SOHA - Tin tức, tin nhanh VN, Tốc độ, Tin cậy | soha.vn

  • 2022-01-10संग्रहण दिनांक
  • 2022-02-15अद्यतन
SOHA - Tin tức, tin nhanh VN, Tốc độ, Tin cậy | soha.vn
  • वेबसाइट का पता:www.soha.vn
  • सर्वर आईपी:123.30.151.92
  • स्थल का वर्णन:Cập nhật tin tức sự kiện nóng, tin nhanh báo chí mới nhất VN & thế giới: Thời sự, Quân sự, Sức khỏe, Quốc tế, Thể thao, Giải trí, Kinh doanh, Cư dân mạng, khám phá, đời sô...

डोमेन नाम:www.soha.vnमूल्यांकन

के बारे में 5000~500000

डोमेन नाम:www.soha.vnबहे

245

डोमेन नाम:www.soha.vnअच्छा या बुरा

उलटा। सफल होना कठिन उग्र

वेबसाइट:SOHA - Tin tức, tin nhanh VN, Tốc độ, Tin cậy | soha.vnतौल

2

वेबसाइट:SOHA - Tin tức, tin nhanh VN, Tốc độ, Tin cậy | soha.vnIP

123.30.151.92

वेबसाइट:SOHA - Tin tức, tin nhanh VN, Tốc độ, Tin cậy | soha.vnसामग्री

SOHA-Tintức,tinnhanhVN,Tốcđộ,Tincậy|soha.vnimg.lazy{display:none;}var_ADM_Channel='%2fhome%2f';(function(){varimg=newIme();varpt=(document.location.protocol==":"?":":"http:");img.src=pt+'//lg1.logging.admicro.vn/ftest?url='+encodeURIComponent(document.URL);varimg1=newIme();img1.src=pt+'//amcdn.vn/ftest?url='+encodeURIComponent(document.URL);})();var_comscore=_comscore||[];_comscore.push({c1:"2",c2:""});(function(){vars=document.createElement("script"),el=document.getElementsByTName("script")[0];s.async=true;s.src=(document.location.protocol==":"?"sb":"httpb")+".scorecardresearch.com/beacon.js";el.parentNode.insertBefore(s,el);})();!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');fbq('init','');fbq('track','PeView');(function(a,b,d,c,e){a[c]=a[c]||[];a[c].push({"atm.start":(newDate).getTime(),event:"atm.js"});a=b.getElementsByTName(d)[0];b=b.createElement(d);b.async=!0;b.src="//deqik.com/t/corejs/"+e+".js";a.parentNode.insertBefore(b,a)})(window,document,"script","atmDataLayer","ATM4GHFIUA3KH");/*mobile*/varisSportPe=0;functionsetCookieMobileRedirect(cname,cvalue,exdays){vard=newDate();d.setTime(d.getTime()+(exdays*24*60*60*1000));varexpires="expires="+d.toUTCString();document.cookie=cname+"="+cvalue+";"+expires;}functionCheckMobileRedirect(){try{//checksessiononclientif(typeof(Store)!=="undefined"){varsession=sessionStore.getItem("VisitSession");if(session==null){//phienlamviecmoisessionStore.setItem("VisitSession","1");varhash=window.location.hash;if(hash=="#first"){//linkđượcredirecttừbảnmobilesangthìkhônglàmgì.window.history.replaceState("","",window.location.href.split('#')[0]);}else{//nếukhôngphảilinkđátừmobilethìremovecookieởđây.setCookieMobileRedirect("browser","",-1);//reloadlạitrangđểhệthốngchuyểnvềbảnmobile.if(nigator.userent.match(/(iPhone|iPod|iPad|Android|BlackBerry|WindowsPhone|webOS)/i)!=null){window.location=window.location.href;}}}else{//vandangophienlamvieccuthikhonglamgi.}}}catch(e){console.log("Lỗicheckmobileredirect:"+e);}}//checkmobileCheckMobileRedirect();/*endmobile*/varxmlBrand=[{"Id":4,"Name":"Chiếnthắngsốphận","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ChienThangSoPhan02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ChienThangSoPhan12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ChienThangSoPhan22.png","Url":""},{"Id":5,"Name":"Thựcphẩmantoàn","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ThucPhamAnToan02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ThucPhamAnToan12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ThucPhamAnToan22.png","Url":""},{"Id":8,"Name":"Gócnhìnđạisứ","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_GocNhinDaiSu02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_GocNhinDaiSu12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_GocNhinDaiSu22.png","Url":"httpsoha.vn/goc-nhin-dai-su-e.htm"},{"Id":12,"Name":"Bàihọccuộcsống","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_BaiHocCuocSong02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_BaiHocCuocSong12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_BaiHocCuocSong22.png","Url":""},{"Id":13,"Name":"Dạyconnênngười","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_DayConNenNguoi02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_DayConNenNguoi12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_DayConNenNguoi22.png","Url":""},{"Id":14,"Name":"Hạtgiốngtâmhồn","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_HatGiongTamHon02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_HatGiongTamHon12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_HatGiongTamHon22.png","Url":""},{"Id":15,"Name":"Nghệsĩđốithoại","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_NgheSiDoiThoai02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_NgheSiDoiThoai12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_NgheSiDoiThoai22.png","Url":""},{"Id":16,"Name":"Nhặtsạnphim","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_NhatSanPhim02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_NhatSanPhim12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_NhatSanPhim22.png","Url":""},{"Id":17,"Name":"Kỷlụcquânsự","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_KyLucQuanSu02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_KyLucQuanSu12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_KyLucQuanSu22.png","Url":""},{"Id":18,"Name":"Đúnghaysai","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_DungHaySai02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_DungHaySai12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_DungHaySai22.png","Url":""},{"Id":19,"Name":"Vinfast-ParisMotorShow","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_Vinfast02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_Vinfast12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_Vinfast22.png","Url":""},{"Id":22,"Name":"Chiếntranhbiêngiới1979","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ChienTranhBienGioi.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ChienTranhBienGioi.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ChienTranhBienGioi.png","Url":""},{"Id":23,"Name":"ThượngđỉnhMỹ-TriềuTiên2019","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ThuongDinhMyTrieu.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ThuongDinhMyTrieu.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_ThuongDinhMyTrieu.png","Url":""},{"Id":24,"Name":"Bàithuốcquý","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_BaiThuocQuy02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_BaiThuocQuy12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_BaiThuocQuy22.png","Url":""},{"Id":25,"Name":"Nghệsĩhiếuthảo","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_NgheSiHieuThao02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_NgheSiHieuThao12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_NgheSiHieuThao22.png","Url":""},{"Id":26,"Name":"Giọngcavàng","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_GiongCang02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_GiongCang12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_GiongCang22.png","Url":""},{"Id":27,"Name":"ĐẳngcấpcasĩViệt","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_DangCapCaSiViet02.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_DangCapCaSiViet12.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Brand_DangCapCaSiViet22.png","Url":""},{"Id":28,"Name":"Câuchuyệnnghệsĩ","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/CauChuyenNgheSi_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/CauChuyenNgheSi_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/CauChuyenNgheSi_Detail.png","Url":""},{"Id":29,"Name":"Luậtnhânquả","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/LuatNhanQua_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/LuatNhanQua_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/LuatNhanQua_Detail.png","Url":""},{"Id":31,"Name":"ChiếntrườngMáuvàHoa","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/CTMauVaHoa_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/CTMauVaHoa_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/CTMauVaHoa_Detail.png","Url":""},{"Id":32,"Name":"VũkhíViệtNamhiệnđại","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/VKVietNamHD_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/VKVietNamHD_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/VKVietNamHD_Detail.png","Url":""},{"Id":33,"Name":"Chiếntranhhiệnđại","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/ChienTranhHD_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/ChienTranhHD_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/ChienTranhHD_Detail.png","Url":""},{"Id":34,"Name":"5phútcùngsao","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/5PhutCungSao_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/5PhutCungSao_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/5PhutCungSao_Detail.png","Url":""},{"Id":35,"Name":"Khámphávũtrụ","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/KhamPhuTru_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/KhamPhuTru_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/KhamPhuTru_Detail.png","Url":""},{"Id":36,"Name":"Giảimãlịchsử","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/GiaiMaLichSu_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/GiaiMaLichSu_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/GiaiMaLichSu_Detail.png","Url":""},{"Id":37,"Name":"Gócnhìntoàncầu","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Gocnhintoancau_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Gocnhintoancau_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Gocnhintoancau_Detail.png","Url":""},{"Id":38,"Name":"Góp1cuốnsách","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Gop1CuonSach_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Gop1CuonSach_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Gop1CuonSach_Detail.png","Url":"httpsoha.vn/chi--ty-dong-cho-ruou-bia-nhung-co-toi-26-nguoi-dan-viet-nam-khong-bao-gio-doc-sach-3.htm"},{"Id":39,"Name":"Nếuchỉcòn1ngàyđểsống","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/NeuChiCon1Ngay_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/NeuChiCon1Ngay_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/NeuChiCon1Ngay_Detail.png","Url":""},{"Id":40,"Name":"Phậtgiáovàcuộcsống","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/PhatGiaoVaCS_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/PhatGiaoVaCS_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/PhatGiaoVaCS_Detail.png","Url":""},{"Id":41,"Name":"Danhhàitôiyêu","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/DanhHaiToiYeu_TinNoiBat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/DanhHaiToiYeu_Stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/DanhHaiToiYeu_Detail.png","Url":""},{"Id":48,"Name":"Hànhtrìnhpháán","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/hanhtrinhphaan_noibat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/hanhtrinhphaan_stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/hanhtrinhphaan_detail.png","Url":""},{"Id":51,"Name":"Đọcchậm","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Bainoibat_Doccham.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Stream_Doccham.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/Chitiet_doccham.png","Url":""},{"Id":55,"Name":"ArmyGames2021","Src1":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/armygames2021_bainoibat.png","Src2":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/armygames2021_stream.png","Src3":"sohanews.sohacdn.com/web_imes/armygames2021_detail.png","Url":""}];(runinit=window.runinit||[]).push(function(){loadJsAsync('mingid.mediacdn.vn/js/mingid_core.js',function(){});});(runinit=window.ruSOHA - Tin tức, tin nhanh VN, Tốc độ, Tin cậy | soha.vnninit||[]).push(function(){loadJsAsync('sohanews.sohacdn.com/web_js/common.v1.min.js',function(){trendingT.init();});});(runinit=window.runinit||[]).push(function(){if($('.VCSortableInPreviewMode[type="RelatedNewsBox"]').length>0){$('.VCSortableInPreviewMode[type="RelatedNewsBox"]').each(function(index,item){$(this).attr("data-marked-zoneid","soha_detail_relatednewsbox");});}if($('.VCSortableInPreviewMode.link-content-footer[type="link"]').length>0){$('.VCSortableInPreviewMode.link-content-footer[type="link"]').each(function(index,item){$(this).attr("data-marked-zoneid","soha_detail_relatednewsboxlink");});}});{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","name":"Soha","url":"soha.vn","logo":"sohanews.mediacdn.vn/web_imes/default_atar.png","email":"mailto:btv@soha.vn","sameAs":["/TintucSoha","twitter.com/soha","/Sohasongkhoe","/Sohaquansu"],"contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","telephone":"(8424)73077979","contactType":"customerservice"}],"address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"ThanhXuân","addressRegion":"HàNội","addressCountry":"ViệtNam","postalCode":"","streetAddress":"Tầng20,tòanhàCenterBuilding,HapulicoComplex,số1NguyễnHuyTưởng,phườngThanhXuânTrung,quậnThanhXuân,HàNội"}}{"@context":"httpschema.org","@type":"WebSite","name":"SOHA-Tintức,tinnhanhVN,T244;́cđ244;̣,Tinc226;̣y","alternateName":"C226;̣pnh226;̣ttintứcsựki234;̣nnóng,tinnhanhbáochímớinh226;́tVN&th234;́giới:Thờisự,Qu226;nsự,Sứckhỏe,Qu244;́ct234;́,Th234;̉thao,Giảitrí,Kinhdoanh,Cưd226;nmạng,khámphá,đờis244;́ng,c244;ngngh234;̣.","url":"soha.vn"}[href="/quan-su.htm"],[href="/quan-su/hoi-dap-thu-gian.htm"],[href="/quan-su/quan-doi-viet-nam.htm"],[href="/quan-su/quan-doi-nuoc-ngoai.htm"],[href="/quan-su/goc-anh-video.htm"],[href="/quan-su/binh-luan-quan-su.htm"]{display:none!important;}if(typeoftparam!='undefined'){if(tparam.indexOf('house-n-home')>=0){window['admicroAnalyticsObject']='admicro_analytics';window['admicro_analytics']=window['admicro_analytics']||function(){(window['admicro_analytics_q']=window['admicro_analytics_q']||[]).push(arguments);};window['admicro_analytics'].t=1*newDate();vara=document.createElement("script");a.type="text/jascript";a.async=!0;a.src="//static.amcdn.vn/core/analytics.js";varb=document.getElementsByTName("script")[0];b.parentNode.insertBefore(a,b);window.admicro_analytics_q=window.admicro_analytics_q||[];window.admicro_analytics_q.push({event:"peviews",domain:'housenhome.com.vn',id:6961});}}varadmicroAD=admicroAD||{};admicroAD.unit=admicroAD.unit||[];vardid='';(function(){functiond(b,c,e){vara=document.createElement("script");a.type="text/jascript";a.async=!0;a.src=b;2div:first-child{position:relative}#slot1>div{width:100%}#relationnewsInPopupimg{width:100%}}HOUSENHOMESỐNGĐẸPTỰHÀOVIỆTNAMHÀNHTRÌNHBẤTTẬNDR.BLUESOHANEWSHotline:0943113999Tìmkiếm.head-hotlink{margin-top:-15px;}.head-hanhtrinh{margin:-14px10px00;}.head-hotlink>a:first-childimg{margin-bottom:3px;}.pe-head.logo-euro{float:left;margin-top:2px;margin-left:20px;}.pe-head>div{max-width:1200px;width:100%;height:100%;clear:both}.pe-head__right{display:flex;align-items:center;height:100%;margin:0;}.pe-head__righta{display:block;height:32px;width:max-content;box-sizing:border-box;}.pe-head__righta:not(:last-child){margin-right:15px;}.pe-head__right.head-hanhtrinh{height:auto;margin:0;}.pe-head__rightimg:not(.png){display:block;height:100%!important;}/*a.goc-nhin-dai-su{border:1pxsolid#cacaca;border-radius:50px;display:flex;align-items:center;padding:015px;font-weight:700;color:#6f6f6f;font-size:13px;}.seame31.goc-nhin-dai-su{border:none;border-radius:0;padding:0;}*/.gocnhin-group{width:146px;}.peSOHA - Tin tức, tin nhanh VN, Tốc độ, Tin cậy | soha.vn-head__righta:not(:last-child){margin-right:0;}.head-right-1{margin-right:12px;}.khwth-trending-wrapper{height:32px;position:initial;top:initial;left:initial;padding-left:initial;margin-right:10px;}.list-khwtht{max-width:480px;}.khwtht{width:max-content!important;}.khwtht:last-child{margin-right:0;}/*.pe-head.logo{background-ime:url('sohanews.sohacdn.com/web_imes/web_logo_tet_2022.png');background-position:00;background-size:200px;width:200px;height:56px;margin-top:15px;}*/.logo-sea-games-31img{height:36px!important;display:inline-block;margin-top:25px;margin-left:12px;}/*csstết*/.banne_wc{display:inline-block}.banne_wcimg{height:62px!important;display:inline-block;margin-left:12px;}.logo-sea-games-31img{margin-bottom:12px;}/*--------------------*/(runinit=window.runinit||[]).push(function(){varigoc=1;functionautoChangeGocnhin(){$('.goc-nhin-dai-su').hide();$('.goc-nhin-dai-su').removeClass('hidden');$('.goc-nhin-dai-su[data-pos="'+igoc+'"]').fadeIn();igoc++;if(igoc>$('.goc-nhin-dai-su').length)igoc=1;setTimeout(autoChangeGocnhin,5000);}autoChangeGocnhin();varipos=1;functionautoChangeHeadRightItem(){$('.head-right-item').hide();$('.head-right-item').removeClass('hidden');$('.head-right-item[data-pos="'+ipos+'"]').fadeIn();ipos++;if(ipos>$('.head-right-item').length)ipos=1;setTimeout(autoChangeHeadRightItem,5000);}autoChangeHeadRightItem();});.pe-menu>.inner{width:1160px;display:block;position:relative;}.pe-menu.mnu-hot-topic{position:absolute;right:0;top:0;box-sizing:border-box;color:#fff;display:flex;align-items:center;gap:6.3px;font-size:10px;font-weight:bold;line-height:35px;text-transform:uppercase;cursor:pointer;}.arrow{border:solid#fff;border-width:01px1px0;display:inline-block;padding:3px;}.arrow.down{transform:rotate(45deg);-webkit-transform:rotate(45deg);}.arrow.up{transform:rotate(-135deg);-webkit-transform:rotate(-135deg);}.mnu-hot-topic.arrow{position:relative;top:-3px;}.mnu-hot-topic.arrow.up{top:2px;}.mnu-hot-topic-wrapper{position:absolute;overflow:hidden;height:0;opacity:0;transition:height0ms400ms,opacity400ms0ms;width:100%;z-index:10;background:#FFFFFF;box-shadow:0px30px40pxrgba(0,0,0,0.2);margin-left:-10px;padding:24px030px;}.pe-menu.show-mnu-hot-topic.mnu-hot-topic-wrapper{height:auto;opacity:1;transition:height0ms0ms,opacity600ms0ms;}.w1160{width:1160px;margin:0auto;}.mnu-hot-topic-title{display:flex;font-family:'SFD-SemiBold';text-transform:uppercase;font-size:16px;gap:10.5px;align-items:center;}.mnu-hot-topic-tpgrlist{margin-top:24px;display:flex;/*justify-content:space-between;*/flex-wrap:wrap;}.mnu-hot-topic-tpgrlist>[class*="item-"]{border-radius:8px;overflow:hidden;background-position:centercenter;background-repeat:no-repeat;margin-bottom:10px;background-size:auto100%;width:270px;height:128px;margin-bottom:30px;margin-right:26px}.mnu-hot-topic-tpgrlist>[class*="item-"]a{display:block;font-size:16px;font-family:SFD-SemiBold;color:#fff;height:128px;position:relative;background:linear-gradient(180deg,rgba(0,0,0,.2)0%,rgba(0,0,0,.8)100%);text-transform:initial;}.mnu-hot-topic-tpgrlist>[class*="item-"]a.name{position:absolute;bottom:0;left:0;padding:8px16px;}.mnu-hot-topic-tpgrlist>[class*="item-"]:nth-child(4n){margin-right:0px}.display-nonea{background:none!important;border:none!important;}Thờisự-XãhộiKinhdoanhQuốctếThểthaoNhịpsốngmớiGiảitríPhápluậtSốngkhỏeXeCôngnghệĐờisốngTrithứcmớiVideoẢnhChủđềhay(runinit=window.runinit||[]).push(function(){$('.mnu-hot-topic').click(function(){var$this=$(this);$this.find('.arrow').toggleClass('up');$('.pe-menu').toggleClass('show-mnu-hot-topic');});});NhómchủđềHousenHomeSohaSpecialSốngđẹpTựhàoViệtNamHànhtrìnhbấttậnVũkhíViệtNamDulịchlãiĂnsànhsốngchấtDạyconnênngườiBảovậtViệtNamBímậtngànhxeGiảimãChấtdinhdưỡngBàihọccuộcsốngBìnhluậnbóngđáBốnmùatiệnnghi.sh_home20-wrapper.sh_section-mid.sh_bigright{position:unset}.sh_home20-wrapper.sh_section-mid{position:relative;}admicroAD.unit.push(function(){admicroAD.show('admzone2238')});.hl-img{position:relative;}.hl-img.brandLogo{bottom:0;left:0;right:0;}NÓNG:ViệtNamcóHCVđầutiêntạiAsiad2022,HLVHoàngXuânVinhnghẹnngàorơilệHàNội:Bấtlựcnhìnôtôchìmtrong'biểnnước',30phútchưađinổi100métTânĐạisứEUtạiViệtNam:Hiệntạilà“thờikhắccủaViệtNam”,EUhỗtrợbằng5côngcụHainữNSNDđượcmệnhdanhlà"Tổnghềsống":Tàiđứcvẹntoàn,sốnghơn90tuổiU23ViệtNam–U23TháiLanđã"xáchvali"vềnước,hômnayĐôngNamÁsẽ“mấthút”ởmônbóngđánamAsiad2022?VừatrótmuaiPhone14nămngoái,giờnhìnthấyiPhone15thếnàymàtôithấymình“nhưkẻngốc”!BBCthừanhậnUkrainephảncôngthấtbạiViệtNamxáclậpkỷlụcFDI,1cáitênvụtthành‘quánquân’củacảnước:Cuộcchuyểnmình'chưatừngcó'admicroAD.unit.push(function(){admicroAD.show('admzone2239')});admicroAD.unit.push(function(){admicroAD.show('admzonellg1yf99')});admicroAD.unit.push(function(){admicroAD.show('admzone2240')});TinhotCụbà104tuổinhưngrađồnglàmruộngnhưngườitrẻ:Bíquyếtkhôngphảitậpthểdụcmànhờ3thóiquennàyLờikhaicủanghiphạmcướpngânhàng:Nhânviênbấmchuông,némghếchốngtrảnênbỏchạy"Bâygiờhoặckhôngbaogiờ":LờicầucứukhẩncủaEUtrướcmộtsứcmạnhápđảotừTrungQuốcPhốHàNộixônxaođoànrướcdâubằngdànmôtô20tỷ,giathế"khôngphảidạngvừa".hotnews-item.hotpr{background:#F4F7FB;}.hotnews-item.hotpr.shnews_total{padding:015px5px;}.hotnews-item.hotpr.sub-title{font:normal12px/20px'SFPD-SemiBold';font-weight:600;text-transform:uppercase;color:#FB6942;}.hotnews-item.hotpr.viewplus{font:normal13px/20px'SFPD-Medium';font-weight:normal;color:#888;}(runinit=window.runinit||[]).push(function(){var$hotnews=$('.list-hotnews.hotnews-item');functionadmDecode(str){returneval("unescape('"+str+"')");}functionimgZoomAdm(n,t,i){returnt==0||typeoft=="undefined"?n:n.indexOf("//adi.admicro.vn")!=-1?(n=n.replace("//adi.admicro.vn",""),String.format("{0}/zoom/{1}_{2}/{3}","//adi.admicro.vn",t,i,n.trimStart("/"))):n.indexOf("//cdnstoremedia.com")!=-1?(n=n.replace("//cdnstoremedia.com",""),String.format("{0}/zoom/{1}_{2}/{3}","//cdnstoremedia.com",t,i,n.trimStart("/"))):n.indexOf(appSettings.imeDomain)!=-1?n.indexOf("/zoom")!=-1||n.indexOf("/thumb")!=-1?n:(n=n.replace(appSettings.imeDomain,""),String.format("{0}/zoom/{1}_{2}/{3}",appSettings.imeDomain,t,i,n.trimStart("/"))):n}functioncovertNumber(n,t){if(n>999){vari=(""+n).length,r=Math.pow,t=r(10,t);returni-=i%3,n=Math.round(n*t/r(10,i))/t+"KMGTPE"[i/3],n.replace(/\./g,",")}returnn}$.ajax({url:"boxpr.admicro.vn/?zone=",//dataType:"json",success:function(rs){vardata=$.parseJSON(rs.replace('[[','[').replace(']]',']'));if(data!=null&&data.length>0){letitemData=data[0].items["420"];let_title=admDecode(itemData.title),_img=imgZoomAdm(admDecode(itemData.ime),270,170);;let$item=$hotnews.last();if($hotnews.lengthSốngkhỏeLoạicâycảnhđượcvílà'thuốcbổ'củamọigiađìnhViệt,tốtnhưsâmThườngđượctrồnglàmcảnh,câyđinhlăngkhônghềxalạvớingườiViệt.Loạicâynàyđượcvítốtnhưnhânsâm,làthuốcbổcủamọigiađình.Điềugìsẽxảyranếubạnthườngxuyênuốngnướcchanh?Nướcchanhlàthứcuốngđượcnhiềungườiyêuthích,vậyđiềugìsẽxảyranếubạnthườngxuyênuốngnướcchanh?QuốctếASIADnângbướcnhữnggãkhổnglồcôngnghệTrungQuốclênbụcvinhquangsauthờigiandàibịtrấnápUkrainerađiềukiệnrútđơnkhiếunạiBaLan,SlovakiavàHungaryQuảcầulửakhổnglồthắpsángbầutrờiUzbekistanĐiệnKremlinnóiMỹ,AnhliênquanvụtấncôngđườngốngNordStreamQuốcgiatăngtrưởngnhanhnhấtthếgiới,cóthểbùngnổ100%UkrainechuyểnnhàmáysảnxuấttênlửaranướcngoàiTinmớinhấtNhữnghìnhảnh“cườichảynướcmắt”chỉcóthểbắtgặpvàongàymưangậpQuỹphụhuynh310triệuđồng:Hầuhếtcáckhoảnthuchiđềusaiquyđịnh,phêbìnhgiáoviênchủnhiệmMưalớn,cáKoibơilộitungtăngtrongvũngnướcngập,clipquaycảnhtượnghyhữuTrungQuốc:PháthiệnsốctừtàntíchkhủnglongKhổngTửQuáchNgọcTuyênkểchuyệngọimẹvợlà'chị',có2convẫnchưamộtlầntỏtìnhvớivợCáchNgacóthểsửdụngđốiphóxetăngAbramsởUkraineĐọcchuyênsâuHòaThânrấtgiàunhưngkhôngphảitấtcảtừthamnhũngGiaCátLượngngàyăn3lítgạo,TưMãÝphántuổithọđãhết,15nămsauchântướngmớiđượcphơibàyGiảitríBịkiệnđòitiềntỷ,đạidiệncôngtycủaThuTrang-TiếnLuậtnóigì?NSNDTrầnNhượng:LàĐạitávềhưu,tìnhduyênlậnđận,qua3đờivợvẫnsốngcôđơnởtuổi72VideoHậutrườngkỹxảongốnhàngtriệuUSDcủa'OnePiece'ThểthaoTrựctiếpĐTnữViệtNam-ĐTnữNhậtBản:TìmvévàotứkếtASIAD19CựutiềnvệHLghi4bàntrongtrậnđấutậptạiTâyBanNhaHậuvệđáthẳngvềlướinhà,tuyểnTháiLantụtlạitrongcuộcđuaquyếtđịnhvớiViệtNamPhápluậtBắcNinh:Nghĩmìnhbịchửi,namthanhniênvácdaochém4ngườitrọngthươngKẻthútínhhiếpdâmcháubémớihơn3tuổiCôngantruytìmsốtrangsứcbịcướptiệmvàngởKhánhHòaCônganTPHCMđãbắtVũThịThúyHươngNhịpsốngmớiMưalớn,cáKoibơilộitungtăngtrongvũngnướcngập,clipquaycảnhtượnghyhữuSaumưa,nướctrongaodângcaokhiếnhàngchụcconcáKoithoátrangoài,bơithànhtừngđàn.ChàngTâykinhngạcvớiquánốcđồnggiá10k/đĩaởSàiGòn,giữatrưakháchvâykínhẻm10k/đĩanhưngchủquánbaochấtlượngtươingonnha,cứnhìnbiểucảmcủaMaxMcfarlinkhinếmthửthìhiểu.ĐờisốngVụcháyđámcướikhiếnítnhất314ngườithươngvong:Côdâuchúrểđãthiệtmạng,lờikểnhânchứnggâyámảnhBữatiệccưới900kháchmờicủacôdâuchúrểđãhóathànhthảmkịchchếtngườithươngtâm.Khámphángôinhà"mộtmàuđen"củanhạcsĩnổitiếng,địnhnghĩavềtổấmkhiếnnhiềungườiphảisuyngẫmChồngđòiđưaconđixétnghiệmADNvìthấykhônggiốngmình,kếtquảtrảvềkhiếnngườivợsữngsờHọcsinhtiểuhọcviếtvăn“bócphốt”bốmẹkhiếndântìnhcườilănTrithứcmới5caothủtrêncơVôDanhthầntăng:KiềuPhong"khôngcócửa",vịtríthứnhấtaicũngbấtngờHóaratrongThiênLongBátBộvẫncònrấtnhiềucaothủmạnhhơnVôDanhthầntăng.KhaiquậtgiếngcổthờiTần,chuyêngiapháthiện"văntựcókhảnăngthayđổilịchsử",nhưnglạikhôngdámcôngbốHòaThânrấtgiàunhưngkhôngphảitấtcảtừthamnhũngNgacómỏ"kimloạitươnglai"cựclớn,26,7triệutấn:ThếgiớiđangrấtcầnHànhtrìnhtừtráitimMinhtriếttrongănuốngcủaphươngĐôngCuốnsáchthamkhảohữuíchgiúpngườiđọccókiếnthứcmộtcáchhệthốngvàđánhgiávềcáchănuốngđểnângcaosứckhỏethểchấtvàtinhthần.Bài1:Những"trăntrởtốihậu"luônthôithúcBài2:Chịuthửthách“đauđớntừngsátna”Bài3:Những“thấungộ”củaĐặngLêNguyênVũXeMộthãngxeNhậtđóngcửanhàmáytạiTrungQuốc:Khôngthể'sốngsót'!Đứngtrước"cơnbão"xenộiđịaquámạnhtạiTrungQuốc,Mitsubishiđãquyếtđịnhdừnghoạtđộngsảnxuấttạiđây.NếuthấyToyotaCorollaCrosshơihiềnthìbạncóthểthamkhảophiênbảnmớinày:PhốilạimàulàtrôngkháchẳnXemáyđiệnđắtnhấtcủaVespatạiViệtNam:Giágầngấp4lầnbảnxăng,sạcđầy4giờ,đi100km"Xeláihay"khôngcònkhóđịnhnghĩavớigiớireviewertrẻtuổiCôngnghệBỏquaTitanvớiUSB-C,đâymớilàtínhnăng“vàngròng”trêniPhone15:XứngđángbánđiệnthoạicũđểnângcấpNhiềungườichỉnhớđếniPhone15vớivậtliệutitanhaycổngUSB-C,nhưngtínhnăngmàAppleítquảngcáonhấthóaralạilàthứđángtiềnnhất.AisắpmuaiPhone15phảiđọcngay:Thửnghiệmmớivạchtrần2lỗibấtthườngtrênphiênbảnProvàProMaxNgườiNgacómuađượciPhone15khôngvànếucóthìphải"trảgiá"rasao?CáchNgacóthểsửdụngđốiphóxetăngAbramsởUkraineSohaSpecialDấuấnngànhVănhóa,ThểthaovàDulịchnăm2022(TổQuốc)-Bướcvàonăm2022,khinhững“nốttrầm”dodịchbệnhCovid-19đãdầnquađinhờnhữngquyếtsáchđúngđắn,kịpthờicủaĐảng,Nhànước,đấtnướcbướcvàogiaiđoạnphụchồivàpháttriểnmạnhmẽvềkinhtế,xãhội.Trongđó,ngànhVHTTDLđãnỗlựcđạtnhiềukếtquảquantrọng,gópphầnminhchứngchosựtrởlạiấntượngcủaViệtNamsovớicácquốcgiatrongkhuvựcvàquốctếthờikỳhậuCovid-19.Trảinghiệmđẳngcấpở5vùngđấtđángđếnbậcnhấtViệtNamTươnglaibứtphácủa"đảothiênđường"PhúQuốcsaukhiđượcrót16tỷUSDNgườiđứngsaunhữngshowdiễn"độcđáovàkhácbiệt"củadulịchViệtNamGócnhìnĐạisứThượngđỉnhMỹ-TrungÁđầutiên:MụctiêucạnhtranhvớiNga,TrungQuốckhôngdễthựchiệnBênlềphiênhọpĐạihộiđồngLiênhợpquốc,TổngthốngMỹJoeBidenđãgặpTổngthốngcủa5quốcgiaTrungÁgồmKazakhstan,Kyrgyzstan,Tajikistan,TurkmenistanvàUzbekistan.TươnglaitươisángkhiẢRậpSaudi-IranbìnhthườnghóaquanhệsaunhiềunămgiánđoạnTổngthốngUAEthămNga:BấtchấpsứcéptừMỹ,cácnướcẢRậpvẫntăngcườngquanhệvớiMoscowBàihọccuộcsốngKhitừchối,ngườithườngnóithẳngthừng,dễmấtcảmtình,ngườiEQcaodùngđúng3câuđượclòngmọiđốitượngChúngtađềukhôngdễnóiralờitừchốivớingườikhác.Khôngítngườiđãkhiếntìnhthân,cácmốiquanhệxãhộirạnnứtchỉvìkhôngbiếtnóitừchốikhéoléo.Dùgiàuhaynghèo,sau50tuổi,chamẹđểlạichoconcái3thứ“tàisản”nàycònquýhơntiềnbạcNgườicóEQthấpthườngxuấthiện3biểuhiệnnày,nhậnbiếtngayđểsànglọcmốiquanhệ,chọnbạnmàchơiTỷphúSOHA - Tin tức, tin nhanh VN, Tốc độ, Tin cậy | soha.vndạy:‘Từkhikiếmđược100triệu/ngày,tôiđãsớmnhậnramuốnPHÁTTÀIphảinhờ3điều!’ĐừngbỏlỡVợđầuNSNDCôngLý:Nhansắcthờitrẻgâyngỡngàng,cuộcsốnghiệntạirasao?ThụcKhuê-vợđầucủaNSNDCôngLýsởhữunhansắcưanhìn,đôimắtđẹpvàgươngmặtdễđểlạiấntượngsâusắcchongườiđốidiện.VụtấncôngcảngOdessahélộbímậtghêgớmtrênBiểnĐenNướclũdângngậpphòngtrọ,hàngchụchọcsinhtrèolênnócnhàcầucứuKhoảng22triệugiấyphépláixemáysẽphảiđổi?admicroAD.unit.push(function(){admicroAD.show('admzone2786')});admicroAD.unit.push(function(){admicroAD.show('admzone2241')});(runinit=window.runinit||[]).push(function(){hslTimeline.url='/timelinenew/trang-{0}.htm';hslTimeline.zId=0;hslTimeline.init();functionaddAds(ele,nthItem,zone){varz='';vars=document.createElement("script");s.type="text/jascript";s.src="//static.contineljs.com/cms/arf-"+zone+".min.js";varp=$(''+z+'');p.append(s);//$.when($(ele).find('.daily-hot-news').eq(nthItem).after(p)).done(function(){//p.removeClass('notads');//});$(ele).children('.item').eq(nthItem).after(p);}vararrZoneAds=[''];functioncheckAds(ele){varj=8;for(vari=0;i

साइट:SOHA - Tin tức, tin nhanh VN, Tốc độ, Tin cậy | soha.vnरिपोर्ट good

यदि साइट का उल्लंघन है, तो कृपया रिपोर्ट पर क्लिक करेंरिपोर्ट good

अनुशंसित सूचना

अनुशंसित साइट