКІК:розʼясненнявідДПСУграфі30звітузазначаєтьсясумаприбуткуКІК,щобулафактичновиплаченанакористьконтролюючоїособи.Тобтоуційграфізазначаєтьсясумаприбуткуконтрольованоїіноземноїкомпанії,щобулафактичновиплаченанакористьконтролюючоїособи18.06.202455НюансизаповненнярозділуІІІдеклараціїпромайновийстанпривизначенніМПЗПодатківцірозповіли,якасумаПДФОпозитивногозначеннярізниціміжсумоюзагальногоМПЗтазагальноюсумоюсплаченихподатківтавитратнаорендуземельнихділяноквказуєтьсяурядку15розд.ІІІдеклараціїпромайновийстан18.06.202423ЧиможнанадсилатизаявищодореєстраціїдоДПСпоштою?Податківціусвоємурозʼясненніпідкреслили,щоплатникиподатківможутьнадсилатипоштоюзаявиформи№1-ОПП,№1-ОПН,№5-ОПП,№8-ОПП,№17-ОПП,№20-ОПП.Докладнішепроце–даліуновині18.06.202448До1липняфінагентиповинніподатидоДПСзвітпропідзвітнірахункиПершийзвітпропідзвітнірахункизазвітнийперіод,щорозпочинається01липня2023рокутазавершується31грудня2023року,подаєтьсядо01липня2024року17.06.2024142Чиможнауточнитиданідеклараціїприїїкамеральнійперевірці?Підчаскамеральноїперевіркиплатникподатківмаєправоподатиуточнюючудеклараціюзазвітнийперіод,якийперевіряєтьсяконтролюючиморганом,лишедоотриманнянимактакамеральноїперевірки17.06.2024104УсіновинизатемоюБлокуванняПН/РКУсіновинизатемоюЩонетакзрозглядомскаргнавідмовувреєстраціїПН/РКуформівідеоконференції?Запозицієюбізнесу,строкрозглядускаргу30к.дн.уразівиявленнябажаннявзятиучастьурозглядіскаргиєнеобгрунтованимiфактичнопризведедовідмовиплатниківподатківвідучастіурозглядіскаргурежимівідеоконференціїСьогодні09:04386НовіправиларозглядускаргнарішенняпровідмовувреєстраціїПН/РК:інфографікаДПСЗ16червняплатникПДВ,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень.Територіальніподатківцінавелицізміниусвоїйінфографіці19.06.20241344НюансиреєстраціїРКдоПНназменшенняпіслярозблокуванняДляРКназменшенняПЗзПДВумовоюдляреєстраціївЄРПНєнаявністьнадатунабраннячинностірішеннямпрореєстраціюРКреєстраційноїсумиупокупця18.06.2024179ЯкрозглядатимутьсяскаргинавідмовувреєстраціїПН/РКуформівідеоконференції:аналізпостановиКМУЗ16червняплатникПДВ,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень.Звернітьувагу:формискаргоновлено!17.06.20241536З16червнядіютьправкидоПорядкурозглядускаргнарішенняпровідмовувреєстраціїПН/РКУрядвнісправкидоПостанови№1165.Так,платникподатку,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень.Ціноваціїдіютьз16червня17.06.20243484БізнесскаржитьсяназбільшеннякількостіблокуванняПНтаРКдонихБізнесскаржитьсяназбільшеннякількостівипадківблокуванняподатковихнакладних,щоможесвідчитипроспробичинититискнаньоготапроситьвладупровестинезалежнийаудитроботиСМКОР07.06.2024174Адміноскарженнярішеннякомісійщодоневрахуваннятаблиціданих:щотребазнатиплатникуПДВ?УразіподанняскаргинарішеннякомісіїрегіональногорівняплатникПДВмаєправододатидоскаргипроневрахуваннятаблиціданихплатникаПДВпоясненнятакопіїдокументів,якіпідтверджуютьінформацію,зазначенуутаблиціданих05.06.2024144ПроведенняМінфіномтаДПСаудитуСМКОРтапроцедурирозблокуванняПН:зʼявивсятекстрозпорядженняКМУАудитвідбуватиметьсяшляхомпроведенняперевіркиДПСстосовновиконанняфункційзреалізаціїмеханізмузупиненняреєстраціїПНтаРКвЄРПН,діяльностікомісійзблокуванняПНтаРКвЄРПНза2021-2023роки.ТакерішеннямміститьсяурозпорядженніКМУ29.05.202432371СкількиПНтаРКбулозаблокованоуквітні2024року?Уквітні23тисячамплатників(15%дотих,якіподавалиПН/РКнареєстрацію)булозаблоковано175тисячПН/РКнасумуПДВ4млрд114млнгрн29.05.202413534ЧиможеплатникПДВприанулюванніреєстраціїподатидокументищодозаблокованихПН?Продавець,статусплатникаПДВякогоанульовано,неможеподатикопіїдокументівіписьмовіпоясненнящодопідтвердженняінформації,зазначеноїуПН,длярозглядупитанняприйняттякомісієюрегіональногорівнярішенняпрореєстрацію/відмовувїїреєстрації24.05.2024122ЧиможеплатникПДВповторноподатитаблицюданихзанаявностіоскарженнярішенняпроїїневрахування?Кожнанаступнатаблиця,надісланаплатникомподаткунареєстраціюдоДПС,отримуєвласнийвхіднийреєстраційнийномертаприймаєтьсякомісієюрегіональногорівнядлярозглядуякновийдокумент24.05.2024139ЯкідокументинадаватидлярозглядупитаннявиключенняплатникаПДВзризикових?Документами,необхіднимидлярозглядупитаннявиключенняплатникаподаткузперелікуплатників,яківідповідаютькритеріямризиковостіплатникаподатку,можутьбути:договори,первинка,розрахунковідокументи22.05.2024259ПлатникПДВзмінивмісцезнаходження:кудиподаватиТаблицюданих?Уразізмінимісцезнаходження(місцяпроживання),пов’язаногозізміноюконтролюючогооргану,Таблицяданихподаєтьсядоконтролюючогоорганузаосновниммісцемобліку21.05.2024112НюансивизнанняПКзПДВзарозблокованимиПН:нагадуваннявідДПСУразіприйняттятанабраннячинностірішеннямпрореєстраціюПНпокупецьможевключитидоПКсумиПДВпісляїїреєстраціївЄРПН.Зокрема,уразісвоєчасноїреєстраціївЄРПНтакоїПН–удеклараціїзПДВзамісяцьїїскладання21.05.20243817ЧиможепокупецьініціюватиподанняпоясненьтакопійдокументівдлярозблокуванняПНпродавця?Поданняписьмовихпоясненьтакопійдокументівтількидорозрахунківкоригування,уякихпередбаченозменшеннясумикомпенсаціївартостітоварів/послугїхпостачальнику,маєправоініціюватиотримувач(покупець)16.05.2024211З16червняможезмінитисяпорядокрозглядускаргнарішенняпровідмовувреєстраціїПН/РКДПСУоприлюднилапроєктзміндопорядків,затвердженихПостановою№1165.Так,платникподатку,якийподавскаргу,зможебратиучастьурозглядіматеріалівскаргиособистоабочерезсвогопредставникаврежимівідеоконференціїдлянаданняуснихпояснень16.05.20242096ОсобливостіподанняТаблиціданихсільськогосподарськимитоваровиробникамиЯкщодіяльністьпідприємствапов’язаназвирощуваннямс/гпродукції,наданнямпослугабовиробництвом,дляуникненнявподальшомублокуваннякодівУКТЗЕДможнаподатиТаблицюданихплатникаподатку14.05.2024101НюансиподаннякопійпервинкиразомзПовідомленнямчерезблокуванняПНПлатникуПДВнепотрібнозавірятикопіїдокументів,оскількидокументиподаютьсяусканованомувиглядіуформатіPDF,PNGабоJPGувиглядіокремихдодатківдоПовідомленнязвідповіднимнакладаннямнанихЕЦП14.05.2024362ОскарженнярішеннящодоневрахуваннятаблицьданихзПДВ:розʼясненнявідДПСНавітьякщокомісіяцентральногорівнявідмовилаузадоволенніскарги,платникподатківможеповторноподатитаблицюданихнарозглядкомісіїрегіональногорівнязпоясненнямтадокладнимописомгоспдіяльностізпосиланнямнаподатковутаіншузвітність09.05.2024121Незазначилиокремівидидіяльностівпопередньоподанійтаблиці:яквиправити?ПлатникПДВможенадатиінформаціющодовидівдіяльності,якінезазначенівпопередньоподанійдоДПСтаблицішляхомподанняновоїтаблиці,вякійзазначаєтаківидидіяльностітавідповіднокодитоварівзгіднозУКТЗЕДтакодипослугзгіднозДКПП08.05.202492УсіновинизатемоюЄдинийподатокУсіновинизатемоюЯквідбуваєтьсяпоновленняреєстраціїюрособи-«єдинника»?УразіприйняттяДПСабосудомрішеннянакористьюрособи,якимскасованоанулюванняреєстраціїплатникаЄП,ДПСсамостійновноситьзмінидоРеєструщодоанулюваннядативиключення.ТакаособавважаєтьсяплатникомЄП,ут.ч.заперіодоскарженняСьогодні08:0619Вимогидозаповненняграфи«Місцепровадженнягосподарськоїдіяльності»заявипрозастосуванняЄПЯкщоФОПплануєздавативорендуобʼєктивласноїнерухомості,тоуграфі«Місцепровадженнягосподарськоїдіяльності»заявипроправозастосуванняЄПзазначаютьсяусіадресирозташуваннянерухомогомайна,якездаватиметьсяворенду21.06.202495«Єдинник»4групи,маючиможливість,невиконавсвійподатковийобов’язокзісплатиМПЗ:якінаслідки?Уразінесплаті(несвоєчасноїсплати)задекларованогопозитивногозначенняМПЗдоюрособи-«єдинника»четвертоїгрупи,якамаєможливістьсвоєчасновиконуватисвійподатковийобов’язок,ДПСзастосовуєфінштрафи21.06.202451ПравилавідмовивідЄПдляФОПів:нагадуваннявідДПСДлявідмовивідспрощеноїсистемиоподаткуваннясуб’єктгосподарюваннянепізнішеніжза10календарнихднівдопочаткуновогокалендарногокварталу(року)подаєдоконтролюючогоорганузаяву20.06.202486Юрособа-«єдинник»маєсільгоспземлінаТОТ:чизвітуватипроМПЗ?УразіякщоюрособамаєпідставиненараховуватитанесплачуватиєдинийМПЗу2023році,вонаповиннаподатидодатокускладідеклараціїза2023рікіздекларуваннямплощземельнихділяноктаненараховуватиПЗзМПЗ(декларуваннязпрочеркамита«0»)20.06.202425КолирезидентДіяСітіможеперейтинаєдинийподаток:розʼясненнявідДПСЮридичнаособа,якаєрезидентомДіяСітітаплатникомподаткунаприбутокпідприємствназагальнихпідставах,можеобратитретюгрупуплатникаєдиногоподаткузаумовивтратистатусурезидентаДіяСіті20.06.202451Відмовитисявід«спрощенки»зІІІкварталуможнадо20червняЗаявупровідмовувідЄПфізособи-«єдинники»повинніподатидотериторіальногооргануДПСзамісцемподатковоїадресинепізнішеніжза10к.дн.допочаткуновогокварталу(тобтодо20червня)19.06.2024742ДПСанулювалафізособі-«єдиннику»реєстраціюплатникаПДВ:щозіставкоюЄП?Фізособа-«єдинник»ІІІгрупи,якійДПСанульовалареєстраціюплатникаПДВвостанніднікварталу,перебуватименаставці3%протягомтакогокварталутанаступногокварталу,вякомутакійособінеобхідноувизначеніПКУстрокиподатизаявудляпереходуна5%18.06.202462Заякихумовподатковийборгюрособи-«єдинника»призведедопереходуназагальнусистему?Якщоподатковийборгюрособи-«єдинника»всуміпонад3060грнобліковуєтьсянакожнепершечислопротягом6-типослідовнихмісяцівзакварталомвиникнення,тоїйслідперейтиназагальнусистемувостаннійденьшостогомісяця18.06.202494Якфізособі-«єдиннику»вЕ-кабінетідізнатисяпроотриманняДПСзаявинавідпустку?ІнформаціющодоотриманнятареєстраціїзаявиворганіДПСплатникможепереглянутиувкладці«Вхідні»меню«Вхідні/вихіднідокументи»приватноїчастиниЕлектронногокабінету17.06.202488ПільгизЄПдля4групинатериторіяхактивнихбойовихдій,наякихфункціонуютьдержавніе-ресурсиЗаоб’єктиоподаткування,розташованінатериторіїактивнихбойовихдій,наякихфункціонуютьдержавніелектронніінформресурси,ЄП4групиненараховуєтьсятанесплачуєтьсяпочинаючиз01.05.2024додатизавершеннянатакихтериторіяхактивнихбойовихдій14.06.202431ЧиможнаФОПувідкликатизаявупроперехіднаєдинийподаток?НормиПКУнепередбачаютьможливостівідкликанняфізичнимиособами-підприємцямиподанихнимизаявпрозастосуванняспрощеноїсистемиоподаткування14.06.2024104Якаадресавизнаєтьсяподатковоюадресоюфізособи-«єдинника»?Податковоюадресоюфізособи-«єдинника»визнаєтьсяадресаїїмісцезнаходження,зазначенавЄДР,заякоювонаберетьсянаоблікякплатникподатківуконтролюючомуоргані13.06.2024146БажаєтеперейтинаЄПзІІІкварталу–подайтезаявудо14червня(включно)Територіальніподатківцізауважили,щодляпереходунаЄПзІІІкварталу2024рокунеобхідноподатизаявунепізніше14червня13.06.2024876«Єдинийподаток»№09(140)|13.06.2024р.Стосороковийлисттематичноїрозсилки«Дебету-Кредиту»,присвяченийвиключноспрощенійсистеміоподаткування13.06.202411Чиєдоходомфізособи-«єдинника»депозитнікошти?Неєдоходомфізособи-«єдинника»кошти,повернутібанкомздепозитногорахункуФОПанайогопоточнийрахунокпіслязакінченнядепозитногодоговору,якщозазначенікоштибуливключенідодоходутакогопідприємцявперіодїхотримання11.06.2024148ЧипотрібнозастосовуватиРРО/ПРРО«єдиннику»2групиприторгівлінаринку?ПлатникиЄП2групиприреалізаціїтоварівзаготівкуобов39;язковоповинніпроводитирозрахунковіопераціїчерезреєстраторирозрахунковихопераційабопрограмніреєстраторирозрахунковихоперацій10.06.2024148ЯкюрособіскластизаявунареєстраціюЄП:нагадуваннявідДПСЯкщоюрособа-«єдинник»ІІІгрупиплануєздійснюватидіяльністьузаздалегідьневизначенихмісцях,тоуграфіполя6заявизазначається:«НаданняпослугнатериторіїУкраїни»та/або«ТоргівлянатериторіїУкраїни»10.06.202475ЯкідоходиФОПавключаютьсядорозрахункудоходівзапопереднійкалендарнийрікуразіпереходунаЄП?Прирозрахункудоходузапопереднійкалендарнийрік,щопередуєрокупереходунаспрощенусистемуоподаткування,включаютьсядоходи,відображеніуТиповійформі.АледодоходуневключаютьсясумиПДВ07.06.2024110ЧиможеФОПнаЄПторгуватиавтокранами?Фізособамаєкількаавтокранів,яківикористовувалаупідприємницькійдіяльності.Тепервиниклапотребаїхпродати.Тачинепризведецедовтратистатусу«єдинника»?06.06.2024103УсіновинизатемоюПеревіркиУсіновинизатемоюНевиплатазарплатиувстановленітерміни–підособливоюувагоюДержпраціМетоюперевіркибуловиявленняможливихпорушеньзпитаньоплатипрацівчастинідотриманнястроківтапершочерговостівиплатизаробітноїплати.ОсобливуувагуприділиливипадкамневиплатизаробітноїплатиувстановленізакономтерміниСьогодні09:4679НБУуточнивпроцедурупозаплановихперевірок«обмінників»вперіоддіївоєнногостануЗапровадилиобов’язокпредставниківінспекційноїгрупитимчасовозупинятиздійсненняпозаплановоїперевіркиуразіоповіщеннясигналу«Повітрянатривога!»натериторіїобмінниківтаскладативідповіднийактСьогодні08:484СкількитриватимеперезавантаженняБЕБ:деталівідГетманцеваБюроекономічноїбезпекибудеперезавантаженопротягом18місяців,аледоцьогозадвамісяцімаєбутистворенокомісіюдляпереатестаціїспівробітниківівиборуглавиБЕБСьогодні08:25172БізнесвітаєприйняттязаконопроєктущодоБЕББізнесвітаєприйняттяцьогодокумента,оскількипропозиціїбізнесувньомубуловраховано.Зокрема,йдетьсяпрообранняпретендентівнапосадукерівникаБЕБконкурсноюкомісією,щовідбуватиметьсязаучастіміжнароднихекспертів21.06.202439ПеревіркиПФУ:зміниласяформаприписупроусуненнягоспсуб’єктомпорушеньУточнено,щоприписможебутиоскарженодоПФУ(вул.Бастіонна,9,м.Київ-14,)протягом30календарнихднівздняйогодоведеннядовідомасуб’єктагосподарюваннята/абодосуду.Оновленаформадієз19червня21.06.20241142ЗареєстрованіАНнеєбезумовнимдоказомправомірностіоперації:позиціяВСНаявністьупозивачаакцизнихнакладних,їхреєстрація,атакожіншихобліковихдокументівнеєбезумовнимдоказомправомірностідійпозивачазанаявностііншихобставин,щосвідчатьпронедостовірністьінформаціївцихдокументах21.06.2024628ФОПизнайманимипрацівниками:кримінальнавідповідальністьЯкщоФОПкеруєколективомпрацівників,визначаєвиробничізавданнятарозмірзарплати,товінможенестикримінальнувідповідальністьзач.1ст.367ККУякслужбоваособа21.06.2024182Звільненнятаприйняттянапосадуводиндень–безвихідноїдопомоги!Звільненняпрацівниказнаступнимпризначеннямнапосадунацьомусамомупідприємствіводинденьнеєпідставоюдлявихідноїдопомогизаст.44КЗпП21.06.202416631Наякийстрокукладаєтьсядоговіррозстроченняабовідстроченняподатковогоборгу?Мінімальнимтерміномдлявідстроченнягрошовихзобов’язаньєкалендарниймісяцьздатинарахуваннятакогогрошовогозобов’язаннявінтегрованійкартціплатника21.06.202429ПерезавантаженняБЕБтакибуде:прийнятовціломузакон20червняВРУприйнялавціломуурядовийзаконопроєкт№"ПровнесеннязміндоЗаконуУкраїни"ПроБюроекономічноїбезпекиУкраїни"щодоудосконаленняроботиБюро"20.06.202470Для«єдинників»запорушеннязберіганнянехарчовоїпродукціїзменшенорозміриштрафів:опублікованоЗаконЗаопублікованимЗаконом№3701,з21червнявсім«єдинникам»–розповсюджувачамнехарчовоїпродукціїудвічізменшеноштрафизанедодержанняумовзберіганнятакоїпродукції20.06.2024772ДПСпідчасперевіркивиявилапомилкуусумівідʼємногозначеннязПДВ:якінаслідки?ЯкщозарезультатамиперевіркиДПСвиявляєпомилкупризаповненнідодатка2додеклараціїзПДВ,якасвідчитьпрозаниженняабозавищеннявід’ємногозначенняПДВ,ДПСмаєсамостійновизначитицісуми19.06.2024132ПозаплановіперевіркиДержпраціщодомобінгупідчасВС:прийнятоуІчитаннізаконопроєктВРУприйнялазаосновузаконопроєкт№зметоюрозблокуванняпроведенняпозаплановихперевірокДержпрацізазаявоюпрацівникаабопрофспілкизпитаньвчиненнямобінгупідчасвійни19.06.2024221Владапрацюєнадвпровадженнямпроєкту«еТютюн»ДержпродспоживслужбаразомзМінцифритаМОЗрозпочалацифровізаціюсферивиробництватаімпортутютюну–відбулосязасіданняробочоїгрупищодостворенняпроєкту«еТютюн».Цейпроєктнеобхіднийдлявпорядкуванняінформаціїщодовиробництватаімпортутютюну19.06.2024540ОблікробочогочасузаданимиРРОВСвважає,щоконтролюючийорганбезпідставновикориставданіщодочасуроботиРРОдлянарахуваннязаробітноїплатипрацівників.Йогодонарахуванняневідповідаютьчинномузаконодавствутаєпротиправними18.06.2024179Чиможнауточнитиданідеклараціїприїїкамеральнійперевірці?Підчаскамеральноїперевіркиплатникподатківмаєправоподатиуточнюючудеклараціюзазвітнийперіод,якийперевіряєтьсяконтролюючиморганом,лишедоотриманнянимактакамеральноїперевірки17.06.2024104КогоДМСперевірятимеуІІІкварталі2024року:опублікованоплан-графікНаофіційномувебсайтіДМСопублікованоперелікпідприємств,включенихдоплану-графікадокументальнихплановихвиїзнихперевірокнаІІІквартал2024року.Планом-графікомвизначено26юросіб,доякихможезавітатиДМС14.06.2024528З16червняплатникизможутьвзаємодіятизДПСурежимівідеоконференціїЗ16червнязапрацюєпронаданняможливостіплатникамподатківвзаємодіятизДПСурежимівідеоконференції,зокремапідчасрозглядуматеріалівскаргтаматеріалівперевірок13.06.2024905ЯкДержпрацівзаємодієзДержавноюподатковоюслужбоюУкраїни?ДержпрацііДержавнаподатковаслужбаУкраїнипоєднализусиллязметоювиявленняроботодавців,якімаютьвисокіризикивикористаннянезадекларованихпрацівників12.06.2024282ЗаякийперіодДПСможепровестифактичніперевіркиСГ?ДПСмаєправопроводитифактичніперевіркисуб’єктагосподарюваннятаперевірятиперіоддіяльності,відповіднодостроківдавностіу1095к.дн.зурахуваннямперіодузупиненнявідлікустрокудавностівизначеноговідповіднодоп.102.3ПКУ12.06.2024211УсіновинизатемоюГоловнезатижденьУсіновинизатемою«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза17-23червняЗмінидоПКУчереззапровадження«клубубілогобізнесу»;новіправиларозглядускаргнавідмовувреєстраціїПН/РК;зміниуПорядкузаповненняєдиноїзвітності–призвітуваннізаІІквартал;QR-кодвійськово-обліковогодокумента:йогозмісттаскількидійснийСьогодні08:301167«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза10-16червняПорядоке-бронюваннячерез«Дію»;новийобов’язокдляроботодавців–інформуватиПФУпрорухпрацівників;оновленіпорядкипризовунавійськовуслужбутаведеннявійськовогообліку;нюансиіндексаціїзарплатиучервніталипнітазниженняобліковоїставкиНБУ17.06.20244325«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза3-9червняДо20червнясліднадатидоТЦКданіпроавтотранспорттаподатиподатковузвітністьзатравень.НезабаромуформіПНз’являтьсяновіобов’язковіреквізити,ауПКУ-правиланаданняінформаціїбанкамипрограничністрокирозрахунківуЗЕД10.06.20243659«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза27травня-2червняЧерговеоновленняплану-графікаперевірокюросібна2024рік;проведенняМінфіномтаДПСаудитуСМКОРтапроцедурирозблокуванняПН;ухваленняУрядомдворічногоекспериментуМінінфраструктурищодовпровадженняе-ТТНта9змініподій,якічекаютьнасучервні03.06.20243329«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза20-26травняНоваціїпризову,врученняповістоктабронювання;підвищенняподатківдляпокриттявитратармії;оновленняМетодрекомендаційзперевіркипоказниківфінзвітностітаПорядкуоблікуподатківнаєдиномурахунку.Іцещеневсе,чимбувцікавийминулийтиждень27.05.20245593«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза13-19травняЗапрацювалиновіправиламобілізаціїтазбільшеніштрафизапорушеннямобілізації.Аще-правилаподаннятаформуповідомленняпроприйняттянароботуплануютьзмінити,атако«Дебет-Кредит»жпідкоригуватипорядокрозглядускаргнарішенняпровідмовувреєстраціїПН/РК20.05.20245261«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза6-12травняВоєннийстанпродовженодо12серпня;збільшенняштрафівзапорушеннямобілізаціїівійськовогообліку;щенамісяцьпродовженодіюбронюваннявідмобілізації,атакожзатвердженопорядокведеннядержреєструпризовників,військовозобов’язанихтарезервістів13.05.202436132«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза29квітня-5травняДПСоновилаплан-графікперевірок;найбільшийпакетпом39;якшеннявалютнихобмеженьзпочаткувійни;граничнийтермінподаннязвітностізаIкварталтановіправиламобілізації(свіжіроз’яснення).Атакожздесятокзмінтаподій,яківідбудутьсяцьогомісяця06.05.20243732«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза22-28квітняЧоловікизакордономотримуватимутьпаспортлишевУкраїні;крімповісток,надсилатимутьщеодиндокумент.Клуббілогобізнесу,Єдинийреєстркваліфікаційзамістькласифікаторапрофесій,зміниуліцензуванніпідакцизу,зниженняставкиНБУтаіншіноваціївлади29.04.20244216«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза15-21квітняНовіправиламобілізаціїз18травня(розглядаємонормивокремихстаттях);можливістьскладанняавансовогозвітутапервинкидоньогове-формі(роз’ясненняДПС);штрафизапорушеннянарахуваннятасплатиЄСВ(пам’яткавідредакції)таіншіновинизатиждень22.04.20243923«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза8–14квітняНовіправиламобілізації;збільшенняштрафівзапорушеннявійськовогооблікуімобілізації(покищоу1читанні);зміниуНП(С)БО6«Виправленняпомилокізміниуфінансовихзвітах»;оновленадеклараціязподаткунаприбутоктаіндексінфляціїзаберезень15.04.20245504«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза1-7квітняПриподаннієдиноїзвітностіслідвраховуватизмінидоПорядку;заІкварталподаємоЗвітзпраці№1-ПВзановоюформою;до15квітняслідсплатитиштрафизаневиконаннянормативуФондусоцзахистуосібзінвалідністю;запрацювалидвановімобілізаційнізакони08.04.20244149«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза25-31березняНовийрозмірмінзарплатитавсіхпов39;язанихпоказників;оновленняплану-графікаподатковихперевірокюросібна2024рік;черговізмінидодеклараціїзподаткунаприбуток;новідовідникиподатковихпільгтащездесятокзмініподій,якічекаютьнасуквітні01.04.20244178«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза18-24березняЗанедостовірніданіпробенефіціаріввЄДРнештрафуватимутьдо1вересня;з1квітнязбільшеноштрафизатрудовіпорушення;новийпорядоквидачідовідкипрочисельністьпрацюючихосібзінвалідністю;аекспорттоварівдо1000євробудезначноспрощено25.03.20244787«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза11-17березняНовамінзарплатаз1квітня–наслідкидлябізнесу;чипроводитиіндексаціюзарплатиуберезні;податковізміниз16березня;щопередбачаєзаконопроєктпроклуббілогобізнесу;зниженняобліковоїставкитаоновленняперелікуТОТітериторійбойовихдій18.03.20246081«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза4-10березняДляФОПівтаюросіб-«єдинників»плануютьобов’язковусплатуВЗ;Шмигальанонсувавновийпідхіддобронюванняпрацівників;оновленоформудеклараціїпродоходи,аДержстатоприлюднивіндексінфляціїзалютий.Проце(інетільки)миписалиминулоготижня11.03.20245989«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза26лютого-3березняСкасуванняштрафузапомилковусплатуподатківтаіншізмінидоПКУ;оновленняплану-графікаперевірокДПС;обліквиручкизадопомогоюРРОнаокремихсубрахунках;змінидопорядкувидачілистківнепрацездатності,атакожще14змінтаподійберезня04.03.20245474«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза19-25лютогоОновленийПорядокзаповненняєдиноїзвітностізПДФО,ВЗтаЄСВ;якоподатковуватинегрошовідоходиВЗ;порядокнаданнябезоплатиоплачуванихвідпусток;владарозмірковуєнадновимиподаткаминаармію;ауМінцифрінебачатьсенсуіснуванняподатковоїслужби26.02.20246993«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза12-18лютогоНаслідкипродовженнявоєнногостану;змінастроківзберіганнябухгалтерськихіфіндокументів;розширенняповноваженняТЦКтаоновленняперелікуТОТ.Аще-до10березняФондосібзінвалідністювизначитьсязкількістюштрафівзаневиконаннянормативу19.02.20245552«Дебет-Кредит»затиждень.Найкоротшібухгалтерськіновиниза5-11лютогоВоєннийстантазагальнумобілізаціюпродовженощена90днів;новіправиламобілізаціїприйнятоупершомучитанні;окремісубрахункидляоблікувиручкизадопомогоюРРО;аще-заякіавтослідсплачуватиподатоку2024роцітаіндексінфляціїзасічень12.02.20245675УсіновинизатемоюКалендарбухгалтераНайближчівебінариСпікер:ОльгаЦелуйкоПровіднийлектор,бухгалтер-експертз20річнимдосвідом24.07.2024ПодатковатабухгалтерськазвітністьзапівріччядляюросібтаФОПСпікер:ОльгаЦелуйкоНавебінарілекторрозглянеактуальніпитанняподанняДеклараціїзподаткунаприбутоктафінзвітностізапівріччя,Деклараціїзєдиногоподаткупідприємцямипризмінісистемиоподаткуваннявпродовжроку.ТакожбудутьрозглянутіпитанняреєстраціїтаанулюванняплатникомПДВ,особливостіпершоготаостанньогозвітуваннязПДВ,основизаповненнядеклараціїзПДВ,відповідальністьплатниківуразінедотриманняпроцедуриреєстрації/анулюванняреєстраціїплатникомПДВ.АкцентуємоувагунаосновнихпитанняхперевіркиплатниківподаткунаприбутокзбокуДПС,особливостяхвиправленняпомилокуподанихдеклараціяхтазастосуванняштрафнихсанкційвумовахдіївоєнногостану.Перейтидовебінару24.07.2024ПодатковатабухгалтерськазвітністьзапівріччядляюросібтаФОПСпікер:ОльгаЦелуйкоПерейтидовебінаруОстаннійденьподання28.06.2024Розрахунокчастиничистогоприбутку(доходу),дивідендівнадержавнучасткуза2023рікПерейтидовсіхОстаннійденьсплати28.06.2024ЄСВгірничимипідприємствамизатравень2024р.Частиначистогоприбутку(доходу),дивідендівнадержавнучасткуза2023рікАвансовийвнесокзподаткунаприбутокпідприємствзпунктівобмінуіноземнихвалютзачервень2024р.ПерейтидовсіхГоловнезатижденьвідредакції«Дебет-Кредит»КожногопонеділканаВашe-mailПеревірсвогоконтрагента:сервіснаданоOpenDataBotСемінаридлябухгалтерівОдноденнийпрактичнійкурспідвищеннякваліфікації«Військовийоблікнапідприємстві:сучасніправилаіпрактика-2024»Лектор:МойсеєнкоТ.25червня,вівторокРоялтітаПЗдляпідприємств.ІнтелектуальнаВласність(ІВ).ПодаткиприопераціяхзроялтітаПЗЛектор:КравчукАнна,ОстапчукВікторія,КияшкоОлена,ПроскураКатерина,ІвасютинЮлія26червня,середаБухгалтерськеліто-2024:звітуємосьбезпомилокЛектор:ВеличкоВ.В.28червня,пʼятницяГарячіпитаннязовнішньоекономічноїдіяльності-2024.Валютнерегулювання.ЗЕД-контрактиЛектор:ВеличкоВ.В.1липня,понеділокУсісемінариЗаразкоментуютьСлаваЯкщофірманездійснюєдіяльніть?Якавідповідальзанеподаннявідомостей?Увага!До20грудняслідподатидовійськкоматів(ТЦКСП)даніпроавтотранспортМієчкаЦікаво,азазловживанняправомякможнапокарати??Звільненнятаприйняттянапосадуводиндень–безвихідноїдопомоги!МаринаЯксписуватипальнеякщоавтонабензинітаелектро(електровбудоване)Обліксписанняпаливанапідприємстві:щоврахувати?Поставитизапитанняфахівцямредакції«Дебет-Кредит»Моєзапитання©2012-2024«Дебет-Кредит»Українськийфінансово-бухгалтерськийпортал.Cуб39;єктусферіонлайн-медіа;ідентифікатормедіа-RВикористанняпублікаційможливелишезаписьмовоюзгодоюредакції«Дебет-Кредит»ВсірозділиГоловнаДт-КтНовиниДокументиБланкиКонсультаціїСервісиВебінариСемінариЖурналиМійкабінетВсітегиВсірубрикиДебет-КредитСвіжийномерПередплатаПуш-повідомленняПроредакціюРекламанасайтіЩотижневарозсилкаГоловнезатижденьвідредакції«Дебет-Кредит»КожногопонеділканаВашe-mail

साइट:«Дебет-Кредит»रिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट