Đăng nhập

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Đăng nhập
  • वेबसाइट का पता:www.trangnguyen.edu.vn
  • सर्वर आईपी:103.163.218.112
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.trangnguyen.edu.vnमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.trangnguyen.edu.vnबहे

398

डोमेन नाम:www.trangnguyen.edu.vnअच्छा या बुरा

भविष्य उज्जवल है। थोड़ी सी आशा भयंकर

वेबसाइट:Đăng nhậpतौल

3

वेबसाइट:Đăng nhậpIP

103.163.218.112

वेबसाइट:Đăng nhậpसामग्री

ĐăngnhậpvararfAsync=arfAsync||[];VàothiHỗtrợLuyệntậpBàigiảngSựkiệnGiảibàitậpĐấutríTrađiểmBảngvàngĐăngnhậpĐăngkýBanchỉđạoNhàtàitrợTrangchủ» ĐăngnhậpĐăngnhậpTênđăngnhập*Mậtkhẩu*ĐăngNhậpQuênTênđăngnĐăng nhậphập/MậtkhẩuChưacótàikhoảnđăngkýTạiđây$('#form_login').submit(function(event){event.preventDefault();grecaptcha.ready(function(){grecaptcha.execute('6Lc_SgwiAAAAAIalNwLmS5r-kc_eDOQwKgWUvazV',{action:'login'}).then(function(token){$('#form_login'Đăng nhập).prepend('');$('#form_login').prepend('');$('#form_login').unbind('submit').submit();});;});});$(document).ready(function(){$('.datepicker').datepicker({format:'dd/mm/yyyy'});$('#form_login').validate({rules:{username:"required",password:"required",//captcha_code:"required",},messes:{username:"Vuilòngnhậptênđăngnhập!",password:"Vuilòngnhậpmậtkhẩu!",//captcha_code:"Vuilòngnhậpmãcaptcha!",}})})BảnquyềnthuộcvềcôngtyTNHHĐTGiáodụcTRẠNGNGUYÊN30 giaovien@trangnguyen.edu.vn TheodõiletglobalSocket=io("wsstrangnguyen.edu.vn:8443",{reconnect:true,transports:['websocket','polling'],query:"token="});globalSocket.on('notify',function(data){//console.log(,data);varcountNitifi=$('.box-noti-top.msg').text();if(parseInt(countNitifi)>=5)$('.box-nĐăng nhậpoti-top.msg').text('5+');else{$('.box-noti-top.msg').text(countNitifi==''?0:parseInt(countNitifi)+1);$('.box-noti-top.msg').removeClass('hidden');}})

साइट:Đăng nhậpरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट