Головна - Офіс Генерального прокурора

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Головна - Офіс Генерального прокурора
  • वेबसाइट का पता:www.gp.gov.ua
  • सर्वर आईपी:104.18.11.176
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.gp.gov.uaमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.gp.gov.uaबहे

249

डोमेन नाम:www.gp.gov.uaअच्छा या बुरा

शुभ प्रतिभा। भविष्य अनंत है जी

वेबसाइट:Головна - Офіс Генерального прокурораतौल

5

वेबसाइट:Головна - Офіс Генерального прокурораIP

104.18.11.176

वेबसाइट:Головна - Офіс Генерального прокурораसामग्री

Головна-ОфісГенеральногопрокурора КонтрастШрифтСховатиналаштування en НовиниГоловніФотоВідеоКонтактидляЗМІРегіональніПропрокуратуруКерівництвоЗагальнаінформація Системаорганівпрокуратури Керівникиобласнихпрокуратур Правовіпідставидіяльності Законодавчіакти Нормативнідокументипрокуратури СимволікаОфісуГенеральногопрокурораПроОфіс НаказГенеральногопрокурора«ПроденьпочаткуроботиОфісуГенеральногопрокурора» СтруктураОфісуГенеральногопрокурора АнтикорупційніпрограмиОфісуГенеральногопрокурора Бюджетназвітність Фінансовазвітність Внутрішнійаудит Публічнізакупівлі Міжнароднатехнічнадопомога Прокурорськесамоврядування Всеукраїнськаконференціяпрокурорів РадапрокурорівУкраїни ІсторіяпрокуратуриКваліфікаційно-дисциплінарнакомісіяпрокурорівПрацівникампрокуратуриВхіддоЄРДРПрокурорськаетикаПервиннапрофспілковаорганізаціяпрацівниківОфісуГенеральногопрокурора ЗразкизаявдоПрофспілковогокомітету ДитячакімнатаАтестація АтестаціяпрокурорівтаслідчихГенеральноїпрокуратури Атестаціяпрокуроріврегіональнихпрокуратур Атестаціяпрокурорівмісцевихпрокуратур,військовихпрокуратургарнізонів(направахмісцевих) МетодичнезабезпеченняпрокурорськоїдіяльностіПідвищеннякваліфікаціїпрокурорівЕнергоефективністьтаенергозбереженняПідвищеннярівняпрофесійноїкомпетентностідержавнихслужбовцівтаоцінюваннярезультатівїхслужбовоїдіяльностіПодатидеклараціюдоброчесностіпрокурораІнформаціящодозапобіганнякорупціїтанедоброчесностіворганахпрокуратуриДіяльністьСтатистика Пророботуорганівпрокуратури Прозареєстрованікримінальніправопорушеннятарезультатиїхдосудовогорозслідування Прокримінальніправопорушення,вчиненінапідприємствах,вустановах,організаціях,завидамиекономічноїдіяльності Прорезультатиборотьбизорганізованимигрупамитазлочиннимиорганізаціями Пророботуслідчихорганівпрокуратури(2011-201Головна - Офіс Генерального прокурора9) Пропротидіюлегалізаціїдоходів,одержанихзлочиннимшляхом(2011-2019) Проосіб,яківчиниликримінальніправопорушення Прорезультатирозслідуваннякримінальнихпровадженьпрокримінальніправопорушеннящодолегалізації(відмивання)майна,одержаногозлочиннимшляхом,фінансуваннятероризму,розповсюдженнязброїмасовогознищення ФункціїпрокуратуриРезультатироботинаокремихнапрямахпрокурорськоїдіяльності Захистінтересівдержавиусферіекології Захистсуб’єктівінвестиційноїдіяльності Захистправжурналістів Протидіядомашньомунасильству Кримінальнепереслідуваннязазлочинисексуальногонасильства,повʼязаногозконфліктом МіжнароднеспівробітництвоБачення,місія,цінностідіяльностіпрокуратуриГромадянамЗверненнягромадян Податизвернення Прийомгромадян Доступдопублічноїінформації Прийманнязапитівтанаданняінформації Перелікнаборівданих,якіпідлягаютьоприлюдненнюуформівідкритихданих Звітищодорозглядузапитівнаінформацію Роботавпрокуратурі Прокурори Державнаслужба Добірнаадміністративніпосади САП Повідомити Пропорушення,повГоловна - Офіс Генерального прокурора039;язанізторгівлеюлюдьми Оперативнуінформацію Пропорушення,допущеніпрацівникамипрокуратури Профактикатуваннятаіншогоненалежногоповодженнязбокупрацівниківправоохороннихорганів КонтактиОфісГенеральногопрокурораСпеціалізованаантикорупційнапрокуратураТренінговийцентрпрокурорівУкраіниСайтиобласнихпрокуратурКонтактидляЗМІПовісткипровиклик @mediaonlyscreenand(max-width:600px){ .fin-fl{ width:12px!important; } } .fin-fl{ width:18px; margin-right:5px; } ПереданонапотребиЗСУдляперемогинадагресором6,02млрдгривеньКоштівіцінностей966одиниціТранспортнихзасобів13тистоннПального Генпрокурортапровіднінімецькіекспертиобговорилистратегіїпритягненняросіїдовідповідальності АндрійКостінвиступивнасемінарі«enuesofAccountabilityforUkraine» АндрійКостінвНюрнберзівиступивнаслуханняхГельсінськоїкомісіїСША ГенпрокуроруНімеччинізустрівсязчленамиКонгресуСША ГенпрокурорпровівробочунарадунаРівненщині ГенпрокуроробговоривзпредставникамиФБРспівпрацющодозахистуукраїнськихкультурнихцінностей АндрійКостін:Українськіпрокуроривпершеповідомилипропідозруускоєннізлочинуекоцидуросійськомугенерал-полковникутачотирьомйогопідлеглим АндрійКостін:Працюємодлятого,щобкожналюдиназнала,щовонанесамаіможерозраховуватинапідтримкудержавитагромадянськогосуспільства ГенпрокурорпровівонлайнзустрічзМіністромюстиціїБолгарії ГенпрокурорзустрівсязГоловоюМоніторинговоїмісіїООНзправлюдинивУкраїні МіжнароднаробочагрупащодоекологічнихнаслідківвійнипредставилаЕкологічнийдоговірдляУкраїни АндрійКостін:Захистдітейзалишаєтьсяпріоритетомдлявсіхправоохороннихорганів .stat-img{width:100%;height:auto;}.slider-prev1{cursor:pointer;position:absolute;left:-31px;top:50%;transform:translate(0%,-50%);z-index:2;}.slider-next1{position:absolute;right:-31px;top:50%;cursor:pointer;z-index:2;}.slider-prev1.slider-prev-arrow{width:13px;height:18px;background:url(../assets/img/svg/slider-arrow.svg)centerno-repeat;}.slider-next1.slider-prev-arrow{transform:rotate(180deg);width:13px;height:18px;background:url(../assets/img/svg/slider-arrow.svg)centerno-repeat;}.numbers.container{position:relative;}@media(max-width:700px){.numbers.slick-track{display:flex!important;}.numbers.slick-slide{height:inherit!important;text-decoration:none;}.numbers.slick-dots{margin:0;padding:0;margin-top:12px;margin-bottom:0px;display:flex;justify-content:center;}.numbers.slick-dotsli{margin-bottom:12px;list-style:none;display:flex;margin-right:9px;}.numbers.slick-dotsli:last-child{margin-right:0;}.numbers{margin-bottom:0;}.numbers.slick-dotslibutton{font-size:0;color:rgba(255,255,255,0);width:11px;height:11px;background:#D8D8D8;border-radius:50%;}.numbers.slick-dotsli.slick-activebutton{background:#;display:block;}}@media(max-width:1250px){.slider-prev1.slider-prev-arrow,.slider-next1.slider-prev-arrow{background-size:contain!important;}} Пророботувцифрах* Представництвовсудах 13,4млрдгрн Всьогозаявленопозовiв 0,70,7бюджетнасфера 0,80,8державнатакомунальнавласнiсть 0,50,5довкiлля 11,211,2земельнiвiдносини 0,20,2інші бюджетнасферадержавнатакомунальнавласнiстьдовкiлляземельнiвiдносиниінші Процесуальнекерівництво 15137 Всьогооголошенопiдозрпровчиненнязлочинiв 102102вбивство 134134стосовноОГiОЗ 376376корупцiя 194194довкілля 1433114331інші вбивствостосовноОГiОЗкорупцiядовкілляінші 1,8млрдгрн Вартістьактивівзазадоволенимипозовами 0,10,1бюджетнасфера 0,60,6державнанакомунальнавласнiсть 0,00,0довкiлля 1,11,1земельнiвiдносини 0,00,0інші 3031 Оголошеновирокiв 55вбивства 22стосовноОГIОЗ 1313корупцiя 3636виправдувальнi 29752975інші *станомна31.01.2022Більшепрозлочинністьутвоїйгромаді НовиниРегіональніОголошенняРосійськаарміязавдалаавіаударупоКураховому,дев’ятеролюдейзазнаГоловна - Офіс Генерального прокуроралипоранень-розпочаторозслідування 22.02.2024Генпрокурортапровіднінімецькіекспертиобговорилистратегіїпритягненняросіїдовідповідальності 22.02.2024ПовідомленопропідозруексголовіВЛКнаЧернігівщині,якийотримавхабарзавизнаннячоловіканепридатнимдовійськовоїслужби 22.02.2024ПовідомленопропідозрудепутатуміськрадизХерсонщини,якийперейшовнабікворогатаприєднавсядолавросійськоїпартії 22.02.2024НаЛьвівщинісудитимутьдвохексвійськових,якікатувалитанезаконноутримуваличотирьохгромадян 22.02.2024РозстрілявавтомобільзцивільниминаЧернігівщині–ідентифікованоросійськоговійськового 22.02.2024КолишньогонародногодепутатаУкраїнисудитимутьзадержавнузраду 22.02.2024ІнформувавворогапророзташуваннявійськовихкатерівуМиколаївськомупорту–повідомленопропідозрумісцевомумешканцю 22.02.2024ОкупантипродовжуютьатакуватиХерсонщину-правоохоронцідокументуютьнаслідки 21.02.2024ОфіцерузбройнихсилрфповідомленопропідозруужорстокомуповодженнізцивільнимнаселеннямпідчасокупаціїКиївщини 21.02.2024ДовсіхновинНаБуковинізаблокованологістичниймаршрутпоставоксировинидляпідпільнихтютюновихвиробників–знезаконногообігувилученопонад11тоннтютюну 22.02.202411роківпозбавленняволізазґвалтуванняплемінниці–прокуратураЗакарпаттявідстоялавапеляціїпокараннякривднику 22.02.2024НаВолиніпрокуроридомоглисяреальногопокаранняексполіцейськомузаодержанняхабара 22.02.2024До8роківув’язненнязасудилизакарпатцязаскоєнняДТП,уякійзагинула13-річнадівчинка 22.02.2024Заперечувализбройнуагресіюрфтаглорифікувалиокупантів—повідомленопропідозрутрьоммешканцямДніпропетровщини 22.02.2024Судитимутьорганізатората6учасниківзлочинноїорганізації,якідляокупантіввідновилироботузахопленогозалізорудногокомбінатунаЗапоріжжі 22.02.2024НаРівненщинісудитимутьнаркодилера 22.02.2024НаБуковиніпосадовцюлісовогогосподарстваповідомленопропідозруунезаконнійпорубцілісуна900тисгрн 22.02.2024НаЖитомирщинівикритоадвокатанашахрайськійсхеміорендиземлі,середвласників–«мертвідуші» 21.02.2024Організуваливиробництвоелектроустаткуваннядозалізничноготранспортудлярф–наСумщинісудитимутьдвохчоловіків 21.02.2024ДовсіхрегіональнихГрафікскладанняіспитуназагальніздібностітанавичкидляпрокурорівтаслідчихГенеральноїпрокуратуриУкраїни 21.02.2024Графікскладанняіспитуназагальніздібностітанавичкидляпрокуроріврегіональнихпрокуратур 21.02.2024Графікскладанняіспитуназагальніздібностітанавичкидляпрокурорівмісцевихпрокуратур 21.02.2024Підсумкипроведення9лютого2024рокуспівбесідпрокуроріврегіональнихпрокуратур 09.02.2024Результатискладенняіспитуназнаннязаконодавствапрокурорамирегіональнихпрокуратурза8лютого2024року 08.02.2024Результатискладенняіспитуназнаннязаконодавствапрокурорамимісцевихпрокуратур,військовихпрокуратургарнізонів(направахмісцевих)за8лютого2024року 08.02.2024ГРАФІКпроведенняспівбесідзпрокурорамирегіональнихпрокуратур 01.02.2024Графікскладанняіспитуназнаннязаконодавствадляпрокуроріврегіональнихпрокуратур 01.02.2024ГрафікскладанняіспитуназнаннязаконодавствадляпрокурорівтаслідчихГенеральноїпрокуратуриУкраїни 01.02.2024Графікскладанняіспитуназнаннязаконодавствадляпрокурорівмісцевихпрокуратур 01.02.2024Довсіхоголошень Важливе Бачення,місія,цінностідіяльностіпрокуратуриРезультатикримінальнихпровадженьщодозбанкрутілихбанківCтратегічнийпланщодореалізаціїповноваженьорганівпрокуратуриусферікримінальногопереслідуваннязавчиненняміжнароднихзлочинівна2023–2025рокиВідкритийконкурсізвідборукандидатівназайняттяпосадпрокурорівСпеціалізованоїантикорупційноїпрокуратури @mediaonlyscreenand(min-width:1250px){ .resp-adv{ display:none; } } Важливе Бачення,місія,цінностідіяльностіпрокуратуриРезультатикримінальнихпровадженьщодозбанкрутілихбанківCтратегічнийпланщодореалізаціїповноваженьорганівпрокуратуриусферікримінальногопереслідуваннязавчиненняміжнароднихзлочинівна2023–2025рокиВідкритийконкурсізвідборукандидатівназайняттяпосадпрокурорівСпеціалізованоїантикорупційноїпрокуратури ТренінговийцентрпрокурорівУкраїни Спеціалізованаантикорупційнапрокуратура Кваліфікаційно-дисциплінарнакомісіяпрокурорів ПрокуратураКерівництвоПроОфісРоботавпрокуратуріСтатистикаКонтактиТренінговийцентрпрокурорівУкраіни Прес-центр ГоловніВідеоФотоРегіональніКонтактидляЗМІ Звернутися ПовідомитиДоступдопублічноїінформаціїЗверненнягромадян Законодавство Нормативнідокументипрокуратури Працівникампрокуратури ВхіддоЄРДРЗагальнаінформація

साइट:Головна - Офіс Генерального прокурораरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट