Rp.pl: Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Aktualne wiadomości z dnia - rp.pl

  • 2022-01-07संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Rp.pl: Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Aktualne wiadomości z dnia - rp.pl
  • वेबसाइट का पता:www.rp.pl
  • सर्वर आईपी:172.67.6.239
  • स्थल का वर्णन:Serwis internetowy Rzeczpospolitej: Gospodarka, prawo, rynek, finanse, polityka i ekonomia. Najświeższe informacje, aktualności, wydarzenia, opinie i komentarze

डोमेन नाम:www.rp.plमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.rp.plबहे

324

डोमेन नाम:www.rp.plअच्छा या बुरा

आपको कामयाबी मिले। बड़ी सफलता मिल सकती है जी

वेबसाइट:Rp.pl: Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Aktualne wiadomości z dnia - rp.plतौल

1

वेबसाइट:Rp.pl: Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Aktualne wiadomości z dnia - rp.plIP

172.67.6.239

वेबसाइट:Rp.pl: Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Aktualne wiadomości z dnia - rp.plसामग्री

functionOptanonWrapper(){if(document.getElementById('onetrust-consent-sdk')){window.customizeCMP();}}Rzeczpospolita-NajważniejszewiadomościzPolskiizeświata-rp.plfunctiononYouTubeIframeAPIReady(){constevent=newCustomEvent("youtubeApiReady");window.dispatchEvent(event);}window.getCookie=function(name){constvalue=`;${document.cookie}`;constparts=value.split(`;${name}=`);if(parts.length===2){returnparts.pop().split(';').shift();}returnnull;}window.setCookie=function(name,value,expiredAt){document.cookie=name+"="+value+";expires="+expiredAt.toUTCString()+";path=/;domain="+window.location.hostname.match(/.\w*\.\w*$/gi)[0];}window.isAuthorizationRefreshToken=function(){consttoken=window.getCookie('__cau_sess_ref');if(!token){returnfalse;}try{constparsedToken=JSON.parse(atob(token.split(".")[1]));return!!parsedToken;}catch(e){returnfalse;}}window.getUser=function(){consttoken=window.getCookie('__sess_ent');if(!token){returnnull;}try{constuserData=JSON.parse(atob(token.split(".")[1]));constid=userData._grm_user_id||null;letsubscriptions=[];if(Array.isArray(userData?._grm_user_subs)){userData?._grm_user_subs.forEach(function(subscription){subscriptions.push(subscription.type);});}return{id:id,subscriptions:subscriptions,};}catch(e){console.error(e);}returnnull;}window.blockScrolling=function(){window.scrollTo(0,0);if(document.readyState!=='loading'){document.body.style.overflowY='hidden';}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){document.body.style.overflowY='hidden';});}}window.unblockScrolling=function(){document.body.style.overflowY='';}@media(max-width:1028px){.mobile-min-height-400{min-height:400px;}}@media(max-width:1028px){.advertOuterSlotWide1{min-height:168px;}}@media(min-width:1029px){.advertOuterSlotWide1{min-height:318px;}}window.timeToReloadPe=null;window.peBeReloaded=0;window.adDebug=false;window.commercialBreakConfig={"renderDaily":3,"interval":5400,"renderDailyForLogged":0,"intervalForLogged":,"cookieNameDailyCounter":"commercialBreakDailyCounter","cookieNameBlockade":"commercialBreakBlockade","cookieNameBlockadeExpired":"commercialBreakBlockadeExpired"};window.showAdditionalMarketingBlock=function(formatName,height){height=parseInt(height);if(formatName==='slot_right_1'&&height{if(element.offsetHeight){isAdblock=false;}});returnisAdblock;};window.getBreakpointName=function(){varbreakpoints=[{"name":"BP-XS","width":0},{"name":"BP-SM","width":489},{"name":"BP-MD","width":705},{"name":"BP-LG","width":102Rp.pl: Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Aktualne wiadomości z dnia - rp.pl9},{"name":"BP-XL","width":1353}];varwidth=window.innerWidth;varbreakpointName='';for(varbreakpointofbreakpoints){if(breakpoint.hasOwnProperty('width')&&width>=breakpoint.width){breakpointName=breakpoint.name;}}returnbreakpointName;}window.isMobileBreakpoint=function(){varmobileBreakpoints=["BP-XS","BP-SM","BP-MD"];varbreakpoint=window.getBreakpointName();returnmobileBreakpoints.indexOf(breakpoint)!==-1;}window.checkCommercialBreak=function(){varcommercialBrake=false;if(window.getCookie(window.commercialBreakConfig.cookieNameBlockade)!==null){vartimestamp=window.getCookie(window.commercialBreakConfig.cookieNameBlockade);vardifference=newDate().getTime()-timestamp;if(difference{if(document.hidden!==undefined){returndocument.hidden;}if(document.mozHidden!==undefined){returndocument.mozHidden;}if(document.msHidden!==undefined){returndocument.msHidden;}if(document.webkitHidden!==undefined){returndocument.webkitHidden;}returnfalse;};window.elementIsVisibleInViewport=(element)=>{constrect=element.getBoundingClientRect();return(rect.top>=0&&rect.left>=0&&rect.bottom{if(typeofdocument.hidden!=="undefined"){return"visibilitychange";}if(typeofdocument.mozHidden!=="undefined"){return"mozvisibilitychange";}if(typeofdocument.msHidden!=="undefined"){return"msvisibilitychange";}if(typeofdocument.webkitHidden!=="undefined"){return"webkitvisibilitychange";}returnnull;};if(getVisibilityChangeEvent()){window.addEventListener(getVisibilityChangeEvent(),function(){if(window.isTabHidden()){gas.stopObserveAutoRefreshSlots();}else{setTimeout(function(){gas.startObserveAutoRefreshSlots();},1000);}});}setTimeout(function(){varisAdblock=window.checkAdBlock();console.log('checkifisadblock'+isAdblock);if(isAdblock){window.showAdditionalMarketingBlock('slot_right_1',0);}},1000);},load:function(){googlet.cmd.push(function(){Array.prototype.slice.call(gas.formats).map(function(format){vardefinedSlot=googlet.defineSlot(format.slot,format.sizes,format.divId).addService(googlet.pubads());varmapping=gas.getSizeMapping(format);if(mapping){gas.log('SizeMapping',mapping);definedSlot.defineSizeMapping(mapping);}gas.definedSlots[format.name]={id:format.divId,slot:definedSlot,place:format.slot};})gas.log('InitDFP',gas.definedSlots);googlet.pubads().disableInitialLoad();googlet.pubads().enableSingleRequest();googlet.pubads().collapseEmptyDivs();constevent=newCustomEvent("advertCanBeRendered");window.dispatchEvent(event);window.adTargets.forEach(function(target){varkey=target.key||null;varvalue=target.value||null;if(key&&value){if(value.indexOf(';')!==-1){value=value.split(';');}gas.log('Settarget',key,value);googlet.pubads().setTargeting(key,value);}});googlet.pubads().addEventListener('slotRenderEnded',function(event){vardivId=event.slot.getSlotElementId();varelement=document.getElementById(divId);if(!element){gas.log('slotRenderEndedNoRp.pl: Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Aktualne wiadomości z dnia - rp.plfounddomelement',divId);return;}gas.detectHeyAd(element,divId);varformatName=element.dataset.nameif(event.isEmpty){console.log('slotRenderEndedEvent-NoAdvert',formatName,divId);gas.error('slotRenderEndedNoAdvert',formatName,divId);window.hideAdvertLabel(formatName,divId);}else{varcontainer=element.closest('.advertOuter');varlabel=container.querySelector('.advertTitle');label.style.display='block';label.style.opacity=1;}if(formatName==='slot_right_1'){if(element){console.log('GAM-Reklamaslot_right_1zwrocilawysokość',element.offsetHeight);varheight=element.offsetHeight;if(height>1){window.showAdditionalMarketingBlock(formatName,height);}}}});googlet.pubads().addEventListener('impressionViewable',function(event){vardivId=event.slot.getSlotElementId();varformat=gas.getFormatByDivId(divId);if(!format){return;}console.log('adviewable',format.slot);if(format.blockScrollTime){window.unblockScrolling();}if(format.autoRefresh){if(!gas.autoRefreshSlots[divId]){gas.autoRefreshSlots[divId]={divId:divId,lastViewableAt:Date.now(),time:format.autoRefreshTime}}else{gas.autoRefreshSlots[divId].lastViewableAt=Date.now();}gas.startObserveAutoRefreshSlots();}});googlet.enableServices();vardisabledLazyLoadDFPs=[];Array.prototype.slice.call(gas.formats).map(function(format){if(!format.lazyLoad){if(!format.hb){disabledLazyLoadDFPs.push(format.name)}}})gas.log('LoaddisabledLazyLoadDFPs',disabledLazyLoadDFPs)if(disabledLazyLoadDFPs.length){gas.loadDFP(disabledLazyLoadDFPs);}vardisabledLazyLoadHBs=[];Array.prototype.slice.call(gas.formats).map(function(format){if(!format.lazyLoad){if(format.hb){disabledLazyLoadHBs.push(format.name)}}})gas.log('LoaddisabledLazyLoadHBs',disabledLazyLoadHBs)if(disabledLazyLoadHBs.length){gas.loadHB(disabledLazyLoadHBs);}gas.startInitLazyLoadAds();gas.initIntersectionObserverVisibilityForAutoRefreshSlots();});},detectHeyAd:function(element,divId){try{constiframe=element.querySelector('iframe');if(!iframe){return;}constiwin=iframe.contentWindow;constobserver=newiwin.ReportingObserver(onReport(divId));observer.observe();functiononReport(divId){return(reports)=>{for(letreportofreports){console.log('report',report)if(report.type==="intervention"){console.log('heyad'+divId);gas.refreshSlots(divId);observer.disconnect();}}}}}catch(e){}},startObserveAutoRefreshSlots:function(){gas.log('CalledstartObserveAutoRefreshSlots');if(gas.autoRefreshInterval!==null){return;}if(!Object.Rp.pl: Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Aktualne wiadomości z dnia - rp.plkeys(gas.autoRefreshSlots).length){return;}gas.autoRefreshInterval=setInterval(function(){letnow=Date.now();letslots=[];for(constkeyingas.autoRefreshSlots){letitem=gas.autoRefreshSlots[key];letelement=document.getElementById(item.divId);if(!element){continue;}letisIntersecting=parseInt(element.dataset.isIntersecting!==undefined?element.dataset.isIntersecting:0);if(!isIntersecting){continue;}if(!item.lastViewableAt){continue;}if(window.peBeReloaded){continue;}if(window.timeToReloadPe!==null&&window.timeToReloadPe(item.time*1000)){console.log('autoRefreshSlotInterval',item)slots.push(item.divId);}}if(slots.length){gas.refreshSlots(slots);}},1000);},stopObserveAutoRefreshSlots:function(){gas.log('CalledstopObserveAutoRefreshSlots');clearInterval(gas.autoRefreshInterval);gas.autoRefreshInterval=null;},refreshSlots:function(adIds){if(window.isTabHidden()){return;}if(!Array.isArray(adIds)){adIds=[adIds]}constdfps=[];consthbs=[];adIds.forEach(function(adId){if(gas.autoRefreshSlots[adId]){gas.autoRefreshSlots[adId].lastViewableAt=null;}constformat=gas.getFormatByDivId(adId);if(gas.getDisabledHBFormatNames().includes(format.name)){dfps.push(format.name)}else{hbs.push(format.name)}});if(dfps.length){gas.loadDFP(dfps,true);}if(hbs.length){gas.loadHB(hbs,true);}},startInitLazyLoadAds:function(){gas.log('STARTINITLAZYLOADEXECUTED')if(document.readyState!=='loading'){startLogic();}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){startLogic();});}functionstartLogic(){gas.log('STARTINITLAZYLOADRUN')vartimestamp=sessionStore.getItem("auto_refresh_homepe");if(!timestamp){timestamp=Date.now()-60*1000;}constseconds=(Date.now()-timestamp)/1000;gas.log('SECONDS',seconds);if(seconds{gas.tempLazyLoadIntersectionObserver.observe(ad);});}else{lazyAds.forEach(ad=>{if(ad.dataset.name==='commercial_break'){return;}if(window.elementIsVisibleInViewport(ad)){if(gas.getDisabledHBFormatNames().includes(ad.dataset.name)){gas.loadDFP(ad.dataset.name);}else{gas.loadHB(ad.dataset.name);}ad.classList.remove('lazy-ad');}});}},initLazyLoadAds:function(){gas.log('INITLAZYLOADEXECUTED')if(gas.tempLazyLoadIntersectionObserver){gas.log('tempLazyLoadIntersectionObserverDISCONNECT');gas.tempLazyLoadIntersectionObserver.disconnect();}if(gas.isContentPe){for(varpropertyingas.contentConnectedFormats){varbaseFormat=gas.getFormatByName(property);if(baseFormat){varformatName=gas.contentConnectedFormats[property];varformat=gas.getFormatByName(formatName);if(format){varad=document.getElementById(format.divId);gas.log('LazyLoadconnectedformat',ad);if(ad){ad.classList.remove('lazy-ad');}}}}}varlazyAds=document.querySelectorAll('.lazy-ad');gas.log('LazyLoadfoundelements',lazyAds);if('IntersectionObserver'inwindow){varadObserver=newIntersectionObserver(function(entries){entries.forEach(function(entry){if(entry&&entry.isIntersecting){varad=entry.target;gas.log('LazyLoadadisIntersecting',ad.dataset.name);if(gas.getDisabledHBFormatNames().includes(ad.dataset.name)){gas.loadDFP(ad.dataset.name);}else{gas.loadHB(ad.dataset.name);}ad.classList.remove('lazy-ad');adObserver.unobserve(ad);}})},gas.lazyLoadOptions);lazyAds.forEach(ad=>{adObserver.observe(ad);});}else{lazyAds.forEach(function(ad){if(gas.getDisabledHBFormatNames().includes(ad.dataset.name)){gas.loadDFP(ad.dataset.name);}else{gas.loadHB(ad.dataset.name);}})}},initIntersectionObserverVisibilityForAutoRefreshSlots:function(){if('IntersectionObserver'inwindow){constobserver=newIntersectionObserver(function(entries){entries.forEach(function(entry){constad=entry.target;if(ad){if(entry.isIntersecting){ad.dataset.isIntersecting='1';}else{ad.dataset.isIntersecting='0';}}})},gas.autoRefreshObserverOptions);for(leti=0;i

साइट:Rp.pl: Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Aktualne wiadomości z dnia - rp.plरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट