Bosh sahifa

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Bosh sahifa
  • वेबसाइट का पता:www.hozir.org
  • सर्वर आईपी:5.9.63.147
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.hozir.orgमूल्यांकन

के बारे में 300000~5000000

डोमेन नाम:www.hozir.orgबहे

262

डोमेन नाम:www.hozir.orgअच्छा या बुरा

भविष्य उज्जवल है। थोड़ी सी आशा भयंकर

वेबसाइट:Bosh sahifaतौल

4

वेबसाइट:Bosh sahifaIP

5.9.63.147

वेबसाइट:Bosh sahifaसामग्री

Boshsahifa.fs18{font-size:18px;}.fs20{font-size:20px;}h1{font-size:20px;margin:0px;}h2{font-size:18px;margin:0px;}.cata{font-size:18px;}.catb{color:#00F;margin-left:16px;font-size:14px;}img{ max-width:600px;}body{background:#e4f5fc;/*Oldbrowsers*/background:-moz-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*FF3.6+*/background:-webkit-gradient(linear,lefttop,leftbottom,color-stop(0%,#e4f5fc),color-stop(50%,#bfe8f9),color-stop(51%,#9fd8ef),color-stop(100%,#2ab0ed));/*Chrome,Safari4+*/background:-webkit-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*Chrome10+,Safari5.1+*/background:-o-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*Opera11.10+*/background:-ms-linear-gradient(top,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*IE10+*/background:linear-gradient(tobottom,#e4f5fc0%,#bfe8f950%,#9fd8ef51%,#2ab0ed100%);/*W3C*/filter:progid:DXImeTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#e4f5fc',endColorstr='#2ab0ed',GradientType=0);/*IE6-9*/}.td9{padding:15px;border:1pxsolid#000;}.tabl1{overflow:hidden;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;width:100%;font-size:16px;}.tabl2{border:1pxsolid#000;margin:5px;padding:5px;width:90%;}.tabl3{border-collapse:collapse;table-layout:fixed;border:#0301pxsolid;}.ap{position:absolute;width:32px;height:32px;margin-top:0px;background:url(/i/share.png)no-repeat;overflow:hidden;}.g2{margin-left:32px;background-position:-32px0px;}.ya{margBosh sahifain-left:64px;background-position:-64px0px;}.ma{margin-left:96px;background-position:-96px0px;}.vk{margin-left:128px;background-position:-128px0px;}.od{margin-left:160px;background-position:-160px0px;}.fb{margin-left:192px;background-position:-192px0px;}.tw{margin-left:224px;background-position:-224px0px;}.udal:hover{opacity:1;cursor:pointer;}.udal{opacity:0.8;background:url(/i/udal.png)no-repeat;overflow:hidden;}.kick{position:absolute;width:14px;height:14px;margin-top:4px;background-position:-75px0px;}.mt2{overflow:hidden;border-collapse:collapse;table-layout:fixed;}.smal{font-size:12px;color:#333;}.smal2{font-size:11px;color:#132;}.wnt{font-size:14px;color:#334;padding-left:10px;margin-top:7px;}a{text-decoration:none;}a:hover{text-decoration:underline;}.tbs{font-size:14px;margin:9px0px0px15px;}.tbstr{height:24px;vertical-align:top;}.list5{border:1pxsolid#00C;margin:10px;padding:5px;width:97%;}.list5td{padding-bottom:16px;padding-top:2px;}.td8{border-bottom:1pxsolid#000;}.h2cl{font-size:19px;color:#333;}.knopka{width:160px;padding:5px;margin:0px0px5px20px;text-align:center;}.but3{font-size:18px;border:1pxsolid#565;width:160px;padding:5px;margin:0px0px5px-5px;text-align:center;}  Boshsahifa+,+2047docxAbdihakimovFarruxShaobiddino\'g\'li154kb.docxmusiqatexnologiyalarinorova50kb.docxO’zbekistonrespublikasioliyvao’rta-maxsus487kb.pdf4609(1)635kb.docxMabodoQuyoshsistemalardisayyoralardanbirortasigatushibqolsakuyerdaqanchayashashimizmumkBosh sahifain13kb.pdfJ.Mahmudov-Hisoblashusullari-20112378kb.docx11-sinfAlgebra(4-chorak)namuna627kb.docUmumiytest2003kb.docDelphidabazabilanishlash1039kb.docx (3)kb.NoiydlatkonchilikinstitutikonchilikfakultetiOchiqkonishlariningo’zigaxosxususiyatishundakiuelektrta’minotigabirqatortalablarqo’yadi:ularxfsilikqoidalari,birfazaliqisqatutashuvdanyergahimoya,personalhimoyasibilanbog’liq0,69Mb.8o'qibPedogikvakasbiyqaytatayyorlashmarkaziIxtisoslashtirilganta’limmuassasasio’qituvchisivatarbiyachisi23,07Kb.4o'qibUnitTrelandtransportsayohatvatransport#Topicvocabulary59,04Kb.1o'qibKremniyasoslienergiyamanbalariKalitso’zlar:muqobilenergiya,quyoshenergiyasi,quyoshbatareyalari,fotoelement,kremniy330,18Kb.2o'qibMzu:O’smalargaqarshivositalarOddiyodamuchunbudardo’limhukmibilanbarobar.Lekinaslidasaratonkasalligiturlarijudahamxilma-xilbo’ladi.Uningbaziturlariosonlikdaaniqlanadivasamaralidolanadi75,5Kb.1o'qibМаълумотномаабдукодировАкмалжонАсилбекуғли285,34Kb.1o'qibMzu:kontaktlipayvandlashqurilmalariChoklipayvandlash.Kontaktlipayvandlashqurilmalariningelektrta’minotjixozlari74,48Kb.1o'qibFarg’onadlatuniversitetitabiiyfanlarfakultetikimyoyo’nalishiShusabablihamfizikkimyofansifatidaeritmalarnazariyalariniyaratishnatijasidavujudgakelgan.Shungaqaramasdan,eritmalarnazariyasihozirgikungakelibhammukammalemas.Buningsababioddiyko‘ringanushbusistemalarningjuda0,71Mb.5o'qib1.Ushbusonningraqamlariyig’indisinitopingQandaydirsonni995gabo’lganda,qoldiq1994gatengbo’lsa,shusonnigabo’lgandiqoldiqnitoping37,93Kb.1o'qibIshvaquvvatBiroryo’ldabajarilganishvashuyo’lningbarchakichikqismlaridabajarilganelеmеntlarishlaryiqindisigatеng,yaniishadditivkattalik.Shuninguchunjisimnibirnuqtadanikkinchinuqtako’chirishdaba­jarilganishningto’lamiqdoriquyidicha43,31Kb.1o'qibMzu:pedogiktaxlilutkazishuslublarimundareja:KirishIbobpedogiktahlilo‘tkazishuslubiyatiXronometrajolibborishuslubiyati57,93KbBosh sahifa.8o'qibBlokcheyntexnologiyalari,uningyaratilishivaishlatilishiTadbirkorlarblokcheynvositasidako`pmablsarfqilmasdanturib,kammiqdordimijozlarbilanhamstartap(yangiloyiha)larniqo`rqmasdanboshlashlarimumkin21,05Kb.2o'qibОбзорпроцессораIntelCorei9IntelCorei9:Тестируемневероятные18-ядерныйCorei9-7980Xи16-ядерныйCorei9-7960XРеферат0,57Mb.2o'qibEvropaishlabchiqarishdastandartlashbirinchimartaxvi-asro’rtalaridapushkalaruchunsnaryadlartayyorlashdaqo’llanilgan.XVIII-asrdastandartlashkemalarqurishda,qishloqxo’jaligida,ishlabchiqarishdaXix-asrboshlaridatemiryo’lningochilishistandartlashningrivojlanishigayangiimpulsbo’libxizmatqildi.Bundavonlarningrangi,balandligi,g’ildiraklarningdiametrivaboshqaelementlarstandartlashtirilganedi2,72Mb.3o'qibO`zbеkistоnrеspublikаsiоliyvаo`rtаmахsustа‘limvаzirligiTехnоlоgikjаrаyonlаrvаishlаbchiqаrishniаvtоmаtlаshtirishvаbоshqаrish(kimyo,nеft-kimyovаоziqоvqаtsаnоаti)yo`nalishi282,79Kb.9o'qib Boshsahifadlatuniversitetita’limvazirligiaxborottexnologiyalarimaxsusta’limzbekistonrespublikasiguruhtalabasiO’zbekistonrespublikasinomiditoshkento’rtamaxsusdlatpedogikatoshkentaxborottexnologiyalariuniversitetixorazmiynomidirivojlantirishvazirligiЎзбекистонреспубликасиpedogikainstitutihaqidatushunchaтаълимвазирлигиtashkiletishO'zbekistonrespublikasiмахсустаълимtoshkentdlatvazirligimuhammadkommunikatsiyalarinirivojlantirishrespublikasiaxborotsaqlashvazirligivazirligitoshkentbilanishlashToshkentdlatfanidantayyorlanuzbekistancoronirussog'liqnisaqlashrespublikasisog'liqnivazirligikoroniruskoroniruscovidcoroniruscovidrisidasertifikatqarshiemlanganlikvaccinationcertificatecovidvaccinationsertifikatministryIshdanmaqsado’rtata’limfanidanmustaqilmatematikafakultetihaqidaumumiyfanlarfakultetipedogikauniversitetimoliyainstitutiishlabchiqarishfaniningpredmeti

साइट:Bosh sahifaरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट