Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

  • 2022-01-07संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  • वेबसाइट का पता:www.poznan.uw.gov.pl
  • सर्वर आईपी:195.216.98.13
  • स्थल का वर्णन:

डोमेन नाम:www.poznan.uw.gov.plमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.poznan.uw.gov.plबहे

103

डोमेन नाम:www.poznan.uw.gov.plअच्छा या बुरा

समृद्ध और समृद्ध। पेप्सी समृद्धि

वेबसाइट:Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniuतौल

2

वेबसाइट:Wielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuIP

195.216.98.13

वेबसाइट:Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniuसामग्री

WielkopolskiUrządWojewódzkiwPoznaniu.view-wydarzenia-slideshow.view-content#main-photo-{background-color:transparent;background-ime:url('poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/styles/wydarzenia_teaser/public/teaser/wuw_poznan_2_2.jpg?itok=tZFJNt0d');background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:centercenter;}.view-wydarzenia-slideshow.view-content#main-photo-{background-color:transparent;background-ime:url('poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/styles/wydarzenia_teaser/public/teaser/dsc.jpg?itok=HpROE6Yn');background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:centercenter;}.view-wydarzenia-slideshow.view-content#main-photo-{background-color:transparent;background-ime:url('poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/styles/wydarzenia_teaser/public/teaser/dsc.jpg?itok=DEuroY_y');background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:centercenter;}.view-wydarzenia-slideshow.view-content#main-photo-{background-color:transparent;background-ime:url('poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/styles/wydarzenia_teaser/public/teaser/mjr_zWielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniuenon_wechmann.jpg?itok=kc_SS9y0');background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:centercenter;}.view-wydarzenia-slideshow.view-content#main-photo-{background-color:transparent;background-ime:url('poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/styles/wydarzenia_teaser/public/teaser/wuw_poznan_4_2.jpg?itok=2UQ7dqvA');background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:centercenter;}.view-wydarzenia-mobile.view-content#teaser-photo-{background-color:transparent;background-ime:url('poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/styles/wydarzenia_teaser/public/teaser/wuw_poznan_2_2.jpg?itok=tZFJNt0d');background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:centercenter;}.view-wydarzenia-mobile.view-content#teaser-photo-{background-color:transparent;background-ime:url('poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/styles/wydarzenia_teaser/public/teaser/dsc.jpg?itok=HpROE6Yn');background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:centercenter;}.view-wydarzenia-mobile.view-content#teaser-photo-{background-color:transparent;background-ime:url('poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/styles/wydarzenia_teaser/public/teaser/dsc.jpg?itok=DEuroY_y');background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:centercenter;}.view-wydarzenia-mobile.view-content#teaser-photo-{background-color:transparent;background-ime:url('poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/styles/wydarzenia_teaser/public/teaser/mjr_zenon_wechmann.jpg?itok=kc_SS9y0');background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll;background-position:centercenter;} Przejdźdowyszukiwarki Przejdźdomenugłównego Przejdźdotreści BIPDostępnośćMapaserwisuKontaktFacebookTwitter WielkopolskiUrządWojewódzkiwPoznaniu FormularzwyszukiwaniaWyszukajnawitrynie UrządWojewodaSprawyOgłoszeniaProgramyikonkursyPrawoDlamediów#PWielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuoznajmySięWielkopolsko WsparciedlauchodźcówzUkrainy/ДопомогабіженцямзУкраїниWydarzeniaPawełGilewskinowymWielkopolskimPaństwowymWojewódzkimInspektoremSanitarnym27.05.2024WojewódzkaStacjaSanitarno-EpidemiologicznawPoznaniumanowegodyrektora.ZostałnimPawełGilewski,wieloletnipracownikwielkopolskiegosanepiduorazczłonekPolskiegoTowarzystwaHigienicznego.czytajdalej...o:PawełGilewskinowymWielkopolskimPaństwowymWojewódzkimInspektoremSanitarnymPawełGilewskinowymWielkopolskimPaństwowymWojewódzkimInspektoremSanitarnymGospodarkawodnawobliczukryzysu23.05.202423majabr.wWielkopolskimUrzędzieWojewódzkimwPoznaniuodbyłasiękonferencja„Gospodarkawodnawobliczukryzysu”.OrganizatoramiwydarzeniabyliWojewodaWielkopolskaataSobczykorazStowarzyszenieGminiPowiatówWielkopolskich.Celemspotkaniabyładyskusjaoproblemachlokalnychspołecznościwzaopatrzeniewwodęorazmożliwościachzapobieganiasytuacjomkryzysowymzwiązanymizbrakiemlubnadmiaremwody. czytajdalej...o:GospodarkawodnawobliczukryzysuGospodarkawodnawobliczukryzysuWojewodawręczyłaodznaczeniapaństwowe22.05.2024WSaliHerbowejUrzęduWojewódzkiego22.05.2024r.wręczonoodznaczeniapaństwowe.AktudekoracjidokonaławojewodawielkopolskaataSobczyk.UhonorowaniWielkopolanieaktywniedziałająnagrunciespołecznymikulturalnym.WśródodznaczonychznaleźlisięteżsamorządowcyorazpracownicywPaństwowejStrażyRybackiej.czytajdalej...o:WojewodawręczyłaodznaczeniapaństwoweWojewodawręczyłaodznaczeniapaństwoweZmarłmjrZenonWechmann21.05.2024Wwieku96latzmarłmajorZenonWechmann–odznaczonyKrzyżemWielkimOrderuOdrodzeniaPolski,przewodniczącyWojewódzkiejRadyKombatanckiejwPoznaniu,działaczkonspiracjiharcerskiejps.„CzarnyWilk”.czytajdalej...o:ZmarłmjrZenonWechmannZmarłmjrZenonWechmannMieszkańcyGniezWielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniunamogąliczyćnawsparciewwalcezeskutkaminawałnicy21.05.2024MieszkańcyGnieznamierząsięzdotkliwymiskutkamiwczorajszejnawałnicyzgradobiciem,któraprzeszłaprzezmiasto.Intensywneopadydeszczuspowodowałyzalaniewieluulicibudynków.WojewodawielkopolskaataSobczykzwołałaposiedzenieWojewódzkiegoZespołuZarządzaniaKryzysowegowceluomówieniabieżącejsytuacjiipodsumowaniadotychczasowychdziałańwGnieźnie.czytajdalej...o:MieszkańcyGnieznamogąliczyćnawsparciewwalcezeskutkaminawałnicyMieszkańcyGnieznamogąliczyćnawsparciewwalcezeskutkaminawałnicySlajd1Slajd2Slajd3Slajd4Slajd5PoprzedniePauzaDalejwięcejwydarzeńPawełGilewskinowymWielkopolskimPaństwowymWojewódzkimInspektoremSanitarnymPawełGilewskinowymWielkopolskimPaństwowymWojewódzkimInspektoremSanitarnym27.05.2024czytajdalej...o:PawełGilewskinowymWielkopolskimPaństwowymWojewódzkimInspektoremSanitarnymGospodarkawodnawobliczukryzysuGospodarkawodnawobliczukryzysu23.05.2024czytajdalej...o:GospodarkawodnawobliczukryzysuWojewodawręczyłaodznaczeniapaństwoweWojewodawręczyłaodznaczeniapaństwowe22.05.2024czytajdalej...o:WojewodawręczyłaodznaczeniapaństwoweZmarłmjrZenonWechmannZmarłmjrZenonWechmann21.05.2024czytajdalej...o:ZmarłmjrZenonWechmannwięcejwydarzeń Uwa!Komunikatostrzegawczy InformacjebieżąceData:15.05.2024„KierunekWielkopolska:migranciwcentrumuwi”WielkopolskiUrządWojewódzkiwPoznaniuotrzymałponad14mlnzłdofinansowanianapoprawęjakościusługświadczonychprzezsłużbywojewodywielkopolskiegonarzeczobywatelipaństwtrzecich.Funduszepozwoląnarealizacjęprojektu„KierunekWielkopolska:migranciwcentrumuwi”.10maja2024r.weszłowżycieporozumieniefinansowe,którezramieniaurzędupodpisałaKarolinaFabiś–Szulc–Iwicewojewodawielkopolska.czytajcałyartykuł...o:„KierunekWielkopolska:migranciwcentrumuwi”Data:08.05.2024NabórwnioskówoudzieleniewsparciafinansowegonarealizacjęRządowegoprogramunalata2020-2024–„Aktywnatablica”WojewodaWielkopolskaataSobczykwimieniuktórej,napodstawiepełnomocnictwanr318/2024z23kwietnia2024r.,działaWicekuratorOświatyWojciechSzulcogłaszanabórwnioskówoudzieleniewsparciafinansowegonarealizacjęRządowegoprogramurozwijaniaszkolnejinfrastrukturyorazkompetencjiuczniówi nauczycieliwzakresietechnologiiinformacyjno-komunikacyjnychnalata2020-2024–„Aktywnatablica”czytajcałyartykuł...o:NabórwnioskówoudzieleniewsparciafinansowegonarealizacjęRządowegoprogramunalata2020-2024–„Aktywnatablica”Data:14.03.2024KomunikatowdrożeniusystemuCentralnegoRejestruOsóbUprawnionychdoWykonywaniaZawoduMedycznegoCentrume-Zdrowia,wspólniez DepartamentemRozwojuKadrMedycznychMinisterstwaZdrowia,finalizujebudowęsystemu CentralnegoRejestruOsóbUprawnionychdoWykonywaniaZawoduMedycznego,któryzostanieuruchomiony26marca2024r. czytajcałyartykuł...o:KomunikatowdrożeniusystemuCentralnegoRejestruOsóbUprawnionychdoWykonywaniaZawoduMedycznegoData:13.03.2024CentralnyRejestrOsóbUprawnionychdoWykonywaniaZawoduMedycznegoWdniu26marca2024r.wejdąwżycieprzepisyustawyzdnia17sierpnia2023r.oniektórychzawodachmedycznych(Dz.U.z2023r.poz.1972),dotyczącem.in.wpisudoCentralnegoRejestrOsóbUprawnionychdoWykonywaniaZawoduMedycznego(zwanegodalejRejestrem)takichzawodówmedycznych,jak:czytajcałyartykuł...o:CentralnyRejestrOsóbUprawnionychdoWykonywaniaZawoduMedycznegoData:08.03.2024NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa2.0nalata2021-2025-listaorganówrekomendowanychWojewodapodajedopublicznejwiadomościnaswojejstronieinternetowejwykazorganówprowadzącychplacówkiwychowaniaprzedszkolnego,szkołylubbibliotekipedogiczne,którymzostałoudzielonewsparciefinansowezewskazaniemwysokościkwottegowsparcia.czytajcałyartykuł...o:NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa2.0nalata2021-2025-listaorganówrekomendowanychZapowiedziData:Data:31.05.2024Pogrzebśp.mjrZenonaWechmannaWielkopolskiUrządWojewódzkiwPoznaniuinformuje,żewpiątek31majabr.odbędziesiępogrzebśp.mjrZenonaWechmanna. czytajcałyartykuł...o:Pogrzebśp.mjrZenonaWechmannaData:Data:06.06.2024„Prostaidostępnakomunikacja”–konferencjawWielkopolskimUrzędzieWojewódzkimWczwartek6czerwca2024r.wWielkopolskimUrzędzieWojewódzkimwPoznaniuodbędziesiękonferencjapt.„Prostaidostępnakomunikacja”.ZaproszeniprzezwojewodęatęSobczykgościebędąrozmawiaćoprostymjęzyku,tekstachłatwychdoczytaniaikomunikacjidostępnej.Patronatemhonorowymkonferencjęobjęły:MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej,Uniwersytetim.AdamaMickiewiczaorazUniwersytetEkonomicznywPoznaniu.czytajcałyartykuł...o:„Prostaidostępnakomunikacja”–konferencjawWielkopolskimUrzędzieWojewódzkim Popularne Cudzoziemcy Koordynacjaświadczeń Paszporty Sprawyspołeczne Zdrowie Komunikatypogodowe Zanieczyszczeniepowietrza Grobywojenne AkcjaZima PomocosobomwkryzysiebezdomnościPauza poznan.uw.gov.pl WielkopolskiUrządWojewódzkiwPoznaniual.Niepodległości16/1861-713PoznańNIP7781012911,REGON1PozostałesiedzibyWażnekontaktyGodzinyprzyjęćklientówDelegaturyurzędu:KaliszKoninLesznoPiła PoradnikklientaArchitekturaCudzoziemcyKomunikacjaKoordynacjaświadczeńOchronawód,środowiskoirolnictwoPaszportyPolitykaspołecznaSprawyobywatelskieZdrowieInnesprawyOfertypracyKontroleZamówieniapubliczneObwieszczeniaPraktykiistażeWolontariatDlamediówSamorządwojewództwaSamorządpowiatowyigminnyRządowaadministracjazespolonainiezespolonaDziennikiurzędoweDziennikustawiMonitorPolskiMapaserwisuInstrukcjaBIPRedakcjaBIPLinkirekomendowaneRejestrzmianAnkietaDeklaracjadostępnościPolitykaprywatnościZgłośbłąd StronagłównaBIP

साइट:Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniuरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट