რადიო თავისუფლება

  • 2022-01-06संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
რადიო თავისუფლება
  • वेबसाइट का पता:radiotavisupleba.ge
  • सर्वर आईपी:23.46.211.33
  • स्थल का वर्णन:საქართველოსა და მსოფლიოს ახალი ამბები, პოლიტიკა, საზოგადოება, ეკონომიკა, სატელევიზიო გადაცემები, პოდკასტები, სოციალური მედია, სპორტი, მუსიკა, კინო, ინტერვიუ.

डोमेन नाम:radiotavisupleba.geमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:radiotavisupleba.geबहे

178

डोमेन नाम:radiotavisupleba.geअच्छा या बुरा

समृद्ध और समृद्ध। पेप्सी समृद्धि

वेबसाइट:რადიო თავისუფლება तौल

2

वेबसाइट:რადიო თავისუფლება IP

23.46.211.33

वेबसाइट:რადიო თავისუფლება सामग्री

//ageneral'js'detection,mustbeontoplevelin,duetoCSSperformancedocument.documentElement.className="js";varcacheBuster="286";varappBaseUrl="/";varimgEnhancerBreakpoints=[0,144,256,408,650,1023,1597];varisLoggingEnabled=false;varisPreviewPe=false;varisLivePreviewPe=false;varpwaEnabled=true;varswCacheDisabled;რადიოთავისუფლებაif(top.location===self.location){//ifnotinsideofanIFramevarrenderGtm="true";if(renderGtm==="true"){(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-WXZBPZ');}}varut_data={entity:"RFE",langue:"Georgian",langue_service:"RFERLGeorgian",short_langue_service:"GEO",property_id:"431",platform:"responsive",platform_short:"R",runs_js:"Yes",pe_title:"მთავარიგვერდი",pe_type:"homepe",pe_name:"მთავარიგვერდი",short_headline:"მთავარიგვერდი",long_headline:"მთავარიგვერდი",content_type:"index",subcontent_type:"homepe",enviro_type:"prod",url:"",domain:"",pub_year:"2020",pub_month:"01",pub_day:"23",pub_hour:"00",pub_minute:"00",pub_weekday:"Thursday",slug:"main-pe",section:"მთავარიგვერდი",english_section:"main-pe"};if(typeof(TealiumTFrom)==='function'&&typeof(TealiumTSearchKeyword)==='function'){varut_from=TealiumTFrom();varut_searchKeyword=TealiumTSearchKeyword();if(ut_searchKeyword!=null&&ut_searchKeyword!==''&&ut_data["search_keyword"]==null)ut_data["search_keyword"]=ut_searchKeyword;if(ut_from!=null&&ut_from!=='')ut_data["from"]=TealiumTFrom();}if(window.top!==window.self&&ut_data.pe_type==="snippet"){ut_data.pe_type='iframe';}(function(a,b,c,d){a="ts.tiqcdn.com/ut/bbg/rferl-pangea/prod/ut.js";b=document;c="script";d=b.createElement(c);d.src=a;d.type="text/ja"+c;d.async=true;a=b.getElementsByTName(c)[0];a.parentNode.insertBefore(d,a);})();AccessibilitylinksმთავარშინაარსზედაბრუნებამთავარნავიგაციაზედაბრუნებაძიებაზედაბრუნებაLinkhasbeencopiedtoclipboardახალიამბებიCovid-19თემებიპოლიტიკაეკონომიკასაზოგადოებაკულტურასპორტივიდეობლოგებიპოდკასტებიასათიანისკუთხენიკოსპოდკასტიდილისსაუბრებიკორონაკომპასილიტერატურულიწახნაგებიკონკრეტულადგანათლებაზექალთაპალატამოლაპარაკეტექსტებიშინ-უცხოეთშიახლაამისდროაგადაცემებითავისუფლებისმონიტორიფენოვანი-2.10თქვენიპუბლიკაციებიპროექტებიდამოუკიდებლობის100წელიჩემისიკვდილისმიზეზიაCOVID-19წიგნებში(გა)დარჩენილიქალაქი11წელი-11ამბავისაპარლამენტოარჩევნებისისტორიაბავშვებიპროსტიტუციაში-ამოუთქმელიამბავი5ამბავი-20ივნისსდაშავებულებიაგვისტოსომიЭХОКАВКАЗАგამოიწერერთე/რთ-ისყველასაიტიძიებარადიორადიოძიებაvarn2In=document.querySelector('.hdr-20__inner');varn2Sec=document.querySelector('.hdr-20__side--secondary')varsecStyle=window.getComputedStyle(n2Sec);if(n2In&&window.peYOffset-1){n2In.classList.add('hdr-20__inner--big')}წინაშემდეგიBreakingNewsახალიამბებიპოლიტიკავიდეობლოგებიჟურნალისტურიგამოძიებაკორონავირუსიპოდკასტებიახალიამბებისამწუთიანიფილმებისკონკურსისგამარჯვებულები160;ცნობილიადიდიშვიდეულიუკრაინასჰპირდებადახმარებას,"რამდენხანსაცსაჭიროიქნება"ჩოგბურთელმანიკოლოზბასილაშვილმაპირველიშეხვედრამოიგოუიმბლდონზეკობახიძე:სიგუამ,კიტოვანმადაიოსელიანმაშექმნესტექნიკურიმთავრობასაქართველოსწყალბურთისნაკრებიმსოფლიოსჩემპიონატისმერვედფინალშიხორვატიასთანდამარცხდაკობახიძე:ათიათასიადამიანიარისმაქსიმუმი,რისიმოყვანაცმათშეუძლიათსულმცირე10ადამიანიემსხვერპლარუსეთისსარაკეტოთავდასხმასცენტრალურუკრაინაშინინოლომჯარიაშსმინისტრს160;„პრაიდისკვირეულში“უსაფრთხოებისდაცრადიო თავისუფლება ვისკენმოუწოდებსმეტიმთავარითემასარაკეტოიერიშიდამსხვერპლიცენტრალურუკრაინაში-რაარუნდაგამოგრჩეს28ივნისსფოკუსში„ვერდაელაპარაკები,ვინცშენსხალხსკლავს,შენსქვეყანასანგრევს““პუტინსარგამოუგონებიაესკურსი,ესრუსეთისგზაა”-ბრუნომაკაეშიშვილი:კოკოროინიშვილიPreviousslideNextslideსაზოგადოებაპრაიდი:კინოპრემიერა,კონფერენცია,ფესტივალი—ზეწოლა,მუქარა,ძალადობაპოლიტიკარატომააპეკინიჯერკიდევკეთილგანწყობილირუსეთისმიმართ?პოლიტიკამადრიდისსამიტი-მთავარიინტრიგადამთავარისაფრთხესაზოგადოებაპურისფასი-არსებობსთუარაგზა,რომპურიაღარგაძვირდეს?საზოგადოებაშავზღვაშიდელფინებიწყდებიან-რუსეთიდაუკრაინადავობენ,ვინარისამაშიდამნაშავეპოლიტიკაშეიბღალადროშა?-ფალავანდიშვილებისასამართლოგადაწყვეტილებისმოლოდინშიშინ-უცხოეთშიBP-ისსათავოოფისში,ლონდონში-თათიაჯულაყიძევიდეოალტ-ინფო„პრაიდისკვირეულის“ჩაშლასგეგმავსდილისსაუბრებიშოთადიღმელაშვილი-"ესარარისძალაუფლებისთვისბრძოლა"დილისსაუბრებივანოჩხიკვაძე-"არგვსმენია,როგორაპირებსხელისუფლებაამპრიორიტეტებისშესრულებას"რუსეთ-უკრაინისომიუკრაინაშიდაღუპულიქართველიმებრძოლები-2022საზოგადოებარასაფრთხესხედავენბათუმისგამომიღებულსაკანონმდებლოცვლილებებშიპოლიტიკავინააოლიგარქი?მინიშნება-ძალიანმდიდარიადამართავსხელისუფლებასბლოგები"ვაზისუბნისმე-5მიკროიმდღესთვალითაცარმინახავს"განცხადებებირადიოთავისუფლებააცხადებსვაკანსიასმთავარიინჟინრისპოზიციაზეშვილიშვილი:კოკოროინიშვილითავისუფლებისადამიანები21-ესაუკუნისმეაბჯრეინტერვიუ“პუტინსარგამოუგონებიაესკურსი,ესრუსეთისგზაა”-ბრუნომაკაეშიასათიანისკუთხემარტოობა:ერთიემოციისისტორიაფენოვანი-2.10დადადადიანი:მფრინავითავისუფლებისმონიტორირუსულიბეგარაჟურნალისტურიგამოძიებაRMGხალხისდაკანონისწინააღმდეგვიზუალიზაციაPreviousslideNextslideПриветკულტურაგადასახლებულებისაქართველოდან-კარი,ელენე,ლიზიკოუკრაინაშიდაღუპულიქართველიმებრძოლები-2022როგორიცვლებოდაპუტინისრეიტინგი23წლისმანძილზე?კულტურისმინისტრმაკომპიუტერულთამაშ"დიდგორის"შექმნისმიმდინარესამუშაოებიდაათვალიერაი_ლუსტრაცია:თელმიკრონიდაუდასტურდაი_ლუსტრაცია:თქვენშეგიძლიათცოლსტყეაჩუქოთ?ი_ლუსტრაცია:როცასაათისმაგივრადსაიტიგაჩუქესბორდერიზაციადადაკავებებისაოკუპაციოხაზთან-2021მთავრობისწევრები,რომლებიცბიძინაივანიშვილისკომპანიებშისხვადასხვაპოზიციასიკავებდნენრასვუყუროთ?ჟან-ლუიტრენტინიანი-კაცისარკითნიკონერგაძეVSნიკონერგაძეvsTbilisiOpenAirდილისსაუბრებიშოთადიღმელაშვილი-"ესარარისძალაუფლებისთვისბრძოლა"შოთადიღმელაშვილი-"ესარარისძალაუფლებისთვისბრძოლა"უკანასკნელიეპიზოდი288-OpenAirუნდამოკვდეს!!1!ნიკოსპოდკასტიგამოიწერეთგამოიწერეთITunesGooglePodcastSpotifyგამოიწერეთუკანასკნელიეპიზოდივეგანებისაქართველოში.თბილისისსომხურიპანთეონი.რუსისამხედროინჟინრისგაქცევამოლაპარაკეტექსტებიგამოიწერეთგამოიწერეთITunesგამოიწერეთბლოგებიბიძინასჟელებიძინასჟელეQuizშეამოწმე,რაიცილაზებისშესახებშეამოწმე,რაიცილაზებისშესახებშინ-უცხოეთშითათიაჯულაყიძელონდონში.BP-საქართველოსენერგოდამოუკიდებლობაწიგნებინიკოლოზბარათაშვილის„ვპოვეტაძარი“ფოტოგალერეაფოტო:ბრძოლადონბასისთვის-უკრაინელიტანკისტებიწინახაზზეგანკითხვისდღეგამოვექანებით,მაგრამ,სამწუხაროდ,ევროპისკენარაუკანასკნელიეპიზოდინიკოლობარათაშვილის„ვპოვეტაძარი“ლიტერატურულიპოდკასტი"წიგნები"გამოიწერეთგამოიწერეთITunesSpotifyგამოიწერეთუკანასკნელიეპიზოდიმარტოობა:ერთიემოციისისტორიაარადიო თავისუფლება სათიანისკუთხეგამოიწერეთგამოიწერეთITunesGooglePodcastSpotifyგამოიწერეთთავისუფალისივრცეჰობსისადალოკისდაპირისპირებაჰობსისადალოკისდაპირისპირებასტატიაპოპულარული1ევროკომისიის12მოთხოვნამოკლედ-რაუნდაგააკეთოსსაქართველომ,EU-სკანდიდატისსტატუსისმისაღებად2ელენეხოშტარიაპასუხობს"იმედს",რუსეთიდანოჯახისწევრისთვისფულისჩარიცხვაზე3სანზონაში,ბინაშიაღმოჩენილიგახრწნილიხორცისფაქტზეგამოძიებადაიწყო4ბაგებშიSilkRoadGroup-ისთანადამფუძნებელილევანკაჭარავაჩაცხრილეს5VTBბანკისხელმძღვანელი:გავდივართმხოლოდსაქართველოდან6ოკუპირებულიაფხაზეთის„პრეზიდენტს“"ქართულიწარმომავლობისთანაშემწე“აღმოუჩინეს7უკრაინისარმიისკონტრშეტევა„ისტორიულიკვირის“დასაწყისრადიო თავისუფლება შივიდეო/ფოტოპოპულარული1ალტ-ინფო„პრაიდისკვირეულის“ჩაშლასგეგმავს21918წლისოთხიწუთიკინოფირზე-რასგვიამბობსახლადნაპოვნივიდეო?3საშიშიზღვა,აფეთქებებიპორტში,უხალხოპლაჟი-უკაცრიელიზაფხულიოკუპირებულბერდიანსკში4ფოტო:ბრძოლადონბასისთვის-უკრაინელიტანკისტებიწინახაზზე5გამოსაშვებისაღამონანგრევებში-ფოტოგალერეაჩერნიგოვიდან6"რონდელისმსოფლიორადარი":ომისგაჭიანურებისშემთხვევაში,ორივემხარესთავთავიანთირისკებიაქვთ"7შოთადიღმელაშვილი-"ესარარისძალაუფლებისთვისბრძოლა"Backtotopგამოიწერესაინფორმაციოგვერდებიჩვენშესახებპირადიინფორმაციისდაცვისწესებიფორუმისწესებიდაგვიკავშირდითრადიოთავისუფლება,RFE/RL,Inc.ყველაუფლებადაცულიაvarisPreview=(/[\&\?](previewId|design)=/).test(window.location.href);if(!isPreview){varOneSignal=window.OneSignal||[];OneSignal.push(["init",{appId:"fa24f211-2944-4d31-951a-b9162a320c39",autoRegister:true,notifyButton:{enable:false},safari_web_id:'web.onesignal.auto.d6b-67cd-4296-b41c-d41bc6b4a874'}]);}if(!isPreview){window.OneSignal=window.OneSignal||[];varnumVisitsTrigger=3;/*Numberofpevisitsbeforepromptinguser*/window.OneSignal.push(function(){varnumVisits=newNumber(localStore['numVisitsTrigger']||0);numVisits+=1;localStore['numVisitsTrigger']=numVisits;if(numVisits>numVisitsTrigger){promptAndSubscribeUser();/*numVisitsTrigger+3means:whenthethresholdisreached,showthepromp3times,beforecountingfromstartain*/if(numVisits>=(numVisitsTrigger+3)){localStore['numVisitsTrigger']=0;}}});functionpromptAndSubscribeUser(){window.OneSignal.isPushNotificationsEnabled(function(isEnabled){if(!isEnabled){OneSignal.push(function(){OneSignal.showSlidedownPrompt();});}});}}//registerserviceworkerifsupported//Service-workerfileneedstoexistinrootfolder,becauseitdefinesitsscope=itcaninterceptonlyrequestsbelowitinthetreestructurevarisPreview=(/[\&\?](previewId|design)=/).test(window.location.href);if(!isPreview){window.addEventListener('load',function(){if('serviceWorker'innigator&&(pwaEnabled||typeofOneSignal!='undefined'||!swCacheDisabled)){varsw='/OneSignalSDKWorker.js';if(typeofOneSignal!='undefined'&&OneSignal.config){sw=sw+'?appId='+OneSignal.config.appId;}if(pwaEnabled){sw=sw.indexOf('?')>-1?sw+'&pwa=true':sw+'?pwa=true';}if(swCacheDisabled){sw=sw.indexOf('?')>-1?sw+'&sw-cache-dis=true':sw+'?sw-cache-dis=true';}nigator.serviceWorker.register(sw).then(function(registration){console.log('ServiceWorkerregistrationsuccessfulwithscope:',registration.scope);},function(err){console.log('ServiceWorkerregistrationfailed:',err);});}});}//operamini-disableicofontif(nigator.userent.match(/OperaMini/i)){document.getElementsByTName("body")[0].className.replace("can-ff","");}//mobilebrowserstestif(typeofRFE!=='undefined'){if(RFE.isMobile.any()){document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-mobile";}else{document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-not-mobile";}}XSSMMDLGvarbar_data={"apiId":"7465","apiType":"2","isEmbedded":"0","culture":"ka-GE","cookieName":"cmsLoggedIn","cookieDomain":""};

साइट:რადიო თავისუფლება रिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट