समूह

  • 2022-01-07संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
समूह
  • वेबसाइट का पता:www.hanze.nl
  • सर्वर आईपी:162.159.140.9
  • स्थल का वर्णन:डी हान्जेहोग्सुल ग्रोनिंगेन बीड हॉगर onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

डोमेन नाम:www.hanze.nlमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.hanze.nlबहे

243

डोमेन नाम:www.hanze.nlअच्छा या बुरा

वास्तव में ठोस। लोकप्रिय होना चाहिए

वेबसाइट:समूहतौल

2

वेबसाइट:समूहIP

162.159.140.9

वेबसाइट:समूहसामग्री

////HanzehogeschoolGroningसमूहen|HanzeNaarhoofdinhoudNaarfooterZoekveldNLENDEZoekenopenenLinknaarmijnhanzeMenuZoekensluitenNigatieHanze.nlVorigeGeselecteerdMenusluitenStuderenOpleidingenJouwstudiekeuzeOpendenStuderenaandeHanzeStudereninGroningenStudentondersteuningAanmeldenentoelatingContactenlocatiesOnderzoekenOnderzoekbijdeHanzeOnzeonderzoeksthema39;sOnzeprojectenContactenfaciliteitenSamenwerkenProfessionalsopleidenSte-&afstudeerplekkenaanbiedenSamenwerkenaaninnovatieStudentenenonderzoekAlumniContactOverHanzeOverdeHanzeOnzeorganisatieWerkenbijFaciliteitenenvoorzieningenContactenlocatiesNaarMijnHanzeNLENDEHanzehogeschoolGroningenAlledomeinenStuderenOnderzoekenSamenwerkenAlleinteressesAardeenMilieuCultuurenKunstEconomieenBedrijfExactenInformaticaGedrenMaatschappijOnderwijsenOpvoedingRechtenBestuurSportenGezondheidTaalenCommunicatieTechniekToonmeerfiltersToonmeerfiltersKomjijnaardeOpenDMasters?14maart2024Maakkennismetonzemasters!EvenementIkwildirectnaarAlleopleidingenHetvolledigestudieaanbodvanAtotZAlleprojectenOplossingeneninnovatiesmetimpactopdemaatschappijSamenwerkenmetdeHanzeDeHanzewerktintensiefsamenmetbedrijvenenorganisatiesNieuwsBekijkmeerSlaoverNieuws20feb.TopsportstudenteninhetzonnetjegezetdoorgemeenteGroningenTopsportSportenGezondheidNieuws16feb.StudentenMedialismduikenindewereldvantbsGedrenMaatschappijNieuws13feb.Stoer:afstuderenophiphopenChopinDocentMuziek(voltijd)CultuurenKunstGedrenMaatschappijNieuws07feb.Denoodzaakvangroenechemie:39;Wijwíllennietalleenveranderen,hetmóet39;ToepasbaretechnologieKenniscentrumBiobasedEconomyLectoraatBiorefineryNieuws01feb.Lessenuitdepandemie:FitblijvenisnetzobelangrijkalsinjeelleboogniezenCentreofExpertiseHealthyeingLectoraatHealthyeing,AlliedHealthCareandNursingLectoraatVerpleegkundigedinostiekNieuws18jan.Oud-HanzestudentZOZYopEurosonicNoorderslCultuurenKunstAlumniNieuws10jan.MelissaWijfjewilin2026opdeOlympischewandvanhetACLOSportcentrumTopsportSportenGezondheidAlumniNieuws09jan.ChrisAttaiverkozentotHanzeDocentvanhetJaarSportenGezondheidNieuws21dec.ZernikeCampuskrijgtmultifunctioneelsportcentrumSportenGezondheidNieuws21dec.KerstkaartjeszorgenvoorblijegezichteninGroningseverzorgingshuizenGedrenMaatschappijNieuws15dec.KatieCeekayenLiviaRibichiniwinnaarsnieuweGroningerBeeldendeKunststipendia 2023AcademieMinervaNieuws13dec.HistorischemedaillevooratleteenHanze-studenteJetskevanKampenSportenGezondheidTopsportNieuws11dec.Eerstehbo-masterovergezondeenduurzamevoedingstartinfebruariOnderwijsenOpvoedingNieuws05dec.BacteriënalssoldateninhetgevechttegenmicroplasticsKenniscentrumBiobasedEconomyLectoraatBiorefineryDuurzamesamenlevingNieuws29nov.Kindermishandeling:hetverhaalvanEefje,Evie,EefGedrenMaatschappijOnderwijsenOpvoedingCentreofExpertiseHealthyeingNieuws23nov.‘Meteenminibiebdeeljemeerdanalleenboeken’Kunst&cultuurCultuurenKunstKenniscentrumKunst&SamenlevingNieuws13nov.Kaneenvirtuelecoachemotie-etसमूहershelpentegenobesitas?SportenGezondheidPassendezorgMarianvanOsCentreofExpertiseOndernemenNieuws10nov.AantalHanzestudentenbijtechniekenmasteropleidingenstijgtOnderwijsenOpvoedingNieuws07nov.ScheepsornamentBarryblijktkwetsbaarindeCT-scannervandeHanzeTechniekMedischBeeldvormendeenRadiotherapeutischeTechnieken(voltijd)Nieuws31okt.NavijfdenenéénuurfinishtTopDutchSolarRacingalszesdeinAdelaideTechniekAardeenMilieuNieuws12okt.ResultatenKeuzegids:AandachtvoorstudenttevredenheidNieuws11okt.‘Erkomteenbewegingopgangdatgreenwashingaangepaktmoetworden’Ondernemen&leiderschapDuurzamesamenlevingGedrenMaatschappijNieuws11okt.MinorLeefstijlcoachingontvangtaccreditatievanberoepsverenigingSportenGezondheidVoedingenDiëtetiek(voltijd)Nieuws10okt.‘HartstikketofommijnontwerpvandeKlimaatboomgerealiseerdtezienworden’Gezondeleefstijl&leefomgevingAardeenMilieuKenniscentrumNoorderRuimteNieuws05okt.MasterstudentPaintingBobbiEsserswintKoninklijkePrijsvoorVrijeSchilderkunst2023AcademieMinervaCultuurenKunstMasterFineArtandDesign-Painting(voltijd)OpleidingenBekijkmeerSlaoverPost-hbo/cursusDeeltijdPost-hbo/cursusDeeltijdAanbodpost-hboopleidingenencursussenTaalenCommunicatieEconomieenBedrijfSportenGezondheidBachelorVoltijdBachelorVoltijdAcademischeOpleidingLeraarBasisonderwijs(AOLB)OnderwijsenOpvoedingGedrenMaatschappijBachelorVoltijdBachelorVoltijdAccountancyEconomieenBedrijfMasterDuaalMasterDuaalAdvancedNursingPractiसमूहceSportenGezondheidGedrenMaatschappijMasterDeeltijdMasterDeeltijdArchitectuurTechniekCultuurenKunstBachelorVoltijdBachelorVoltijdAutonomeBeeldendeKunstCultuurenKunstAcademieMinervaAssociatedegreeDeeltijdAssociatedegreeDeeltijdBedrijfskundeEconomieenBedrijfBachelorDeeltijdBachelorDeeltijdBedrijfskundeEconomieenBedrijfBachelorVoltijdBachelorVoltijdBedrijfskundein3jaarEconomieenBedrijfBedrijfskunde(driejarigvoltijd)BachelorVoltijdBachelorVoltijdBedrijfskundein4jaarEconomieenBedrijfBedrijfskunde(vierjarigvoltijd)BachelorVoltijdBachelorVoltijdBio-informaticaExactenInformaticaSportenGezondheidBachelorVoltijdBachelorVoltijdBiologieenMedischLaboratoriumonderzoek-BiologischeenMedischeResearchAardeenMilieuSportenGezondheidTechniekBachelorVoltijdBachelorVoltijdBiologieenMedischLaboratoriumonderzoek-MedischeDinostiekAardeenMilieuSportenGezondheidTechniekBachelorVoltijdBachelorVoltijdBuiltEnvironmentTechniekAardeenMilieuGedrenMaatschappijBachelorVoltijdBachelorVoltijdChemieExactenInformaticaTechniekBachelorVoltijdBachelorVoltijdChemischeTechnologieExactenInformaticaTechniekBachelorVoltijdBachelorVoltijdCommerciëleEconomieEconomieenBedrijfBachelorVoltijdBachelorVoltijdCommerciëleEconomie-JohanCruyffAcademyEconomieenBedrijfBachelorDeeltijdBachelorDeeltijdCommerciëleEconomieDeeltijdEconomieenBedrijfBachelorDuaalBachelorDuaalCommerciëleEconomieWerken&LerenEconomieenBedrijfBachelorVoltijdBachelorVoltijdCommunicatieTaalenCommunicatieEconomieenBedrijfBachelorVoltijdBachelorVoltijdCommunication&MultimediaDesignTaalenCommunicatieTechniekCommunication&MultimediaDesign(voltijd)BachelorVoltijdBachelorVoltijdCompositie&MuziekproductieCultuurenKunstPrinsClausConservatoriumBachelorVoltijdBachelorVoltijdDans(Amsterdam)CultuurenKunstAssociatedegreeVoltijdAssociatedegreeVoltijdDans(Amsterdam)CultuurenKunstEvenementenVoortoekomstigstudenten,ouders,samenwerkingspartners,beleidsbepalersenprofessionalsdieeencarrièreswitchwillenmaken,organiseertdeHanzehogeschooldenodigeevenementen.OntdekdeevenementendiedeHanzezelforganiseertofwaarweinhoudelijkbijbetrokkenzijn!SlaoverEvenementCongresPoint-of-CareTechnologies(POCT24)12mrt.EvenementOpenDMasters14mrt.EvenementOnlineOpenD22mrt.EvenementOnlinevoorlichting"Vanmbonaarhbo"03apr.EvenementNewEnergyForum2024-BreakingBarriers20jun.ProjectenBekijkmeerSlaoverOnderwijsproject39;Alsbeleidsmedewerkerkanikverschilmaken,opeenanderemanierdanvoordeklas39;39;Mijnmoederiswerkzaaminhetspeciaalonderwijs.39;Onderwijsproject39;Crimineleactiviteitenvanmedestudentenopgespoordenopgelost39;JekijktwelkeactiviteiteniemandopdelaptopheeftuitgevoerdOnderwijsproject39;Doordekwaliteitvanzorgteverbeteren,verbeterjedekwaliteitvanlevenvanmensenmeteenbeperking39;Onderwijsproject39;DooronzegegevenskaneenAI-modelproblemenmetsensorenvoorspellen39;Onderwijsproject39;Erhoeftmaaréénkindtussentezittendatgeholpenis,danishetalgeslad39;Onderwijsproject39;Mijnscriptieisvoorgelegdaandeminister39;OnderzoeksprojectCreatiefMislukkenHetervarenvanruimteomfoutentemakenisbelangrijkvoordecreativiteitsontwikkelingvanbasisschoolleerlingenOnderzoeksprojectGroenblauweoplossingen:kansenenrisico39;sGroenblauweoplossingen:kansenenrisico39;sOnderzoeksprojectKOPPeling:hulpuiteigenkringOnderzoeksprojectNoord-NederlandverdientCirculairOnderwijsproject‘Alledanserswarengelijkwaardig’InclusiedansprojectMOVEME!VerhalenSlaoverStudentaanhetwoord39;Deenekeerslajedeplankhelemaalraakendeanderekeerhelemaalmis.Dathoortbijondernemerschap39;Tentamensopeenandermomentdoenalsditbeteruitkomtmeteengeplandevolleybalwedstrijd.Studentaanhetwoord39;Degastcollegesgeveneengoedbeeldvanhoemijnbaanerstraksuitkanzien39;IkkomoorspronkelijkuitSyriëenwoonnualweer6jaarinNederland.MomenteelzitikinmijnafstudeerjaarvandeopleidingHBO-ICT–BusinessIT&Manement.Onderzoekeraanhetwoord39;Dewerkelijkheidiscomplexerdanjeeigenlijkkuntvangen39;Studentaanhetwoord39;Ikprobeerdeeersthethartvanhetverhaaltevinden39;Studentaanhetwoord39;Ikvindhetfijndatertijdensdeopleidingruimteisominteressesenkwaliteitenverderteontwikkelen39;Uiteigeninteressebenikwatmeerdetechnischekantingedokenmetcodetalenendesignprogramma39;szoalsFigmaenAxure.Studentaanhetwoord39;Watmijaantrektaanhetberoepisdatgeendhetzelfdeis39;OnderzoekeraanhetwoordLectorNickDegens:“Hogescholenenlectorenmoeteneigenaarschaptonenvoormaatschappelijkekwesties”OnderzoekeraanhetwoordTweelectoren,éénmissie:samenwerkenvooreenduurzamesamenlevingAlumnusaanhetwoord‘Energiearmoedeiscomplexvoorgemeenten’Studentaanhetwoord‘Ikhadmeingeschrevenvoorfysiotherapiemaarwerdverliefdopergotherapie’Studentaanhetwoord‘Ikhebvanvrijwilligersalgehoorddatzedewerkinstructieheelhandigvinden39;Studentaanhetwoord‘Ikvinddecombinatievaninformaticaenbiologieheelinteressant’Studentaanhetwoord‘Jewordtaangemoedigdomjouwspecialismeteontdekken’Studentaanhetwoord‘Namijnstudiehoopikfulltimeinhetvoetbaltekunnenwerken’Jordihoudtvandecombinatietussensportenenlesgeven.NaarbovenFooterHomepeNLENDEStuderenOpleidingenJouwstudiekeuzeOpenden&voorlichtingAanmelden&toelatingOnderzoekenOnderzoeksthema39;sKenniscentraLectoratenProjectenSamenwerkenProfessionalsopleidenSte-enafstudeeropdrachtenSamenwerkenaaninnovatiesInnovatiewerkplaatsenOverHanzeBestuurenorganisatieWerkenbijNieuwsContactenlocatiesshareyourtalent.movetheworldPrivacyCookiesVoorwaardenInstramTwitterFacebookLinkedinYoutubeCookieinstellingenHanzehogeschoolGroningengebruiktcookiesomdewebsiteoptimaaltelatenfunctioneren,sommigewordengeplaatstvoordienstenvanderden.Meerweten?Leesonscookiebeleidopcookieverklaring.WijzigenAkkoordCookieinstellingenSluitmenuAnnulerenHanzehogeschoolGroningengebruiktcookiesomdewebsiteoptimaaltelatenfunctioneren,sommigewordengeplaatstvoordienstenvanderden.Meerweten?Leesonscookiebeleidopcookieverklaring.NoodzakelijkErwordenalleencookiesgeladendienoodzakelijkzijnvoordebasiswerkingvandewebsite.Voorwebsiteanalysewordtalleengebruikgemaaktvananoniemebasisinformatie.Erwordengeenpersoonsgegevensopgeslen.FunctioneelOmextrafunctiestekunnengebruiken,zoalsvideo'senformulieren,wordenfunctionelecookiesgeplaatst.Voorwebsiteanalysewordtalleengebruikgemaaktvananoniemebasisinformatie.Erwordengeenpersoonsgegevensopgeslen.StatistiekOmgebruikerservaringteverbeterenwordenstatistischecookiesgebruikt,waardoorermeermogelijkhedenzijnvoorwebsiteanalyse.Voorwebsiteanalysewordtalleengebruikgemaaktvananoniemeinformatie.Erwordengeenpersoonsgegevensopgeslen.MarketingMarketingcookieswordengebruiktomrelevanteadvertentiestekunnentonenopadvertentieplatformenzoalsFacebookenGoogle.Decookiesdelenindividuelegegevensoverjouwsurfgedroponzewebsite.AkkoordVoorditelementzijncookiesnodig.Accepteer'functionelecookies'omdezeinhoudtezien.Cookie-instellingenaanpassen

साइट:समूहरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट