Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ | GenK.vn

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ | GenK.vn
  • वेबसाइट का पता:www.genk.vn
  • सर्वर आईपी:123.30.151.74
  • स्थल का वर्णन:GenK là Website uy tín số 1 Việt Nam cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về công nghệ và thế giới Internet,tin tức sản phẩm cong nghe mới.

डोमेन नाम:www.genk.vnमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.genk.vnबहे

118

डोमेन नाम:www.genk.vnअच्छा या बुरा

बुरा व्यवसाय। अनिवार्य रूप से गरीब भयंकर

वेबसाइट:Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ | GenK.vnतौल

2

वेबसाइट:Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ | GenK.vnIP

123.30.151.74

वेबसाइट:Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ | GenK.vnसामग्री

Trangthôngtindànhchotínđồcôngnghệ|GenK.vnvarpeSettings={IsBeta:false,DomainAPI:"s1.genk.vn",Domain:"genk.vn",sharefTrang thông tin dành cho tín đồ công nghệ | GenK.vnbApiDomain:"sharefb.cnnd.vn",videoplayer:"vcplayer.mediacdn.vn",VideoToken:"L3NlY3VyZS92ZXJpZnkveHZxcmNhZGhlYmZpMHY1dm5zM2Ywd3d3a3Y2MDdkMDgvMTAwNzE4L2V5SmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUlzSW5SNWNDSTZJa3BYVkNKOS5leUp5WldZaU9pSWlMQ0poY0hCclpYa2lPaUo0ZG5GeVkyRmthR1ZpWm1rd2RqVjJibk16WmpCM2QzZHJkall3TjJRd09DSXNJbkJzWVhsbGNpSTZJakV3TURjeE9DSXNJbWxuYm05eVpVVjRjR2x5WVhScGIyNGlPblJ5ZFdVc0ltbGhkQ0k2TVRZd01qUTNOekV3TXl3pYaHdJam94TmpBeU5EYzNNakl6ZlEucDhtekhZay1aWDJtOW1QdGlZbnc3MU9mMFdoQlFVMWtQdTY4cGNVVy1Waw==",ajaxDomain:"s1.genk.vn",commentSiteName:"genk",DomainUtils:"utils3.cnnd.vn",DOMAIN_API_ANSWER:"utils3.cnnd.vn",}varsDomain="s1.genk.vn";varAdmDomain='nspapi.aiservice.vn';varDomainWeb="genk.vn";varKeysAllowComment=0;varsDomainSearch="genk.vn/tim-kiem/";varDomainUtils='utils3.cnnd.vn';varDomainConfig={AjaxDomain:"s1.genk.vn"}(function(){varimg=newIme();varpt=(document.location.protocol==":"?":":"http:");img.src=pt+'//lg1.logging.admicro.vn/ftest?url='+encodeURIComponent(document.URL);varimg1=newIme();img1.src=pt+'//amcdn.vn/ftest?url='+encodeURIComponent(document.URL);})();(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gTrang thông tin dành cho tín đồ công nghệ | GenK.vntm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ | GenK.vngtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-TMQMBBK');(function(a,b,d,c,e){a[c]=a[c]||[];a[c].push({"atm.start":(newDate).getTime(),event:"atm.js"});a=b.getElementsByTName(d)[0];b=b.createElement(d);b.async=!0;b.src="//deqik.com/t/corejs/"+e+".js";a.parentNode.insertBefore(b,a)})(window,document,"script","atmDataLayer","ATM4U9VN9EB7C");var_gaq=_gaq||[];_gaq.push(['_setAccount','UA--4']);_gaq.push(['_trackPeview']);(function(){varga=document.createElement('script');ga.type='text/jascript';ga.async=true;ga.src=(':'==document.location.protocol?'':'http')+'stats.g.doubleclick.net/dc.js';vars=document.getElementsByTName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(ga,s);})();vararfAsync=arfAsync||[];varadmicroAD=admicroAD||{};admicroAD.unit=admicroAD.unit||[];(function(){vara=document.createElement("script");a.async=!0;a.type="text/jascript";a.onerror=function(){window.admerrorload=true;};a.src=(":"==document.location.protocol?":":"http:")+"//media1.admicro.vn/core/admcore.js";varb=document.getElementsByTName("script")[0];b.parentNode.insertBefore(a,b)})();(function(){functiond(b,c,e){vara=document.createElement("script");a.type="text/jascript";a.async=!0;a.src=b;2

साइट:Trang thông tin dành cho tín đồ công nghệ | GenK.vnरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट