Tin tức Phụ nữ, làm đẹp, giải trí, cuộc sống gia đình, thời trang | aFamily

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Tin tức Phụ nữ, làm đẹp, giải trí, cuộc sống gia đình, thời trang | aFamily
  • वेबसाइट का पता:www.afamily.vn
  • सर्वर आईपी:14.225.10.16
  • स्थल का वर्णन:Cung cấp những thông tin thú vị và bổ ích về phụ nữ, làm đẹp, phu nu, cuộc sống gia đình, các tin hot về làng giải trí, và xu hướng thời trang mới nhất tại Việt Nam

डोमेन नाम:www.afamily.vnमूल्यांकन

के बारे में 500~20000

डोमेन नाम:www.afamily.vnबहे

556

डोमेन नाम:www.afamily.vnअच्छा या बुरा

पाना और खोना। व्यर्थ सौभाग्य दुर्भाग्य लाता है

वेबसाइट:Tin tức Phụ nữ, làm đẹp, giải trí, cuộc sống gia đình, thời trang | aFamilyतौल

2

वेबसाइट:Tin tức Phụ nữ, làm đẹp, giải trí, cuộc sống gia đình, thời trang | aFamilyIP

14.225.10.16

वेबसाइट:Tin tức Phụ nữ, làm đẹp, giải trí, cuộc sống gia đình, thời trang | aFamilyसामग्री

TintứcPhụnữ,làmđẹp,giảiTin tức Phụ nữ, làm đẹp, giải trí, cuộc sống gia đình, thời trang | aFamilytrí,cuộcsốnggiađình,thờitrang|aFamilyvarappSettings={domain:"afamily.vn",ajaxDomain:"afamilys.cnnd.vn",ajaxDomain2:"afamilys2.cnnd.vn",domainPopup:"afamilys1.cnnd.vn",//domainPopup:"v81.cnnd.vn/",signalrHost:"",sharefbApiDomTin tức Phụ nữ, làm đẹTin tức Phụ nữ, làm đẹp, giải trí, cuộc sống gia đình, thời trang | aFamilyp, giải trí, cuộc sống gia đình, thời trang | aFamilyain:"sharefb.cnnd.vn",videoplayer:"vcplayer.mediacdn.vn",imeStore:"afamilycdn.com",videoImeDomain:"videothumbs.mediacdn.vn",allowSignalr:false,quizApiNamespace:'imsafa.cnnd.vn',quizApiUserName:'userName',apiK14Domain:"kenh14s.cnnd.vn",allowComment:"0",popupVersion2:false//cờpopupmới};(runinit=window.runinit||[]).push(function(){loadJsAsync('mingid.mediacdn.vn/js/mingid_core.js',function(){//console.log('loadedming');});});varadmicroAD=admicroAD||{};admicroAD.unit=admicroAD.unit||[];.detail-img-lightbox{cursor:zoom-in;display:block;text-align:center;}.afcba-source{display:none;}.afcba-time{margin-left:5px;}(runinit=window.runinit||[]).push(function(){$('.boxcate1.afnews_box.afnews_title').trimLine(4);});(runinit=window.runinit||[]).push(function(){loadJsAsync('ims.mediacdn.vn/micro/quiz/scripts/afamily-daily-tarot/embed.js?v=4',function(){});});(runinit=window.runinit||[]).push(function(){if($('.VCSortableInPreviewMode[type="RelatedNewsBox"]').length>0){$('.VCSortableInPreviewMode[type="RelatedNewsBox"]').each(function(index,item){$(this).attr("data-marked-zoneid","af_detail_relatednewsbox");});}});window.atmDataLayer=window.atmDataLayer||[];functionadmicroT(a){atmDataLayer.push(a);}admicroT({"atm.start":(newDate).getTime(),event:"ATMSX5DHH62M9.js"});window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA--5');(function(){functiond(b,c,e){vara=document.createElement("script");a.type="text/jascript";a.async=!0;a.src=b;2 (runinit=window.runinit||[]).push(function(){loadJsAsync('media1.admicro.vn/core/adm_box_mutex_stream.js',function(){if($('#hdNewsId').length==0){admDrawList();}});});

साइट:Tin tức Phụ nữ, làm đẹp, giải trí, cuộc sống gia đình, thời trang | aFamilyरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट