Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24
  • वेबसाइट का पता:www.hoc24.vn
  • सर्वर आईपी:202.92.4.5
  • स्थल का वर्णन:HOC24.VN cung cấp ngân hàng các câu hỏi và đề thi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa Lý, GDCD cùng với hệ thống hỏi đáp để kết nối học sinh cả nước.

डोमेन नाम:www.hoc24.vnमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.hoc24.vnबहे

95

डोमेन नाम:www.hoc24.vnअच्छा या बुरा

अंदर और बाहर कलह। साख की कमी भयंकर

वेबसाइट:Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24तौल

1

वेबसाइट:Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24IP

202.92.4.5

वेबसाइट:Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24सामग्री

Cộngđồnghọctậponline|Họctrựctuyến-Hoc24(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-TLJBX5N');varbaseURL="hoc24.vn";varlistSubjects='[{"id":1,"name":"To\u00e1n","alias":"toan-hoc","mingrade":1,"maxgrade":12,"permission":"isTOAN","kpermission":200,"publish":1,"old":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"new":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"id":2,"name":"V\u1eadtl\u00fd","alias":"vat-ly","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isVATLY","kpermission":201,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[10,11,12]},{"id":3,"name":"H\u00f3ah\u1ecdc","alias":"hoa-hoc","mingrade":8,"maxgrade":12,"permission":"isHOAHOC","kpermission":202,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[10,11,12]},{"id":4,"name":"Sinhh\u1ecdc","alias":"sinh-hoc","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isSINHHOC","kpermission":203,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[10,11,12]},{"id":5,"name":"Ng\u1eefv\u0103n","alias":"ngu-van","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isNGUVAN","kpermission":204,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[6,7,8,9,10,11,12]},{"id":6,"name":"Ti\u1ebfnganh","alias":"tieng-anh","mingrade":1,"maxgrade":12,"permission":"isTIENGANH","kpermission":205,"publish":1,"old":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"new":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"id":7,"name":"L\u1ecbchs\u1eed","alias":"lich-su","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isLICHSU","kpermission":206,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[10,11,12]},{"id":8,"name":"\u0110\u1ecbal\u00fd","alias":"dia-ly","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isDIALY","kpermission":207,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[10,11,12]},{"id":9,"name":"Tinh\u1ecdc","alias":"tin-hoc","mingrade":3,"maxgrade":12,"permission":"isTINHOC","kpermission":208,"publish":1,"old":[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"new":[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]},{"id":10,"name":"C\u00f4ngngh\u1ec7","alias":"cong-nghe","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isCONGNGHE","kpermission":209,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[6,7,8,9,10,11,12]},{"id":11,"name":"Gi\u00e1od\u1ee5cc\u00f4ngd\u00e2n","alias":"giao-duc-cong-dan","mingrade":6,"maxgrade":12,"permission":"isGDCD","kpermission":210,"publish":1,"old":[6,7,8,9,10,11,12],"new":[]},{"id":14,"name":"Ti\u1ebfnganhth\u00ed\u0111i\u1ec3m","alias":"tieng-anh-thi-diem","mingrade":3,"maxgrade":12,"permission":"isTIENGANHTHIDIEM","kpermission":213,"publish":1,"old":[3,4,5,6,7,8,9,10,11,12],"new":[]},{"id":24,"name":"\u0110\u1ea1o\u0111\u1ee9c","alias":"dao-duc","mingrade":1,"maxgrade":5,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":0,"old":[1,2,3,4,5],"new":[1,2,3,4,5]},{"id":25,"name":"T\u1ef1nhi\u00eanv\u00e0x\u00e3h\u1ed9i","alias":"tu-nhien-va-xa-hoi","mingrade":1,"maxgrade":3,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":0,"old":[1,2,3],"new":[1,2,3]},{"id":26,"name":"Khoah\u1ecdc","alias":"khoa-hoc","mingrade":4,"maxgrade":5,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":0,"old":[4,5],"new":[]},{"id":27,"name":"L\u1ecbchs\u1eedv\u00e0\u0110\u1ecbal\u00fd","alias":"lich-su-va-dia-ly","mingrade":4,"maxgrade":6,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":1,"old":[4,5],"new":[4,5,6,7,8,9]},{"id":28,"name":"Ti\u1ebfngvi\u1ec7t","alias":"tieng-viet","mingrade":1,"maxgrade":5,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":1,"old":[1,2,3,4,5],"new":[1,2,3,4,5]},{"id":29,"name":"Khoah\u1ecdct\u1ef1nhi\u00ean","alias":"khoa-hoc-tu-nhien","mingrade":6,"maxgrade":9,"permission":"isKHOAHOCTUNHIEN","kpermission":216,"publish":1,"old":[],"new":[6,7,8,9]},{"id":30,"name":"Ho\u1ea1t\u0111\u1ed9ngtr\u1ea3inghi\u1ec7m,h\u01b0\u1edbngnghi\u1ec7p","alias":"hoat-dong-trai-nghiem-huong-nghiep","mingrade":6,"maxgrade":6,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":0,"old":[],"new":[]},{"id":31,"name":"Ho\u1ea1t\u0111\u1ed9ngtr\u1ea3inghi\u1ec7ms\u00e1ngt\u1ea1o","alias":"hoat-dong-trai-nghiem-sang-tao","mingrade":6,"maxgrade":6,"permission":"isTIEUHOC","kpermission":216,"publish":1,"old":[],"new":[6,7,8,9,10,11,12]}]';varlistGrades='[{"id":1,"name":"L\u1edbp1"},{"id":2,"name":"L\u1edbp2"},{"id":3,"name":"L\u1edbp3"},{"id":4,"name":"L\u1edbp4"},{"id":5,"name":"L\u1edbp5"},{"id":6,"name":"L\u1edbp6"},{"id":7,"name":"L\u1edbp7"},{"id":8,"name":"L\u1edbp8"},{"id":9,"name":"L\u1edbp9"},{"id":10,"name":"L\u1edbp10"},{"id":11,"name":"L\u1edbp11"},{"id":12,"name":"L\u1edbp12"}]';(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({google_ad_client:"ca-pub-",enable_pe_level_ads:true});window.iviD=window.iviD||{settings:{},status:{}};iviD.web_id="hoc24";iviD.category_id="";iviD.tracking_platform='likr';(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl+'×tamp='+newDate().getTime();f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-W9F4QDN');(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl+'×tamp='+newDate().getTime();f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-MKB8VFG'); HOC24LớphọcHọcbàiHỏibàiGiảibàitậpĐềthiĐGNLKhóahọcTintứcCuộcthivuiTìmkiếmcâutrảlờiTìmkiếmcâutrảlờichocâuhỏicủabạnĐóngĐăngnhậpĐăngkýLớphọcLớp12Lớp11Lớp10Lớp9Lớp8Lớp7Lớp6Lớp5Lớp4Lớp3Lớp2Lớp1MônhọcToánVậtlýHóahọcSinhhọcNgữvănTiếnganhLịchsửĐịalýTinhọcCôngnghệGiáodụccôngdânTiếnganhthíđiểmĐạođứcTựnhiênvàxãhộiKhoahọcLịchsửvàĐịalýTiếngviệtKhoahọctựnhiênHoạtđộngtrảinghiệm,hướngnghiệpHoạtđộngtrảinghiệmsángtạoChủđề/ChươngBàihọcHOC24KháchvãnglaiĐăngnhậpĐăngkýKhámpháHỏiđápKhóahọcĐềthiTintứcCuộcthivui Lớphọc Lớp12 Lớp11 Lớp10 Lớp9 Lớp8 Lớp7 Lớp6 Lớp5 Lớp4 Lớp3 Lớp2 Lớp1 (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); Hỏiđáponline Mônhọc ToánVậtlýHóahọcSinhhọcNgữvănTiếnganhLịchsửĐịalýTinhọcCôngnghệGiáodụccôngdânTiếnganhthíđiểmĐạođứcTựnhiênvàxãhộiKhoahọcLịchsửvàĐịalýTiếngviệtKhoahọctựnhiênHoạtđộngtrảinghiệm,hướngnghiệpHoạtđộngtrảinghiệmsángtạo POPPOPGiáoviên25tháng9lúc17:59CÔNGBỐLỘTRÌNHTUYỂNCTVHOC24.VNNHIỆMKÌ22 Chàocácem,nayanhthầygiáosẽgửilênđâylộtrìnhtuyểnCTVnhiệmkì22nhé!Nếucóbấtkìthắcmắcgìcácemhỏidướibàiđăngnàyluôn,anhcũngnhưcácchuyêngiachuyênmônvàkĩthuậtkhácsẽgiảiđápnha! Chúccácembuổitốivuivẻ. XemchitiếtLớp9GiáodụccôngdânBài8:Năngđộng,sángtạo1617Gửi HủyĐỗThanhHảiCTVVIP25tháng9lúc18:18NhưnàymớiloạidcnhữngngkocónănglựcchứƯngquáchừng Đúng6Bìnhluận(1)POPPOPGiáoviên25tháng9lúc18:41Vòng2+3kếtthúc,nhữngbạnvượtquađược+7GP/1bạnVòng4kếtthúc,nhữngbạnvượtquađược+10GP/1bạnVòng5kếtthúc,nhữngbạnvượtquađược+15GP/1bạn.Cácbạncốlênnha!Đúng9Bìnhluận(1)HaNa25tháng9lúc18:03Cảmgiácđượcthửtháchnhưthiluôn=0Đúng6Bìnhluận(1)Xemthêmcâutrảlời POPPOPGiáoviên16giờtrước(22:59)TRÒCHƠI:MÙATRUNGTHU-GAMEVUICÓTHƯỞNG-THÔNGBÁOMỞLINK2Vìnhucầucácbạnnhỏvuichơitrungthucao,nênanhmởlinkthứhainhé.Cáchchơi:Bước1:Truycậplink kahoot.it/challenge/?challenge-ida0e41c11-a17d-453f-9f72-ffc09cda8aea_38Bước2:NhậpgamePIN:Bước3:VàochơigameBước4:Saukhichơigamexongthìsẽvềnickhoc24.vnchụpmànhìnhkếtquảchomìnhvàcmtdướipostnày.MànhìnhkếtquảVD:Linkgiớihạn40ngườithôi,nhưngđâylàlinkt...ĐọctiếpTRÒCHƠI:MÙATRUNGTHU-GAMEVUICÓTHƯỞNG-THÔNGBÁOMỞLINK2Vìnhucầucácbạnnhỏvuichơitrungthucao,nênanhmởlinkthứhainhé.Cáchchơi:Bước1:Truycậplink kahoot.it/challenge/?challenge-id=a0e41c11-a17d-453f-9f72-ffc09cda8aea_38Bước2:NhậpgamePIN:Bước3:VàochơigameBước4:Saukhichơigamexongthìsẽvềnickhoc24.vnchụpmànhìnhkếtquảchomìnhvàcmtdướipostnày.MànhìnhkếtquảVD:Linkgiớihạn40ngườithôi,nhưngđâylàlinkthứhairồi.Anhxinphépđiềuchỉnhnhưthếnàynha.Mỗilinksẽcóphầnthưởngnhưsau:Top1:Thưởng60GP Top2:Thưởng45GPTop3-5:Thưởng30GPTop6-10:Thưởng:15 GPTop11-20:Thưởng10GPTop21-40:Thưởng5GPĐặcbiệtlàtấtcảcácbạnlọttop5củamỗilink đềunhậnđượcGiấychứngnhậncấp1củawebvàotháng10sắptới.Lưuý:Mỗingườichỉthamgiavào1linkduynhất,dùng1tàikhoảnduynhấtđểchơi.Bắtbuộcphảicapmànhìnhkếtquảvàonhé!AichưahiểugìvềluậtchơithìvuilòngcmtdướipostluônnhaaaKếtquảsẽđượccôngbốvàođêmTrungthucácbạnnhé!Cuốicùng,anhgiáogenZPOPPOPchânthànhxinlỗimọingườivìsựcốđăngmuộn.Chúcmọingườichơivui,cókếtquảtốtcũngnhưlàngủngonnè^^XemchitiếtLớp7GiáodụccôngdânBài11:Tựtin164Gửi Hủytri12316giờtrước(23:01)giảmGPquáĐúng0Bìnhluận(4)POPPOPGiáoviên16giờtrước(23:06)Link1 kahoot.it/challenge/?challenge-id=a0e41c11-a17d-453f-9f72-ffc09cda8aea_16đãđầynênmìnhchơibênnàyvớinhữngbạnchưachơinha^^Đúng0Bìnhluận(2)_stfu.sunshine_16giờtrước(23:14)OkeanhaaaĐúng1Bìnhluận(1)Xemthêmcâutrảlời POPPOPGiáoviên17giờtrước(22:11)TRÒCHƠI:MÙATRUNGTHU-GAMEVUICÓTHƯỞNGCáchchơi:Bước1:Truycậplink kahoot.it/challenge/?challenge-ida0e41c11-a17d-453f-9f72-ffc09cda8aea_16Bước2:NhậpgamePIN:Bước3:Đặtnicknamelàtêntàikhoảnhoc24.vncủabạnBước4:VàochơigameBước5:Saukhichơigamexongthìsẽvềnickhoc24.vnnhắntinchomìnhlàđãchơigamenày.Vìlinkgiớihạn40ngườinênmìnhsẽcócơcấu giảithưởngnhưsau:Top1:Thưởng80GP Top2:Thưởng60GPTop3-5:Thưởng30GP...ĐọctiếpTRÒCHƠI:MÙATRUNGTHU-GAMEVUICÓTHƯỞNGCáchchơi:Bước1:Truycậplink kahoot.it/challenge/?challenge-id=a0e41c11-a17d-453f-9f72-ffc09cda8aea_16Bước2:NhậpgamePIN:Bước3:Đặt"nickname"làtêntàikhoảnhoc24.vncủabạnBước4:VàochơigameBước5:Saukhichơigamexongthìsẽvềnickhoc24.vnnhắntinchomìnhlàđãchơigamenày.Vìlinkgiớihạn40ngườinênmìnhsẽcócơcấu giảithưởngnhưsau:Top1:Thưởng80GP Top2:Thưởng60GPTop3-5:Thưởng30GPTop6-10:Thưởng:15GPTop11-20:Thưởng10GPTop21-40:Thưởng5GPĐặcbiệtlàtấtcảcácbạnlọttop10đềunhậnđượcGiấychứngnhậncấp1củawebvàotháng10sắptới.Lưuý:Làmđầyđủcácbướcnhưtrên,đặcbiệtđặtnicknamephảitrùngtênnickhoc24vànhớquaylạinickhoc24.vnnhắntinxácnhậnrằngđãthamgianhé!KếtquảsẽđượccôngbốvàođêmTrungthucácbạnnhé!Cuốicùng,anhgiáogenZPOPPOPchânthànhxinlỗimọingườivìsựcốđăngmuộn.Chúcmọingườichơivui,cókếtquảtốtcũngnhưlàngủngonnè^^  XemchitiếtLớp7GiáodụccôngdânBài11:Tựtin2310Gửi HủyHaNa17giờtrước(22:12)cmtđầu=0Đúng0Bìnhluận(4)KuroubaRyousukeCTV17giờtrước(22:14)Mởtrong1ngàynữamàemngồiloadđiloadlạitrangnhưriu....Đúng1Bìnhluận(5)ThắngPhạmQuang16giờtrước(22:26)nicknamelàngẫunhiênmàanh:39;39;)Đúng0Bìnhluận(1)Xemthêmcâutrảlời POPPOPGiáoviênHômqualúc10:04BẬTMÍTRÒCHƠI-MÙATRUNGTHUKhôngbiếtlàđợttrungthunàycácbạncóđiđâukhôngnhỉ?Trungthunămnay,anhgiáogenZPOPPOPsẽcó1hoạtđộngvuichơitrênwebdànhchocácbạnnhỏnămnaynè^^Tấtcảsẽđượcbậtmívào21h30tốinaynhé^^  ĐọctiếpBẬTMÍTRÒCHƠI-MÙATRUNGTHUKhôngbiếtlàđợttrungthunàycácbạncóđiđâukhôngnhỉ?Trungthunămnay,anhgiáogenZPOPPOPsẽcó1hoạtđộngvuichơitrênwebdànhchocácbạnnhỏnămnaynè^^Tấtcảsẽđượcbậtmívào21h30tốinaynhé^^  XemchitiếtLớp7GiáodụccôngdânBài10:Giữgìnvàpháthuytruyềnthốngtốtđẹpc...157Gửi HủyKiềuVũLinhCTVHômqualúc10:07Bậtmíluônđiem,đợitốimấyđứanhỏnóhồihộpdữlắm!Đúng1Bìnhluận(2)HuỳnhThanhPhongHômqualúc10:4320hemngủrồianhbậtmílúc21h30làtiêuòi:((((( Đúng2Bìnhluận(1)NguyễnQuốcĐạtCTVVIPHômqualúc10:46HónghóngggĐúng3Bìnhluận(0)Xemthêmcâutrảlời HOC24CONFESSIONSCTVHômkialúc20:00[HOC24CONFESSIONS#31]--------------------------------#h24cfs_315Nếumìnhđổithẻbằngxuáthìđemchiếtkhấuđượckhôngạ?(Mọingườihiểuđơngiảnchiếtkhấuthẻkiểuquatrunggianquacácwebkhácxongđưatiềnvàotàikhoảnngânhàng/momo)#h24cfs_316Aisetatarđôicùngtớkhôngnà?:3:3~~~AD:Nhưngmàatardễthươngthìadmớiđểcùngnheeee#h24cfs_317Chảhiểusaonhưngmìnhcảmthấyrấtnhớmùahècủanăm2022tạihoc24.vn.~~~AD:Thậtralàadnhớtấtcảcácmùahècủahoc24.vn...Đọctiếp[HOC24CONFESSIONS#31]--------------------------------#h24cfs_315Nếumìnhđổithẻbằngxuáthìđemchiếtkhấuđượckhôngạ?(Mọingườihiểuđơngiảnchiếtkhấuthẻkiểuquatrunggianquacácwebkhácxongđưatiềnvàotàikhoảnngânhàng/momo)#h24cfs_316Aisetatarđôicùngtớkhôngnà?:3:3~~~>AD:Nhưngmàatardễthươngthìadmớiđểcùngnheeee><#h24cfs_317Chảhiểusaonhưngmìnhcảmthấyrấtnhớmùahècủanăm2022tạihoc24.vn.~~~>AD:Thậtralàadnhớtấtcảcácmùahècủahoc24.vnluôná,mùahènàocũngnhiềukỉniệmnè:>#h24cfs_318Helloeveryone,mộtnămrồimìnhmớivàolạihoc24,giờnókháctrướcnhiềuquáluôn.Cóbạnnàothamgiahoc24màhiệntạiởngoàigiốngmìnhkhông?MìnhđãđịnhcưHàLangần1nămvàmớivềViệtNamđược1tuần.Kiểukhôngkhínhộnnhịpghê,chưathíchnghiđượcá.ỞHàLantoànđitàuđiệnnênvềđâykiểukhôngdámláixeluôn.Lúcmớisangđấy,mìnhcònđinhầmchuyến,lạcsangBỉ,đangchuẩnbịrathấychữBelgiumrồitựnhiêngiậtmình,tỉnhcảngườiluônátrời:(((MìnhởDenHa,cóaiởHàLankhôngta?:<~~~>AD:Mongrằngbạnsẽcónhiềuniềmvui,kỉniệmcũngnhữngngườithân,giađình,bạnbètrongkhoảngthờigianởViệtNam.AdcũngrấtthíchvàmuốnđếnHàLan,khôngbiếtcóaicũngthíchđấtnướcnàykhôngnhỉ?^^#h24cfs_319 Dạonàymìnhthấy2bạnGV-CTVVIPđăngtảicáccâuhỏimônToánmàtrảlờinhanhchưatới1phút.Cácbạnkháchầunhưkhôngcócơhộisửdụngvốnhiểubiếtcủamìnhđểtrảlời.Cáccâutrảlờiđócósaochéptừnguồnnàokhôngnhỉ?Nếucósaochépthìcũngnênghinguồnvàochứ?MìnhcũngmongbạnGV-CTVVIPđóchămtrảlờihơnvàocáccâuhỏitừthànhviênchứcáccâuhỏicủacácbạnkhácthườngbịtrôimấthếtluôn.#h24cfs_320Chàomọingười,tớcómộtđiềuđắnđo.Trởlạitháng9củanăm2020,tớđãlênlớp10vàđólàlầnđầutiêntớgặpcậuấy.Kểtừgiâyphútđó,tớđãsimêvàđemlòngthươngnhớ.Sauchuỗingàytheođuổi,tớđãnhậnđượcthànhquảchobảnthân.Đếnnaycũngđược3năm,cảhaicùngnhauhọcđạihọc,lựachọncùngmộtthànhphốđểgửigắmướcmơ..chỉlàdầnlớn,tớlạicàngsuynghĩnhiều.Tớmuốnlấycậuấylàmvợ,tấtnhiênrồi,điềuđókhỏibàncãinhưngngườicongáiấylàcontrưởngcủagiađìnhvàgiađìnhnàycũnglàtrưởnghọ.Cáisựtrăntrởcủamìnhởđâychínhlànhàcậuấytheođạo,nhàmìnhthìkhông.Nhữngngườikhôngtheođạocóthểkhôngbiếtrằngnhiềukhithờcúngthìngườicontrai(ngườichồng)phảiđọckinhnhưngnếukhôngtheođạothìsaocóthểđọcđượckinhnhỉ?Điềunàykhôngchỉđơngiảnlàphéptắc,nócònlàtráchnhiệmcủacậuấyvàcảmình(nếucólấynhau)...Giađìnhcủamìnhkhônghềghétđạo,chỉlàkhôngthíchcontraicủamìnhtheođạo,vảlạitrongnhàcũngcóanhtrailàmsĩquanquânđộinênmấyvấnđềvềđạonàyrấtphứctạp..Dẫubiếthiệntạimìnhcònloxanhưngthậtsựnhiêuđâylàmmìnhcảmthấynhứcnhối,mìnhchẳngbiếtphảilàmgìcả,chỉbiếtmỗingàytrôiqua,mìnhlạithươngcậuấynhiềuhơn...#h24cfs_321Chàomọingười,mìnhlàLưuVõTâmNhư-chiếnthầngócchết,đâylàlầnđầutiênmìnhviếtcáinày.MìnhmuốnnóilàmìnhđãxemSơnTùngMTPnhiềuđếnnổimìnhcómơthấyanhấy2lần.Mìnhkhônglàmgìxấucả,lúcđómìnhcảmgiácrấtchânthậtvàsaukhithứcdậymìnhcườihoàiluôná:>.UitốiquamìnhmớimơnècònđượckếtbạnzalovớianhSơnTùngnữa.Ôitrời,mìnhngồicườitừ2giờsángtới2giờchiềuluônquá:D--------------------------------------------------------CácbạnhãygửiCfstạiđâynhé:👉bom.so/UyOLjM👈NhớlikevàfollowfanpeCfstụimìnhluônnha!💖/profile.php?id= XemchitiếtLớp12Giáodụccôngdân1210Gửi HủyKuroubaRyousukeCTVHômkialúc20:17#316Tớdkhongcậu:0.#317Mùađónhiềuidolonlinevớihđthườngxuyên,bhthìđasốđềuoffđểtậptrungviệchọcác.Hồiđóthìtớmớicb,cũngkhálàvui,nmaniềmvuiđóđếncũngnhanh,đicũngnhanh.#319HoạtđộngtrảlờiCHsgkđãkếtthúcrồibạnnhé,phầncònlạimìnhnghĩlànhiệmvụcủaanhGV-CTVVIPHàQuangMinhvàanhQuocTranAnhLe.AnhTrầnAnhphụtráchđăngCH,cònanhHàQuangMinhthìsẽtrảlờicáccâuhỏiđó(nếuanhđangonline),đểhoànthiệnviệctrảlờicácCHcủasgknhé.MìnhthìmìnhcũngkhôngbiếtanhHàQuangMinhtrảlờinhưthếnàomànhanhnthe,nmamìnhnghĩcũngkhônghẳnlàcopyhaychépmạng,vìlatexghitrongcâutrảlờimìnhthấylàlatexdùngtronghoc24(mĩnhnghĩthếthôinhé!).Hiệntạithìmìnhthấy2anhkhálàbậnvềchuyệntrảlờicácCHsgkđểhoànthiệncácbộsách,thờigianonlinecủacácanhcũngcóhạn,nêncũngkhôngdễđểtrảlờicácCHcủathànhviên.Việcnàythìmìnhnghĩcũngkhôngcầnphảitớitaycácanhlàm,vìcũngcócácCTVkhácởtrongcộngđồnggiúpđỡrồibạnnhé!#321Saockhghiluôncáitiêuđề"MuộnRồiMàSaoCòn"đichokhỏe,khỏicầnkể:v.Đúng10Bìnhluận(2)QuocTranAnhLeGiáoviênCTVVIPHômkialúc22:26Xinchàocácem,lạilàcậpnhậtcủaanhQuốcAnhđây!#315:Hoạtđộngnàytùyemnhé,dokhôngphảihoc24trựctiếpcanthiệpnênemsẽchịutráchnhiệmchohoạtđộngcủamình.#319:Hiệntại,anhvàanhMinhđangsoạntưliệuSGK,vàviệcnàylàlàmhướngtớihoc24.Anhsẽnóirõmộtsốđiềunhưsau:-Thứnhất,anhvàanhMinhđềuđăngLatextrênhoc24,nênemkhôngcócăncứđểnóianhvớianhMinhcopy.Lờigiảigốckhánhiềucâucóthểtrênnguồnkhác,tuynhiênbêntranghọcònrấtnhiềusaisótvàhaiGiáoviênđãkhắcphụcđápántừnhữngnguồnkhác.Chínhvìvậy,hiểnnhiên,đápánToánkhôngcầntríchdẫnnguồn.EmthửnghĩxemliệucóhaiđápánchomộtcâuhỏiToánhaykhông?-Thứhai,khôngaicấmcácemtrảlờicâuhỏicả.Tuynhiên,nhưanhđãđềcậptừtrước,nhữngcâuhỏiSGKsẽkhôngđượctraoGP,trừkhiemtựtinlờigiảicóthểđẹpvàchínhxáchơnlờigiảicủaGiáoviên.Cácemcótoànquyềntrảlời,anhnhắclại,nếunhưmụcđíchcủaemlà"đểgiúpbảnthâncảithiệnkiếnthức".Đúng8Bìnhluận(1)POPPOPGiáoviênHômkialúc22:29CólẽanhđồngquanđiểmmộtxíulàvềvấnđềGV-CTVVIPđăngcâuhỏiSGKmàquênđiviệctrảlờicâuhỏicủacácbạnkhác.AnhcũngmongvớinănglựccóđượccủaQuangMinhcũngnhưTrầnAnhthìhaibạnsẽtrảlờihỗtrợnhữngcâuhỏikhótừcácbạnthànhviênkhácnhiềuhơn.TấtnhiênmặcdùlàhoạtđộngđăngvàtrảlờicâuhỏiSGKlàcâuhỏivềcộngđồng. TuynhiênbCộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24ạngửicfscũngchúýlờilẽgiúpanhvìcfsgốc,anhlàngườiduyệtvàchỉnhá,emcầnlịchsựhơnvàtìmhiểukĩhơnvấnđềnha.Đúng7Bìnhluận(0)Xemthêmcâutrảlời QuocTranAnhLeGiáoviênCTVVIP25tháng9lúc20:32GIỚITHIỆUNHỮNGPHẦNTHƯỞNGVÔCÙNGTHÚVỊTỪHOC24Đểlàmtăngsựhứngthúcủacộngđồnggiảibàitậptrongwebchúngta,BQLsẽquyếtđịnhtriểnkhaithêmmộtsốtínhnăng,phầnquànhonhỏnữanhé:-Từbâygiờ,nhữngcâutrảlờiSGKsẽkhôngđượctraoGPnữa,trừkhibankiểmduyệtnhậnthấylờigiảicótínhsángtạo.Nhữngcâuhỏikhótrêndiễnđànhỏiđápđượctrảlờisẽđượctrao2GP.-Phầnthưởngtuần,thángvàCTVsẽtăngđángkểtronggiaiđoạntới,chitiếtsẽđượccôngbốsau.-Từcuố...ĐọctiếpGIỚITHIỆUNHỮNGPHẦNTHƯỞNGVÔCÙNGTHÚVỊTỪHOC24Đểlàmtăngsựhứngthúcủacộngđồnggiảibàitậptrongwebchúngta,BQLsẽquyếtđịnhtriểnkhaithêmmộtsốtínhnăng,phầnquànhonhỏnữanhé:-Từbâygiờ,nhữngcâutrảlờiSGKsẽkhôngđượctraoGPnữa,trừkhibankiểmduyệtnhậnthấylờigiảicótínhsángtạo.Nhữngcâuhỏikhótrêndiễnđànhỏiđápđượctrảlờisẽđượctrao2GP.-Phầnthưởngtuần,thángvàCTVsẽtăngđángkểtronggiaiđoạntới,chitiếtsẽđượccôngbốsau.-Từcuốitháng10/2022,hoc24vàOLMchínhthứctriểnkhaitraoGiấychứngnhậncấp1 chocácCộngtácviêncủahaitrangweb.VớimỗinhiệmkìcácbạnlàmCTV,cácbạnsẽnhậnđượcmộtgiấychứngnhậnđiệntử códấuđỏxácnhậntừBQLhoc24.Hoc24sẽtriểnkhaigiấychứngnhậnbảncứngchocácthànhviênCTVtronggiaiđoạntới,bắtđầutừnhiệmkì22.-Hoc24vàOLM sẽtraoGiấychứngnhậnchoTẤTCẢcácthànhviêntrongtươnglaikhiđạtmộtsốđiềukiện,cụthể:*Thànhviênđạt400GP:giấychứngnhậncấp1Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24củatrangweb,códấuđỏ.*Thànhviênđạt1000GP:giấychứngnhậncấp2củatrangweb,códấuđỏ.*Thànhviênđạt4000GP:giấychứngnhậncấp3củatrangweb(đảmbảocóbảncứnggốc),códấuđỏ.-Thamgianhữngsựkiệnđặcbiệtcủahaitrangweb,cácbạncũngcóthểnhậnđượcgiấychứngnhậncấp1củatrangweb.Vậycònchầnchừgìnữanhỉ?CácbạnhãythamgiadiễnđànhỏiđápđểcóđượcGiấychứngnhậntừhoc24vàOLM nhé! ----------------------------------Q:Giấychứngnhậncủahoc24vàOLM sẽcótácdụnggì?A:Giấychứngnhậncủahoc24sẽcótácdụngđếntrựctiếphồsơhọctậptrêntrườngcủacácbạnvàtrongcáccôngviệcxéttuyển.Giấychứngnhậnđượcxemnhưmộttrongnhữngminhchứnghoạtđộngngoạikhóatốtnhấtbạncóthểcó,khiđãcódấuđỏvàchữkícủađạidiệncôngtybảotrợvàBQL.Đâysẽlàmộtđiểmcộngkhicácbạnxinhồsơđăngkívàođạihọc,xinduhọcvàxinviệctrongtươnglai.Ngoàira,cómộtsốtrườngđạihọccòncôngnhậnvàcộngđiểmcộngxéttuyểntàinăngchobạnkhibạncógiấychứngnhậntừhoc24,mộtvídụlàĐạihọcBáchKhoa.Sắptới,BQLsẽcôngbốnhữngtrườngđạihọcđượccộngđiểmxéttuyểntàinăngkhisửdụngbằngcủahoc24. Q:Giấychứngnhậncủahoc24vàOLM đượcphâncấpbậcnhưthếnào?A:Giấychứngnhậnsẽđượcphânthànhbacấpbậc.Tùymỗicấpbậc,nộidungvàgiátrịgiấychứngnhậnsẽkhácnhau.Giấychứngnhậnbậc3sẽchắcchắncóbảncứngnhé! Q:Nếuemđãcótrước300GP,1000GPhay3000GPthìemcóđượcnhậnthưởnggiấychứngnhậnkhông?A:EmsẽnhậnđượcGiấychứngnhậnbảnmềmởcuốinhiệmkìCTVthứ22nhé.ChitiếtBQLsẽthôngbáosau.XemchitiếtLớp9ToánViolympictoán9421Gửi Hủyνì¢υộ¢đờιℓàинữиɢиιề...25tháng9lúc20:43Uithíchquá,cònđượccộngđiểmtàinăngvàocáctrườngđạihọcnữaạ!xịnsòquá!!!Đúng13Bìnhluận(0)ĐỗThanhHảiCTVVIPHômkialúc19:21Xin+1giấy:>Đúng2Bìnhluận(2)︵✰AhHômkialúc19:47confused:(Đúng1Bìnhluận(0)Xemthêmcâutrảlời CôTuyếtNgọcGiáoviên22tháng9lúc17:12❗THIĐẤUOLMđãtrởlại❗👉Thamgiatạiđâyđểsotàivớihọcsinhtoànquốc:thidau.olm.vn/?typeevent⏰Thờigiantổchứcthichotừngkhốilớpnhưsau:Lớp1;lớp2:20h15Lớp3;lớp4:20h20Lớp5;lớp6:20h25Lớp7;lớp8;lớp9:20h30️🏆THIĐẤUOLMđượctổchứcmiễnphívàomỗitốithứSáuhàngtuần.Mỗiphòngthigồm30câuhỏithuộc3mônToán,TiếngViệt-Ngữvăn,TiếngAnhtheotừngkhốivàtiếntrìnhhọctrênlớp.Saumỗituầnthi,cácbạnhọcsinhđượcvinhdanh,nhậnnhiềup...Đọctiếp❗THIĐẤUOLMđãtrởlại❗👉Thamgiatạiđâyđểsotàivớihọcsinhtoànquốc:thidau.olm.vn/?type=event⏰Thờigiantổchứcthichotừngkhốilớpnhưsau:Lớp1;lớp2:20h15Lớp3;lớp4:20h20Lớp5;lớp6:20h25Lớp7;lớp8;lớp9:20h30️🏆THIĐẤUOLMđượctổchứcmiễnphívàomỗitốithứSáuhàngtuần.Mỗiphòngthigồm30câuhỏithuộc3mônToán,TiếngViệt-Ngữvăn,TiếngAnhtheotừngkhốivàtiếntrìnhhọctrênlớp.Saumỗituầnthi,cácbạnhọcsinhđượcvinhdanh,nhậnnhiềuphầnthưởngtừOLM.‼️Chúý:Hãyvàophòngsớmtrướcítnhất3phútđểchuẩnbịvàđạtkếtquảtốtnhất.ThôngtinchitiếtvềTHIĐẤUOLM,vuilòngxemtại:olm.vn/tin-tuc/olm-mo-lai-dau-truong-thi-dau-olm-bat-dau-tu-thu-sau-ngay--1XemchitiếtLớp6Toán97Gửi HủyXemthêmcâutrảlời NgôPhươngGiáoviên22tháng9lúc14:42Unit1:LocalEnvironment GrammarXemchitiếtLớp9TiếnganhUnit1:Avisitfromapenpal22Gửi HủyGiaLinh23tháng9lúc0:031.so2.sothat3.both/and4.and5.evenif6.both/and7.whenever8.although9.notonly/but10.but11.or12.whether/orĐúng6Bìnhluận(2) POPPOPGiáoviên22tháng9lúc9:34CÔNGBỐDANHSÁCHCTVTẬPSỰNHIỆMKÌ22SAUVÒNG1 -VÒNGĐƠNSaumộttuầncácbạnnhỏđượcđiềnđơnthìhiệntạiPOPPOPcũngđãcótrongtaydanhsáchCTVTẬPSỰnhiệmkì22sauvòng1-vòngđơn.Vượtquagần70đơnđăngkí,cácbạnđãđượcsựtínnhiệmcủaBQLđểtiếptụccơhộiđồnghànhởcácvòngtiếptheotrướckhitrởthànhCTVchínhthứcnhiệmkìnày.Mộtlầnnữachúcmừngcácbạn.DanhsáchcácCTVTẬPSỰnhiệmkì22sauvòng1-vòngđơn.Khôngbiếtcácbạnđãthấytênmìnhchưanhỉ?C...ĐọctiếpCÔNGBỐDANHSÁCHCTVTẬPSỰNHIỆMKÌ22SAUVÒNG1 -VÒNGĐƠNSaumộttuầncácbạnnhỏđượcđiềnđơnthìhiệntạiPOPPOPcũngđãcótrongtaydanhsáchCTVTẬPSỰnhiệmkì22sauvòng1-vòngđơn.Vượtquagần70đơnđăngkí,cácbạnđãđượcsựtínnhiệmcủaBQLđểtiếptụccơhộiđồnghànhởcácvòngtiếptheotrướckhitrởthànhCTVchínhthứcnhiệmkìnày.Mộtlầnnữachúcmừngcácbạn.DanhsáchcácCTVTẬPSỰnhiệmkì22sauvòng1-vòngđơn.Khôngbiếtcácbạnđãthấytênmìnhchưanhỉ?Cụthểhơnthìmìnhxinphépcôngbốbằngbảngsau:STTHọtênLinkTCNHoc24.vn1HuỳnhThanhPhonghoc24.vn/vip/9732BùiAnhThưhoc24.vn/vip/3663VũDuyAnhhoc24.vn/vip/9354VũDuyNamhoc24.vn/vip/1625ĐoànTrầnQuỳnhHươnghoc24.vn/vip/6TôViệtAnhhoc24.vn/vip/93857LýNguyễnSongThưhoc24.vn/vip/5738KiềuVũLinhhoc24.vn/vip/4979PhạmAnhSơnhoc24.vn/vip/9410ĐỗTuệLâmhoc24.vn/vip/11LêNguyễnBảoThưhoc24.vn/vip/18212ĐàoTùngDươnghoc24.vn/vip/13NgôBáHùnghoc24.vn/vip/375614PhướcLộchoc24.vn/vip/815NgôHảiNamhoc24.vn/vip/779016NguyễnLêPhướcThịnhhoc24.vn/vip/330517VũNgọcGiaLinhhoc24.vn/vip/minhchau18NguyễnNhoBảoTríhoc24.vn/vip/8519ThânAnhĐứchoc24.vn/vip/29620NguyễnHoànThanhNgọchoc24.vn/vip/58421LêNguyễnHảiAnhhoc24.vn/vip/aquarius2222ĐỗThịTuyếthoc24.vn/vip/11423PhạmQuangThắnghoc24.vn/vip/57724TrầnBìnhMinhhoc24.vn/vip/32325MinhHiếuhoc24.vn/vip/4926NguyễnPhươngThảohoc24.vn/vip/97527TrầnVũĐăngKhoahoc24.vn/vip/992328NguyễnThịHươngGianghoc24.vn/vip/29ChửTrầnMinhHồnghoc24.vn/vip/30NguyễnThuỳLinhhoc24.vn/vip/69731TrầnGiaHuyhoc24.vn/vip/15932PhạmMaiPhươnghoc24.vn/vip/1722Mộtlầnnữa,thaymặtBQLtrangwebcũngnhưtậpthểGVHoc24.vnmìnhxinchúcmừngcácbạnnhé!Nhữngbạncótênnhanhchóngđiềnformtrước20h00thứbảyngày23/09/2023 chomìnhmộtsốthôngtincầnthiết:forms.gle/6TMfuVC1YLVy2sieA(Bắtbuộcđiềnnhé!)Cuốicùng,cảmơntấtcảmọingười.Vàmỗibạnquavòngđơnsẽnhậnđượcphầnthưởnglà5GP.(Giảithưởngsẽtraovàotốinaycácbạnnhé!)  XemchitiếtLớp10GiáodụccôngdânBài13:Côngdânvớicộngđồng2523Gửi HủyHuỳnhThanhPhong22tháng9lúc10:03EmhivọngCTVkì22sẽcóthêmnhiềuđiềuthúvịnổibậthơncóthểgópphầnchocộngđồnghoc24đilêntheohướngtíchcực(mongemsẽđậuCTVvòng2ạ) Đúng13Bìnhluận(6)POPPOPGiáoviên22tháng9lúc10:08Vòngthứ2+Vòngthứ3:Cácbạncó1tuầnthửthách(Từ23/9/2023-30/9/2023)đểtíchcựchỏiđáp,chiasẻkinhnghiệmvàtổchứcminigame.BQLsẽkiểmduyệtchấtlượngchuyênmôncâutrảlờivàkhảnăngsửdụngcôngcụgõcôngthứlatexcủacácbạnnhé!Kếtquảvòng2+3sẽđượccôngbốvàongày1/10/2023.Vàsauđóvàingàysẽcôngbốkếtquảcủa2vòngcuốicùnglàvòng4,vòng5. CácemđiềnformđểanhthầygiáotổnghợplạitạonhómCVtrênzalohi!Cảmơncácbạn!Đúng11Bìnhluận(9)POPPOPGiáoviên22tháng9lúc10:19AnhcónghemộtsốbạnbảolàkhicậpnhậtvàocâuhỏithìbảngdanhsáchlỗilinkTCNcácbạn! Anhgửilạidanhsáchdướiphầnbìnhluậnnha!Cụthểhơnthìmìnhxinphépcôngbốbằngbảngsau:STTHọtênLinkTCNHoc24.vn1HuỳnhThanhPhonghoc24.vn/vip/9732BùiAnhThưhoc24.vn/vip/3663VũDuyAnhhoc24.vn/vip/9354VũDuyNamhoc24.vn/vip/1625ĐoànTrầnQuỳnhHươnghoc24.vn/vip/6TôViệtAnhhoc24.vn/vip/93857LýNguyễnSongThưhoc24.vn/vip/5738KiềuVũLinhhoc24.vn/vip/4979PhạmAnhSơnhoc24.vn/vip/9410ĐỗTuệLâmhoc24.vn/vip/11LêNguyễnBảoThưhoc24.vn/vip/18212ĐàoTùngDươnghoc24.vn/vip/13NgôBáHùnghoc24.vn/vip/375614PhướcLộchoc24.vn/vip/815NgôHảiNamhoc24.vn/vip/779016NguyễnLêPhướcThịnhhoc24.vn/vip/330517VũNgọcGiaLinhhoc24.vn/vip/minhchau18NguyễnNhoBảoTríhoc24.vn/vip/8519ThânAnhĐứchoc24.vn/vip/29620NguyễnHoànThanhNgọchoc24.vn/vip/58421LêNguyễnHảiAnhhoc24.vn/vip/aquarius2222ĐỗThịTuyếthoc24.vn/vip/11423PhạmQuangThắnghoc24.vn/vip/57724TrầnBìnhMinhhoc24.vn/vip/32325MinhHiếuhoc24.vn/vip/4926NguyễnPhươngThảohoc24.vn/vip/97527TrầnVũĐăngKhoahoc24.vn/vip/992328NguyễnThịHươngGianghoc24.vn/vip/29ChửTrầnMinhHồnghoc24.vn/vip/30NguyễnThuỳLinhhoc24.vn/vip/69731TrầnGiaHuyhoc24.vn/vip/15932PhạmMaiPhươnghoc24.vn/vip/1722Đúng16Bìnhluận(4)Xemthêmcâutrảlời HOC24CONFESSIONSCTV19tháng9lúc20:03[HOC24CONFESSIONS#30]------------------------------#h24cfs_309SaotrướcmìnhthấycôMinhLệlúcnàocũngonlinethậmchíđến1-2hsáng.Mànaythấycôofflâuvậymọingười?~~~AD:Dạogầnđâyadcũngthấycôítonlinehơntrướckia,cólẽcôcũngnhiềucôngviệcvàbậnrộnhơntrongcuộcsống.Tuythế,adtinrằng,côMinhLệsẽquaytrởlạisớmvàbiếtđâucôsẽmangthêmmộtlàngiómớichodiễnđàn.^^#h24cfs_310Chotớxinin4bạnnàyvớiạ!hoc24.vn/vip/114#h24cfs_311...Đọctiếp[HOC24CONFESSIONS#30]------------------------------#h24cfs_309SaotrướcmìnhthấycôMinhLệlúcnàocũngonlinethậmchíđến1-2hsáng.Mànaythấycôofflâuvậymọingười?~~~>AD:Dạogầnđâyadcũngthấycôítonlinehơntrướckia,cólẽcôcũngnhiềucôngviệcvàbậnrộnhơntrongcuộcsống.Tuythế,adtinrằng,côMinhLệsẽquaytrởlạisớmvàbiếtđâucôsẽmangthêmmộtlàngiómớichodiễnđàn.^^#h24cfs_310Chotớxinin4bạnnàyvớiạ!hoc24.vn/vip/114#h24cfs_311Chomìnhhỏibạn hoc24.vn/vip/335Saotrảlời21câumànhững310SP?#h24cfs_312Himọingười,mọingườicóthấymộtvấnđềkhálớnởđâykhông?TừsựkiệntrảlờicâuhỏiSGK1GP/1câuhỏicóthểnóiđãmấtđimộtlượnglớnthànhviênthamgialâucủaweb.Đặcbiệtlàmộttruyềnthốnglâunămdolàcopytrênmạngnhưnglạikhôngghi"thamkhảo"?CâutrảlờiToán,Văn,...chỉtrảlờichưađến1phút/1câu?Ghichữ"thamkhảo"vàođâucómấtnhiềuthờigianvàcũngkhôngcóchiếmdiệntíchlớnmànhỉ?Vìđâylà1cộngđồng,nênmộtsựkiệngìliênquanđếnvấnđềchungsaunày,đặcbiệtnhưmụchỏiđáphivọngđượctrưngcầudânýthểhiệntínhdânchủ.Ởđâykhôngphảivấnđềliênquanđếnchínhtrịnhưngmìnhnghĩnócầnthiếtphảicó,đặcbiệtvớimộtcộngđồnghiệntại.Từkhisựkiệnbắtđầuđếngiờnhìncứnhứcnhứccáiđầukhôngmuốnvàonữaluôn,khôngbiếtsựkiệnkhinàomớikếtthúcạ?~~~>AD:Hibạn,hiệntạithìsựkiệnnàyđãkếtthúc.CảmơnbạnđãbàytỏquanđiểmvàgópýchoBTCsựkiện.Bâygiờ,adnghĩrằngphầnhỏiđápsẽ“thôngthoáng”hơn,mongrằngvớitìnhyêuwebbạnsẽquaytrởlạivàcónhữngkỉniệmđẹpcùngmọingười!!!#h24cfs_313ChomìnhhỏicónhữngbạnnàođangđượcmờilàmngườitrảlờicâuhỏiSGKcủaHoc24vậy?Mìnhnghenóinhữngbạnnàykhôngđượctraogiảituầnnhưngchắchẳncóquyềnlợigìđúngkhôngạ?Mìnhcũngmuốnlàmvàovịtrínày.#h24cfs_314Nhữngcặpđểảnhđạidiệnđôiliệucóyêunhauthậtkhôngmàcứthấy“realreal”.Nàolàngườiđặtbìalàảnhcủanhau,ngườithìcùngtươngtácvớiđốiphươngtrênmọimặttrậnvàâmthầmủnghộ,cóbạnchỉchọnfollow1ngườiduynhấtlàngườiđặtảnhđôivớimình.Emcũngmuốncómộtđoạntìnhcảmnhưthếnênxinđượcngoilêntìmaiđósetảnhđôichobớtcôđơnvớiạ.~~~>AD:KhôngbiếtbạnnghĩsaovềviêcsetảnhđôivớinickHOC24CONFESSIONS?:>>>----------------------------------------------------------------CácbạnhãygửiCfstạiđâynhé:👉bom.so/UyOLjM👈NhớlikevàfollowfanpeCfstụimìnhluônnha!💖/profile.php?id= XemchitiếtLớp12Giáodụccôngdân1213Gửi HủyQuocTranAnhLeGiáoviênCTVVIP19tháng9lúc20:38#312:Sựkiệnhiệnđãkếtthúc,vàluật"thamkhảo"trêndiễnđànhỏiđápđãđượckhôiphụclạibạnnhé.Bâygiờ,chỉcósốlượngítcâuhỏiSGKmớiđượcGVvàCTVVIPtická!RấtmongemsẽhưởngứngtrangvàgópýthêmđểBTCcóthểđiềuchỉnhlạisựkiệnkhôngphùhợpemnhé!#313:Hoc24xinnhấnmạnhlạilàcácbạnKHÔNGthểtựứngtuyểnvàonhữngvịtrínàynhé. Hômnaymìnhtrảlờingắngọnvậyá,rấtmongmọingườisẽcómộttuầnhọcthậtvuivẻ!Vàchắcchắn,nhữngphầnthưởngliênquanđếndiễnđànhỏiđápvàgiátrịtrithứcsẽcàngngàyđượcđềcaocácbạnnhé!Đúng8Bìnhluận(1)MinhLệCTVVIP19tháng9lúc21:16#h24cfs_309: Chịđây^^.Rấtvuikhicóbạnđểýđếnvàquantâmđếnchị.VàcũngrấtbuồnkhiphảinóilờitạmbiệtvớicácbạncủacộngđồngHOC24.PhảinóirằngquãngthờigianmàchịđồnghànhcùngHOC24làrấtdài.Mộtchặngđườngvớinhiềucảmxúc.Hiệntạithìchịđãgiớithiệu bạnmớilàNguyễnQuốcĐạtbạnấysẽđồnghànhvớicácbạnnhữngconđườngkếtiếpcùngwebmình,hivọngcácbạnsẽgắnkếtvàchiasẻnhữngđiềuđúngsaiđểbạnấyhoànthànhtốtnhiệmvụcủamình.Vàtrongthờigiantớichịtạm dừnghoạtđộngởHOC24hivọngsẽcómộtngàytrongtươnglaigặplạicácbạn.Tạmbiệtcácbạn,chúccácbạnluônkhỏemạnhvàhọctậpthậttốt!Đúng21Bìnhluận(4)NhậtVăn19tháng9lúc20:15Saocfstuầnnàylạivàothứ3vậynhỉ?(Thắcmắcngang)Đúng2Bìnhluận(1)Xemthêmcâutrảlời QuocTranAnhLeGiáoviênCTVVIP19tháng9lúc10:48KẾTTHÚCHẬUSỰKIỆNTHELOTTERYTrảiquahơnmộtthánghoạtđộng,sựkiệnđãthuhúthơnchụcnghìncâutrảlờivàhàngnghìnbàiđónggóp.Sựkiệntrêncũngđãchínhthứcđónglạimùa4hoạtđộngcủaVICE.XincảmơnmọingườiđãluônủnghộnhữngsựkiệnmàHOC24tổchức!Tuynhiên,mộtsốđiềuluậtvẫnsẽđượcápdụng:1.NhữngcâutrảlờiSGKkhitrảlờisẽKHÔNGcầnghiThamkhảo.NhưngviệctraoGPbâygiờsẽphụthuộcvàocácGVvàCTVVIP,vàtỉlệtraoGPcóthểthấpđinhiềusovớisựkiệ...ĐọctiếpKẾTTHÚCHẬUSỰKIỆN"THELOTTERY"Trảiquahơnmộtthánghoạtđộng,sựkiệnđãthuhúthơnchụcnghìncâutrảlờivàhàngnghìnbàiđónggóp.Sựkiệntrêncũngđãchínhthứcđónglạimùa4hoạtđộngcủaVICE.XincảmơnmọingườiđãluônủnghộnhữngsựkiệnmàHOC24tổchức!Tuynhiên,mộtsốđiềuluậtvẫnsẽđượcápdụng:1.NhữngcâutrảlờiSGKkhitrảlờisẽKHÔNGcầnghi"Thamkhảo".NhưngviệctraoGPbâygiờsẽphụthuộcvàocácGVvàCTVVIP,vàtỉlệtraoGPcóthểthấpđinhiềusovớisựkiện.2.Sựkiệnđónggóplíthuyếtvẫnsẽtiếptụcdiễnrachođếnngày19/12/2023.Chúngmìnhvẫnchưaduyệtđượccácbàiđónggópdohệthốngđanggặplỗikĩthuật,nhưngchúngmìnhcóthểđảmbảomộtbàiđăngtốtsẽđượcthưởngítnhất3GPvàthậmchíCOIN,chonêncácbạnhãyđónggópnhiệttìnhnhé.Chắcchắn,BTCsẽsoátTẤTCẢcácbàiđónggóp!XemchitiếtLớp9ToánViolympictoán937Gửi HủyPOPPOPGiáoviên19tháng9lúc13:50Sựkiệnkếtthúcnhưngmàcácbạnvẫncóthểgópýchosựkiệnnhé!Đúng5Bìnhluận(0)Lisablackpink19tháng9lúc18:57HayquáanhơiĐúng0Bìnhluận(0)mikenko19tháng9lúc19:27haynghêlunĐúng1Bìnhluận(0) HãythamgianhómHọcsinhHoc24OLM Xếphạng Tấtcả Toán Vậtlý Hóahọc Sinhhọc Ngữvăn Tiếnganh Lịchsử Địalý Tinhọc Côngnghệ Giáodụccôngdân Tiếnganhthíđiểm Đạođức Tựnhiênvàxãhội Khoahọc LịchsửvàĐịalý Tiếngviệt Khoahọctựnhiên Hoạtđộngtrảinghiệm,hướngnghiệp Hoạtđộngtrảinghiệmsángtạo Tuần Tháng Năm Xếphạng Tấtcả Toán Vậtlý Hóahọc Sinhhọc Ngữvăn Tiếnganh Lịchsử Địalý Tinhọc Côngnghệ Giáodụccôngdân Tiếnganhthíđiểm Đạođức Tựnhiênvàxãhội Khoahọc LịchsửvàĐịalý Tiếngviệt Khoahọctựnhiên Hoạtđộngtrảinghiệm,hướngnghiệp Hoạtđộngtrảinghiệmsángtạo HuỳnhThanhPhong 36GP ĐoànTrầnQuỳnhHương 33GP CharacterDebate 19GP KiềuVũLinh 18GP AnhThưBùi 15GP KuroubaRyousuke 13GP HàQuangMinh 11GP GiaLinh 10GP HaHoang 8GP KhánhĐan 8GP Danhsáchnhậnthưởnghàngtuần Danhsáchnhậnthưởnghàngtháng Tintức-Sựkiện Giảithưởnghỏiđáphàngtuầndànhchothànhviêntíchcực:18/9/2023-25/9/2023  Mới Giảithưởnghỏiđáphàngtuầndànhchothànhviêntíchcực:11/9/2023-18/9/2023  Mới CÔNGBỐKẾTQUẢCHƯƠNGTRÌNH"KHẢOSÁTCHẤTLƯỢNGĐẦUNĂMHỌC"  Mới TuyểnCTVHoc24nhiệmkì22 TraothưởngCTVHoc24nhiệmkì21vàBTCcáccuộcthi Xemthêm (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); (adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); CôngtycổphầnBINGGROUP©2014-2023 Liênhệ:HàĐứcThọ- Hotline:0986557525- Email:a@olm.vnhoặchdtho@hoc24.vn //localStore.clear();//$.ajaxSetup({//headers:{//'X-CSRF-TOKEN':$('meta[name="csrf-token"]Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24').attr('content')//}//});MathJax.Hub.Config({showProcessingMesses:true,messeStyle:"none",showMathMenu:false,tex2jax:{inlineMath:[['$','$'],["\\(","\\)"],["\\[","\\]"]],displayMath:[['$$','$$']],processEscapes:true},"HTML-CSS":{ailableFonts:["TeX"],linebreaks:{automatic:true,width:"75%container"}},CommonHTML:{linebreaks:{automatic:true}}}); (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','///analytics.js','ga');ga('create','UA--1','auto');ga('send','peview');(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5&appId=";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));

साइट:Cộng đồng học tập online | Học trực tuyến - Hoc24रिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट