Kreu | Radio Televizioni Shqiptar

  • 2022-01-02संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Kreu | Radio Televizioni Shqiptar
  • वेबसाइट का पता:www.rtsh.al
  • सर्वर आईपी:80.91.126.100
  • स्थल का वर्णन:RTSH, Lajme Sport, Futboll, Orkestra, Radio, Rti, Festivali

डोमेन नाम:www.rtsh.alमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.rtsh.alबहे

510

डोमेन नाम:www.rtsh.alअच्छा या बुरा

मन की शांति। शुभ प्रकृति शुभ

वेबसाइट:Kreu | Radio Televizioni Shqiptarतौल

3

वेबसाइट:Kreu | Radio Televizioni ShqiptarIP

80.91.126.100

वेबसाइट:Kreu | Radio Televizioni Shqiptarसामग्री

window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-438N0037VF');Kreu|RadiotelevizioniShqiptar(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0&appId=&autoLogAppEvents=1';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));Lajme(current)Sport(current)Radio(current)TV(current)Orkestra(current)Festivali(current)RTIEnglishTxFC;rkxE7;eFranxE7;aisDeutschx395;x3BB;x3BB;x3B7;x3BD;x3B9;x3BA;x3AC;Italianox421;x440;x43F;x441;x43A;x438;x458;x435;x437;x438;x43A;RrethRtsh(current)NjoftimeBashkxEB;punimimeRTSHVendimeteKxEB;shillitDrejtuesVendeVakanteNjoftimepxEB;rhapjenekonkurimitpublikFacebookInstramYoutubeLajmeShkotekRtsh24SotShqipxEB;ri-SpanjxEB;,Rama:KombxEB;tarjajonxEB;eredotxEB;dalxEB;mekokxEB;nlartGonzato:IntegriminxEB;BE,igjatxEB;dheteknik.KalonindasitxEB;esxEB;shkuarxEB;sAmbasadoriiBE-sën&eKreu | Radio Televizioni Shqiptaruml;ShqipëriSilvioGonzatonëfjalënetijnëkonferencënrajonale“Balkonomics”deklaroiseBashkimiDrepanocitoza,mungesaedinostikimitposhtonlindjenefxEB;mijxEB;vetxEB;sxEB;murxEB;Njëdjalëvetëm12vjeçqëvuantengadrepanocitozahumbijetëndisaditëmëparë.PrindëritbartëstëMbrojtjadhesiguria,MinistrateJashtxEB;mtxEB;rajonitdheBE-sxEB;takimjozyrtarnxEB;LuksemburgMinistratePunëvetëJashtmetëBallkanitPerëndimordheBashkimitEvropiandotëzhvillojnëkëtëtëhënëPxEB;soihemorjicerebrale,ndxEB;rronjetxEB;poetiimDoxE7;iNdahetngajetapoetiinjohuremjeshtriimadhimDoçi.Poetimbyllisytëpërgjithmonënëmoshën76-vjeçare,dyditëMaturaShtetxEB;rore2024-MbahetsotprovimiifunditmezgjedhjeProvimimezgjedhjeështëifunditpërmaturantetkëtëtëhënëtë24qershorit.Rreth28mijëmaturantënëNetanjah:FazaintensiveeluftxEB;smeHamasinpothuajsekapxEB;rfunduarKryeministriizraelitBenjaminNetanjah(Netanyahu)deklaroise"fazaintensive"eluftimevenëRafahnëGazënjugore,pothuajsekapërfunduar.Moti-Ditaesotmemekthjellime,vranxEB;siradhereshjeshiumestuhi,temperaturatmerxEB;nieRrymatajroretëpaqëndrueshmeatlantikepondikojnëpellguneMesdheutkupresimrënietëtemperaturedhereshjeshiu.EHënëDelaFuente:VlerxEB;simiiSilvinjosmxEB;nderon,pxEB;rballxEB;ShqipxEB;risxEB;melojtarxEB;tmxEB;txEB;mirxEB;txEB;mundshxEB;mPërkomisarintekniktëSpanjësDelaFuente, ndeshjameShqipërinëështënjëraprejatyreqëduhenfituarpërVIDEO-ArrestohetnxEB;flrancxEB;njxEB;oficerpolicie,dyshohetpxEB;rx201C;ShpxEB;rdorimdetyrex201D;dhex201C;Korrupsionpasiv"jenciaeMbikëqyrjesPolicore(RajoniTiranë),pashetimeveintensivetëkryeranëndrejtimineProkurorisëpranëGjykatëssëZgjedhUEFA-FestaeQazimLaxE7;itmesdhjetxEB;fotografivemxEB;txEB;bukuratxEB;Euro2024NëfaqetesajnërrjetetsocialeUEFAkapublikuarsotdhjetëfotografitëmëtëmiratëngurtësuaraderimëtanigjatëSilvinjo:MeSpanjxEB;nnjxEB;misionivxEB;shtirxEB;,porjoipamundurKombëtarjaeShqipërisëdotëballafaqohetnesërmeatëtëSpanjës,njëduelvendimtarkypër“KuqeZinjtë”SportShkotekRtshSportShqipxEB;ri-SpanjxEB;,Abrashix201C;surprizax201D;eSilvinjosUzunidhediasporashqiptarex201C;shqetxEB;sojnxEB;x201D;SpanjxEB;n:Nuktremben,njohinxE7;farxEB;xEB;shtxEB;frika!“Marca”ripropozonsegmentengaintervistaeMyrtoUzunitpërtëndihmuarSpanjënqëtëkrijojnënjëidepërNelsmankritikonOrsatondheshqetxEB;sonmedeklaratatpxEB;rRydigerGjermaniaukualifikuasieparanëGrupinA,porndeshjameZvicrënmundtëketënjë“çmim”tëlartë.XhonatanHezusNasmotivonx201C;zgjedhjetedytax201D;:FitoretnxEB;EuropianjanxEB;unike!HezusNasishtepranëkomisarittekniktëSpanjësnëkonferencëpërshtyp.LojtariiSevijësmotivonkështulojtarët,DelaFuente:VlerxEB;simiiSilvinjosmxEB;nderon,pxEB;rballxEB;ShqipxEB;risxEB;melojtarxEB;tmxEB;txEB;mirxEB;txEB;mundshxEB;mPërkomisarintekniktëSpanjës,LuisdelaFuentendeshjameShqipërinëështënjëraprejatyreqëduhenfituarpërZgjedhUEFA/FestaeQazimLaxE7;itmesdhjetxEB;fotografivemxEB;txEB;bukuratxEB;Euro2024NëfaqetesajnërrjetetsocialeUEFAkapublikuarsotdhjetëfotografitëmëtëmiratëngurtësuaraderimëtanigjatëMesritualit30sekondxEB;shdhendjesxEB;spxEB;rgabiminnxEB;fushxEB;,xE7;x2019;duhettxEB;dinipxEB;rkryesorineShqipxEB;ri-SpanjxEB;GlenNyberg,kryesoriindeshjesmesShqipërisëdheSpanjës,ështënjëarbitëriveçantë.AiubëifamshëmSilvinjo:SpanjxEB;nestudiojprej6muajsh,nesxEB;rdobxEB;jmxEB;dixE7;kandrysheTrajneriiShqipërisëkadalësotnëkonferencëpërshtypnëvigjiljetëndeshjessëfunditnëGrupinBtëGjimshitifletsikapiten:Dakugaboi,SpanjaBefortxEB;siepara!KapiteniiShqipërisënëkonferencënpërshtypnukhezitoiqëtëmbantenjëqëndrimpërçështjen“Daku”Formula1/VerstappentjetxEB;rx201C;xE7;mendurix201D;nxEB;xC7;mimineMadhtxEB;SpanjxEB;sPilotiholandeziRedBullkamundurqëtëfitojëÇmimineMadhtëSpanjësdukelënënëvendetmëtëulëtaEuro2024:UEFArritmasatesigurisxEB;,dxEB;nimetxEB;ashprapxEB;rataqxEB;pushtojnxEB;fushxEB;nSigurianëfushëështërriturpërtëparandaluartifozëttëarrijnëtelojtarëtgjatëndeshjevetëKampionatitShqipxEB;riahumbetMirlindDakun,sulmuesipezullohetpxEB;r2ndeshjeKomisioniiEtikësdheDisiplinësnëUEFAkadalëmenjëvendimnëlidhjemeincidentinendodhurpaspërfundimittëndeshjesTaniDirektTVRadio   35minTingujzemrashnKreu | Radio Televizioni ShqiptargaBallkani10:0035minNëvazhdimSantinoDeBartolo10:3530min  120minIrlandxEB;eVeriut-ShqipxEB;ri(Futboll-NationsLeueFemra)09:30120minNëvazhdimTeuta-Beselidhja(Basketboll-Kampionati2023/24)-ritransmetim11:30120min 151minRTSHSHKOLLxCB;08:00151minNëvazhdimRTSHSHKOLLxCB;11:39151min 25minREAKSION10:0225minNëvazhdimLepurushxEB;tdiellorxEB;10:291Kreu | Radio Televizioni Shqiptar5min 53minTheislandproject10:1553minNëvazhdimMotisotdhenesxEB;r11:106min   80minFillimivxEB;shtirxEB;09:5580minNëvazhdimDITAEPARxCB;EEMxCB;RIMIT11:1043min      Yourbrowserdoesnotsupporttheaudioelement.PërtemosuhumburnëTVLepurushxEB;tdiellorxEB;10:2916minSantinoDeBartolo10:3525minKamioniLeo10:4520minPxEB;rmendoretepxEB;rjetxEB;sisxEB;11:0060minBashkxEB;meRozin11:0535minMotisotdhenesxEB;r11:105minOrkestraInaugurohetsallaeOrkestrxEB;s-UrikonstruktuatxEB;rxEB;sisht,nukishtendxEB;rhyrxEB;prejviteshOrkestrasimfonikeeRTSH,koncertmemuzikxEB;ngaVner,PulekdheSibeliusOrkestrasimfonikeeRTSH-sëvjenmekoncertineradhësmenjëprogramngakompozitorëtRiçardVner(o.RichardWner),FransisPulekOrkestraSimfonikeeRTSH,koncertnxEB;ntingujteRahmaninofitdheDvorakutNëndrejtiminedirigjentitGridiKrajadhepianistititalianAlbertoFerroicilikainterpretuarnësallatmëprestigjiozetëItalisëFestivaliikëngës"xC7;mendur"x2013;MalRetkocerifitonxE7;mimineparxEB;nxEB;Fest62MalRetkoceriështëfituesiçmimittëparënëFestivaline62tëkëngësnëRTSHmekëngën"Çmendur".x201C;ZemrxEB;nnx27;dorxEB;x201D;x2013;BesaKokxEB;dhimapxEB;rfaqxEB;sonShqipxEB;rinxEB;nxEB;Eurovizion2024BesaKokëdhimadotëpërfaqësojëShqipërinënëEurovizion2024!Mekëngën“Zemrënn'dorë,BesaFest62x2013;PeterPanQuartetrrxEB;mbenxC7;mimineDebutantitmxEB;txEB;MirxEB;,MartinaSerreqifitonKritikxEB;nPeterPanQuartetmekëngën“Edhenjëherë”kanërrëmbyerÇmimineDebutantitmëtëmirënëFestFest62x2013;Nisnatafinale,spektakxEB;ldhegarxEB;!SontekurorxEB;zohetfituesiqxEB;dopxEB;rfaqxEB;sojxEB;ShqipxEB;rinxEB;nxEB;EurovizionPastrinetëshmjike,Fest62dotëkulmojësontemenatënfinale.KëtëmbrëmjejovetëmdotëargëtoheminënRrethRtshInformacionRrethneshNjoftimeDrejtoriiPxEB;rgjithshxEB;mVendimeteKxEB;shillitDrejtuesHitlistAlbaniaFindusVendevakanteNjoftimepxEB;rkonkurrimpublikLegjislacioniProgramiiTransparencxEB;sRaporteekonomiko-financiareBashkxEB;punimimeRTSHSinjaliRTSH1RTSH2RTSH3RTSH24RTSHSportRTSHShkollxEB;RTSHFemijxEB;RTSHroRTSHMuzikxEB;RTSHFilmRTSHShqipRTSHKuvendRTSHKorxE7;aRTSHGjirokastraRTSHKukxEB;siRTSHPlusRadioTirana1RadioTirana2RadioTiranaKlasikRadioTirana3RadioTiranaFxEB;mijxEB;RadioTiranaJazzRadioInternacionalRadioKukxEB;siRadioShkodraRadioKorxE7;aRadioGjirokastraFacebookInstramYoutubeKontaktRr.IsmailQemali,No11,Tiranëinfo@rtsh.almarketing@rtsh.al©2024RTSH

साइट:Kreu | Radio Televizioni Shqiptarरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट