Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.ua

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.ua
  • वेबसाइट का पता:www.learning.ua
  • सर्वर आईपी:172.67.194.56
  • स्थल का वर्णन:Онлайн тести, інтерактивні завдання на найбільшому порталі інтерактивної дошкільної та шкільної електронної освіти з математики, української мови та читання

डोमेन नाम:www.learning.uaमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.learning.uaबहे

106

डोमेन नाम:www.learning.uaअच्छा या बुरा

तैरता और डूबता हुआ। बुराई की शुरुआत और अच्छे भाग्य का अंत

वेबसाइट:Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaतौल

4

वेबसाइट:Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaIP

172.67.194.56

वेबसाइट:Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaसामग्री

Онлайнтести,завданнязінтерактивногонавчаннядляучнів,батьків,вчителів-сайтшкільноїтадошкільноїосвітиLearning.ua (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});vОнлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaarf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-5HT2895');(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});СтандартиУвійтиРеєстраціяМатематикаУкраїнськаАнглійськаЗНОЧитанняОлімпіадиІншеЧитанняУкраїнськамова—теоріяОлімпіадаАнглійськамоваКурсиЗНОТестиЗНОБлогНайбільшаосвітняонлайн-платформаІнтерактивнізавдання,цікавізадачі,ігри,нагородитасертифікатидлямалюківішколярів.НавчаннязаміжнароднимитаукраїнськимистандартамиПрограмитазавданнярозробленізгіднозміжнароднимистандартамиCommonCoreтановимиДержавнимистандартамиМОНУкраїнидляпоглибленоговивченняпредметів.МатематиканапрактиціДезастосуватизнаннязматематики?Великакількістьпрактичнихзавданьсформуютьудитининавички,безякихнеобійтисьуреальномужитті.Онлайн-платформаформуваннянавичоктаудосконаленнятехнікичитанняЗахопливісюжети,інтерактивнаподачатазавдання,щоутримуютьувагуйзацікавленість.Тепер,зLearning.ua,дітивміютьілюблятьсамостійночитати!МовналініяМинуличасидиктантівтануднихвправ.УкраїнськамоваоживаєразомзLearning.ua!МотивуйтаконтролюйЗв'язокміжвчителямитаучнями,батькамитадітьмистаєпростим,якніколи!Перевіряйтедомашнізавданнятаслідкуйтеонлайнзапрогресомвашихдітей.МатематикаУкраїнськаАнглійськаЗНОНасвже174071зареєстрованихучасників.ОбратирівеньПриготуйся,починаємогру!Попередунатебечекаютьматематичнілабіринтитаприхованіскарби.Малюки3-4рокиІнтерактивніігри,загадкитазавданнядлярозвиткуголовнихнавиківтавмінь,щодопоможутьдитинізробитипершікрокиудорослежиття.Математиказавдань—81Українськамовазавдань—103Читаннякнижок—49Українськамова—теоріяматеріалів—43Дошкільнята4-6роківГотуємосядошколиразом!Цікавіуроки,якскавіігритаулюбленіперсонажі—навчанняможебутицікавим!Математиказавдань—188Українськамовазавдань—191Читаннякнижок—49Українськамова—теоріяматеріалів—45Першийклас6-7роківСупровідтадопомогапершокласникамзматематикоютарідноюмовою.Яскравітренажери,зякиминавчаннястанецікавішимзашкільніперерви!Математиказавдань—215Українськамовазавдань—176Українськамова—теоріяматеріалів—48Олімпіадазматематики—Всеукраїнськаонлайн-олімпіадазматематикидляучнів1класуДругийклас7-8роківНавітьнайскладнішітемидругогокласуздаютьсялегкимичерезпризмуігровихтренажерів.Більшежодних«домашок»,алишецікаветаякісненавчання!Математиказавдань—255Українськамовазавдань—188Українськамова—теоріяматеріалів—51Олімпіадазматематики—Всеукраїнськаонлайн-олімпіадазматематикидляучнів2класуТретійклас8-9роківЗакріплюємознаннязматематикитаукраїнськоїмовиразомізулюбленимиперсонажами,якравимиурокамитакреативнимизавданнями.Навчаннябільшенеможебутинудним!Математиказавдань—292Українськамовазавдань—255Українськамова—теоріяматеріалів—51Олімпіадазматематики—Всеукраїнськаонлайн-олімпіадазматематикидляучнів3класуЧетвертийклас9-10роківГотуємосьдосередньоїшколипросто:цейрівеньдопоможерозібратисьізскладнимизадачами,вправамитаправиламинетількивзошитах,алеіужитті!Математиказавдань—262Українськамовазавдань—265Українськамова—теоріяматеріалів—49Олімпіадазматематики—Всеукраїнськаонлайн-олімпіадазматематикидляучнів4класуП039ятийклас10-11роківУсереднюшколуізвпевненістю!Завдання,щодопоможутьрозібратисьнавітьізнайскладнішимитемамитазначнорозвинутилогічнетаабстрактнемислення.Математиказавдань—307Українськамовазавдань—266Олімпіадазматематики—Всеукраїнськаонлайн-олімпіадазматематикидляучнів5класуШостийклас11-12років6клас—особливоважливийетапвжиттіучня.Нашкурсвправдоводить,щонавчання—ценепростоурок/перерва,ацікавийсвітзнаньтаперемог!Математиказавдань—332Українськамовазавдань—294Сьомийклас12-13роківКурсвправдля7класудоводять,щонавітьскладнітемиможнаопановуватизадопомогоюцікавихігорікреативнихзавданьвбудь-якийзручнийчас.Навчаймосяразом!Математиказавдань—334Українськамовазавдань—275Восьмийклас13-14роківСкладністьтему8класізначнозросла.Алеразомізулюбленимигероямитаінтерактивнимизавданнямимиуспішноподолаємоцейрікразом!Навчанняможебутицікавим.Математиказавдань—338Українськамовазавдань—297Дев039ятийклас14-15роківСкладністьтему9класізначнозросла.Алеразомізулюбленимигероямитаінтерактивнимизавданнямимиуспішноподолаємоцейрікразом!Навчанняможебутицікавим.Математиказавдань—300Українськамовазавдань—264Десятийклас15-16роківСкладністьтему10класізначнозросла.Алеразомізулюбленимигероямитаінтерактивнимизавданнямимиуспішноподолаємоцейрікразом!Навчанняможебутицікавим.Математиказавдань—309Українськамовазавдань—259Одинадцятийклас16-17роківСкладністьтемв11класізначнозросла.Алеразомізулюбленимигероямитаінтерактивнимизавданнямимиуспішноподолаємоцейрікразом!Навчанняможебутицікавим.Математиказавдань—321Українськамовазавдань—121Дванадцятийклас17-18роківМатематикаврозробціКурсиіноземнихмовВідтеперВиможетевивчатианглійськумовуразомзlearning.ua!Англійськамова140ТестиЗНОонлайнТестиЗНОзМатематики40ТестиЗНОзУкраїнськоїмовиталітератури46ТестиЗНОзІсторіїУкраїни37ТестиЗНОзБіології34ТестиЗНОзГеографії33ТестиЗНОзХімії37ТестиЗНОзФізики34ТестиЗНОзАнглійськоїмови30ТестиЗНОзНімецькоїмови23ТестиЗНОзФранцузькоїмови23ТестиЗНОзІспанськоїмови26КурсиЗНОонлайнКурсиЗНОзМатематики202КурсиЗНОзУкраїнськоїмовиталітератури246КурсиЗНОзІсторіїУкраїни214КурсиЗНОзБіології201КурсиЗНОзГеографії209КурсиЗНОзХімії201КурсиЗНОзФізики200 СкороТеоріязукраїнськоїмови ПриєднатисяНашіперевагиНаLearning.uaнавчаннястаєцікавоюгрою!Цегразаправиламиосвітніхстандартів.Гразсерйознимирезультатами,якіможнаперевіритиНагородиЗдобуватиновізнаннялегше,якщонавчанняподаєтьсяякгра.Кожнавправасайтуявляєсобоюрівеньцієїгри,долаючиякийдитинаотримуєвинагороди-цікавіміні-ігри,якідаютьзмогувідволіктисьівідпочити.ДетальнішеСтандартиосвітиЩобдосягтиефективностіувикладенніматеріалу,миврахувалидійсністандартиМіністерстваосвітиінаукиУкраїнитаміжнародністандартиCommonCore,якібулиуспішновпровадженіуСША.ДетальнішеАналітикаМистворилимеханізм,якийвідображаєдосягненняучня,темпитаслабкімісця.МетасторінкиАналітика–показатидитинінеоцінки,адані,якіоб'єктивнопоказуютьрезультати,такудиіякпотрібнорухатисьдалі.Детальніше Новiпублiкацii 458 Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.ua 0 2 Корисніматеріали 5/5 відМариниКорольчук 12Лютого2024 8мультфільмів,уякихєдракони,длясімейногоперегляду Дитячийта сімейнийпсихологСвітланаРойзу своємублозіпропонуєсписокз 8 мультфільмівпродраконівдля... 538 0 3 Освітадітей 5/5 відМариниКорольчук 12Січня2024 ЯксвяткуютьРіздвоукраїнахЄвропи? Сьогодні жми розпочинаємоциклстатейпроріздвянітрадиціїрізнихкраїнсвіту.У цьомуматеріалірозповідаємо... 674 0 5 Корисніматеріали 5/5 відМариниКорольчук 02Січня2024 КалендарніреформитаРіздво:відповідаємонаактуальні... З 1вересня2023рокуПравославнацеркваУкраїнивідмовиласявідюліанськогокалендаря,тожцьогорічРіздво... Всіпублікації ВідгукиМеніНУДУЖЕСПОДОБОЛОСЯЯЯЯЯ♡♡♡♡♡ЛУДЕКРУТОІЦІКАВОДЯКУЮЩАЦЕЙПРОЕКТЛЮДЯМ!ОленаДанілова|УченьУкраїнаменідууууууууужеееееееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!поооооооооооооооодооооооооооообається!!!Злата|УченьУкраїнаМеніцейсайтдуже-дужесподобався♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ValeryMorgunova|УченьУкраїнаУкраїнаЧудовапрограма,математиканайкраща!Дякуюзаможливістьнавчатися.АрсенГвоздик|УченьБуськУкраїнаЧудовапрограма,математиканайкраща!Дякуюзаможливістьнавчатися.ДанилкоДворецький|УченьТетіївУкраїнаКруто!АндрейБратищенко|УченьУкраїнавітаюменіцяпрограмадужеподобаєтьсяалезматематикидляменескладнаіукраїньскамовануіанглійскамовановсеодноцяпрограмаменіподобаєтьсяЯрославаЄвтушенко|УченьУкраїнаДужехорошийсайт!!!Всімрекомендую,особливоматематику!!!Завданняцікаві,вседужекласне!!!РЕКОМЕНДУЮУСІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SuperOlia|УченьЛьвівУкраїнаЧудовийсайт!Середдесятківсхожихобраласамецейаджеціна,якістьматеріалів,візуалізаціяталогікавикладеннявиявиласянайоптимальнішоюсередусіх.РекомендуюМамаЛяля|БатькоДніпроУкраїнакласнийсайтдлязавданнь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!АрсенійДрагнев|УченьВінницяУкраїнаВсівідгуки$(function(){/*categoriesarrowclickandhover*/$('.some-arrow').click(function(){$(this).parents('.category').toggleClass('active');}).hover(function(){$(this).prev().find('.yo').addClass('active');},function(){$(this).prev().find('.yo').removeClass('active');});/*slider*/$('#j-slider').slick({lazyLoad:'progressive',slidesToShow:1,arrows:false,dots:true,infinite:true,touchThreshold:4,autoplay:true,autoplaySpeed:6500,pauseOnFocus:false,adaptiveHeight:true});/*comments*/var$comments_w=$('#j-comments');if((window.innerWidth>1400&&$comments_w.find('.comment').length>5)||(window.innerWidth3)){$comments_w.removeClОнлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaass('no-slider');$comments_w.slick({centerMode:true,slidesToShow:5,arrows:false,dots:false,infinite:true,focusOnSelect:true,touchThreshold:20,swipeToSlide:true,responsive:[{breakpoint:1400,settings:{slidesToShow:3}},{breakpoint:768,settings:{slidesToShow:3}},{breakpoint:500,settings:{slidesToShow:1}}]});}});©2016-24ТОВ«КідУнівер».Всіправазахищені.Відповідейнапитання40683956МипропонуємоОсвітнімзакладамУчнямМатематикаУкраїнськамоваЧитанняОлімпіадиАнглійськамоваЗНОАналітикаНагородиСтандартиКартасайтуПронасПропроектВартістьдоступуНашакомандаПрес-центрБлогВідгукиУмовикористуванняКонфіденційністьДопомогаКонтактиЗастосункиДрузі↑functionchangeLocalization(o){var$form=$('#j-localization-form');if($(o.options[o.selectedIndex]).attr('class')=='ru'){ $form[0].action=window.location.toString().replace(/\/$/,'')+'/ru/';$form.find('input[type="hidden"]').val(3);}else{ $form[0].action=window.location.toString().replace(/ru\/$/,'');$form.find('input[type="hidden"]').val(1);}$form.submit();}{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","url":"learning.ua/","logo":"learning.ua/templates/default/img/logo.png"}

साइट:Онлайн тести, завдання з інтерактивного навчання для учнів, батьків, вчителів - сайт шкільної та дошкільної освіти Learning.uaरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट